x

Byudvikling i Nakskov skal inspirere hele landet

Pressemeddelelse 2. april 2020

Hvordan skal fremtidens købstad se ud? Lolland Kommune, Realdania og A. P. Møller Fonden har til sammen afsat 150 millioner kroner til initiativet Nakskov 2030. Et ambitiøst udviklingsprojekt der vil sende den gamle købstad og levende industriby godt ind i fremtiden.

Mange danske byer overvejer deres identitet og ståsted i disse år. Købstæder som Nakskov var tidligere lokale kraftcentre, men meget udvikling er i dag flyttet til landets største byer. Lolland Kommune, Realdania og A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond vil sammen med lokale ildsjæle og investorer bygge videre på det gode, som allerede findes i Nakskov: I bymidten, på havnen og ved fjorden. Det er vigtigt for hele Lolland, at Nakskov er en stærk og attraktiv by – og projektet kan skabe ny viden om byudvikling i de traditionelle købstæder.

”I Nakskov mærker du straks historiens vingesus. Her er en by med rødder i middelalderen, en befolkning med ben i næsen og et hjerte, der banker for fjorden, fællesskabet og friheden. Det vil vi gerne have flere til at opdage og opleve. Vi er derfor glade for, at Realdania og A. P. Møller Fonden vil indgå i et partnerskab med os,” siger borgmester Holger Schou Rasmussen, Lolland Kommune.

Stort lokalt potentiale

Nakskov er en by med en rig historie. Jutlandia blev bygget her. I Nakskov bliver Danmarks hvide guld – sukker og vindmøller – stadig produceret. Fra havnen er der adgang til vandsport og ø-hop. Og i bymidten står den gamle købstad intakt. Men som i andre byer i de danske yderområder er der blandt andet demografiske udfordringer og færre uddannelsesmuligheder. Samtidig trænger flere gamle huse til en kærlig hånd.

”Vi vil styrke Nakskov gennem en flerstrenget indsats og fremhæve kvaliteterne i både købstaden, industrihavnen og den særlige natur omkring byen. Det handler om at vise, hvordan fremtidens købstad kan se ud og gøre Nakskov attraktiv for alle, der besøger, bor og arbejder i byen,” siger Nina Kovsted Helk, filantropidirektør i Realdania. 

Målet er en langsigtet positiv udvikling i Nakskov, som skal være en levende og attraktiv by for både borgere, besøgende og erhvervsdrivende og en stærk hovedby for hele Lolland.

”Nakskov er en velbevaret hemmelighed med sin enestående smukke fjord og kulturhistorisk rige bykerne. By og fjord mødes i Nakskovs havnerum, som A.P. Møller Fonden skal være med til igen at gøre til et stolt samlingspunkt – både for nakskovitter og for tilrejsende gæster. Med interessen for ny bæredygtig turisme og Femerbælt-forbindelsen får Nakskov nogle helt nye muligheder. De muligheder fortjener en stor håndsrækning,” siger Henrik Tvarnø, direktør i A. P. Møller Fonden.

Byfond til sommer

De historiske huse i Nakskov skal renoveres, og der bliver skabt nye byrum og bedre forbindelser til havnen. Beboere og besøgende vil desuden få adgang til flere oplevelser på vandet. Det er i høj grad op til lokale kræfter at definere og konkretisere de projekter, der skal have støtte fra partnerskabet i løbet af de næste fem år.

De mange ambitioner i partnerskabet bliver ikke realiseret på en eftermiddag – men i 2020 bliver der iværksat flere konkrete initiativer. 

”I løbet af sommeren lancerer vi en byfond, som borgerne kan søge for at sætte gang i udviklingen. Senere på året åbner vi også en eventpulje. Vi må se, hvordan verden udvikler sig – men vi glæder os til at modtage gode ideer til folkelige arrangementer, når tiden er rigtig,” siger borgmester Holger Schou Rasmussen.

Nakskov 2030 bliver lanceret den 2. april – en festlig og folkelig markering i byen er dog udskudt til senere på året på grund af den aktuelle coronasituation. 

Se projektets facebookside

Samlet budget: 150 millioner kroner.
Heraf kommer de 50 millioner fra Lolland kommune. Realdania har bevilget 50 millioner kroner og A.P. Møller Fonden 50 millioner. 
 
Nakskov 2030 bygger på grundige analyser udarbejdet af BARK Rådgivning sammen med Lars Bernhard Jørgensen og Eskild Hansen Strategibureau. Udviklingen vil være centreret omkring Hestehovedet og Fjorden, Havnen og Bymidten. 12 konkrete projekter skal til sammen skabe mere overnatningskapacitet, bedre byrum og nye oplevelser. Et sekretariat med tæt tilknytning til kommunen får ansvaret for at sikre realiseringen.