x

Ny ansøgningsfrist - Invitation til interessetilkendegivelse

Nyhed 24. marts 2020

Grundet den nuværende situation med Corona oplever Realdania et behov for, at fristen for indsendelse af interessetilkendegivelse forlænges. Fristen forlænges til den 29. maj 2020.

I begyndelsen af marts måned inviterede vi til anden ansøgningsrunde i Vestkysten Viser Vejen, hvor der ydes støtte til realisering af konkrete fysiske projekter langs Vestkysten. 

Grundet den nuværende situation med Corona oplever Realdania et behov for, at fristen for indsendelse af interessetilkendegivelse forlænges. 

Ansøgningsfristen for indsendelse af interessetilkendegivelse for både realisering af åbningstræk fra strategisk-fysiske udviklingsplaner og realisering af attraktioner forlænges dermed fra den 29. april 2020 kl. 12.00 til den 29. maj 2020 kl. 12.00. Herefter udvælges en række projekter, som kan kvalificeres yderligere inden anden ansøgningsfrist, der ligeledes forlænges fra den 21. august 2020 til den 16. september 2020.

Den forlængede ansøgningsfrist har ikke ændret forventninger til indholdet af hhv. interessetilkendegivelse og ansøgning.

Læs mere om interessetilkendegivelsens form og indhold her:

Vestkysten viser Vejen

Spørgsmål kan fortsat rettes til sekretariatet i BARK Rådgivning v. Kirstine Cool: vestkysten@b-a-r-k.dk