x

Realdania går ind i projekt om fremtidens seniorbofællesskab i Struer

Pressemeddelelse 2. april 2020

Realdania går sammen med Lejerbo og Struer Kommune om at udvikle Østergade 29 til et bofællesskab for seniorer tæt på by og havn.

Drømmen om at flytte i en individuel bolig med mulighed for at indgå i nære hverdagsfællesskaber, hvor fokus er på at øge livskvaliteten sammen med jævnaldrende, lever hos mange danskere. Særligt blandt de ældre generationer. 

Mere end 80.000 ældre ønsker at flytte i seniorbofællesskab i løbet af de næste fem år. Det viser en undersøgelse fra VIVE, og tallet forventes at stige markant i fremtiden. 

Den stigende efterspørgsel på seniorbofællesskaber vil Realdania, Lejerbo og Struer Kommune nu imødekomme i et fælles, lokalt pilotprojekt placeret på Østergade 29. Her skal et nyt seniorbofællesskab bestående af 20 boliger med fællesarealer være frontløber for fremtidige bofællesskabsprojekter, hvor man i byer aktiverer ældre og funktionstømte bygninger. Målet er at fremme byliv og fællesskaber med et bæredygtigt aftryk. En del af boligerne i Østergade 29 forventes desuden at være til at betale med en folkepension.

Realdania, Lejerbo Struer og Lemvig samt Struer Kommune har nu indgået en udviklingsaftale, og dermed er det nye seniorbofælleskab rykket tættere på at blive realiseret.

Stor efterspørgsel på alternative boformer

”Da et flertal i byrådet i december 2018 godkendte købet af Østergade 29, var det med målet om at udvikle attraktive boliger, der bidrager til liv i byen. Jeg er rigtig glad for, at Realdania nu vil udvikle projektet sammen med os. Vi har gode erfaringer med byfortætningsprojekter med netop Realdania. Det er de samme principper, som ligger til grund for vores samarbejde om By+Havn-projektet og Østergade 16, og det er i den kontekst, at man skal se bofællesskabsprojektet på Østergade 29. Det er alt sammen med til at løfte livet i byen og gøre os mere attraktive for potentielle tilflyttere,” siger Niels Viggo Lynghøj, borgmester i Struer Kommune.

At bofællesskaber er attraktive hos potentielle tilflyttere, er der ikke tvivl om, hvis man spørger Struer Kommunes bosætningskoordinator, Sidsel Munkebo Hansen.

”Jeg møder stor efterspørgsel på alternative boformer, hvor det er naturligt at indgå i det nære fællesskab der, hvor du bor. Det er både ældre og børnefamilier, som gerne vil samles om nogle fælles værdier og det nære i en ofte fortravlet hverdag – som måske kan blive mindre travl ved at bo tæt og klare tingene sammen. Om det er fællesspisning, fælles have eller noget helt andet er sådan set underordnet. Det øger livskvaliteten og er noget, jeg oplever efterspørgsel på fra både herboende og udefrakommende. Jeg er helt sikker på, at det er en tendens, som vi kommer til at se vokse også her i landsdelen inden for kort tid,” siger Sidsel Munkebo Hansen.

Antallet af seniorbofællesskaber stiger

I foreningen Realdania har man siden 2016 samarbejdet med den private og den almene boligsektor om at kickstarte opførelsen af nye seniorbofællesskaber, efter markedet stort set var gået i stå. En ny kortlægning viser, at den indsats har båret frugt, og at antallet af seniorbofællesskaber de seneste år er steget markant. 

”Efterspørgslen overstiger langt udbuddet af seniorbofællesskaber. Derfor er det rigtig positivt, at vi nu kan se en kraftig stigning i antallet af nye seniorbofællesskaber, der slår dørene op de kommende år. For vi ved, at seniorbofællesskaber både styrker livskvaliteten og sænker ensomheden blandt de ældre, der bor der. I projektet i Struer er kommunen gået ind som en aktiv medspiller i opførelsen af et lokalt seniorbofællesskab. Det er et dejligt eksempel, som jeg håber, vil inspirere andre. For der er ingen tvivl om, at kommunerne er vigtige her. Fordi de aktivt kan være med til at understøtte, at de almene boligselskaber bygger flere seniorbofællesskaber, og fordi de kan tænke bofællesskaber ind i deres byplanlægning,” siger filantropidirektør i Realdania, Nina Kovsted Helk. 

Beboere nyder samværet

Lejerbo Struer-Lemvig er bygherre på seniorbofællesskabet og vil også stå for den fremtidige drift af boligerne. Lejerbo har mange års erfaring med både at bygge og drive seniorbofællesskaber og varetager i dag driften af en lang række bofællesskaber rundt om i hele Danmark. 
 
Organisationsbestyrelsesformand for Lejerbo Struer-Lemvig, Lars Møller Pedersen, ser frem til samarbejdet om det nye bofællesskab:
 
”Vi er som almen boligorganisation glade for at kunne tilbyde kommende lejere en boligform som denne. Seniorbofællesskaber er fremragende afsæt for det gode seniorliv, og vi kan se fra andre lignende byggerier i Lejerbo-fællesskabet, at beboerne virkelig nyder mulighederne for samvær og sociale fællesskaber. Med den nye udviklingsaftale i hånden er jeg sikker på, at vi kan skabe nogle gode boliger for seniorer i Struer, som ønsker at bo centralt i byen og samtidig have muligheden for at bevare gode sociale relationer i seniortilværelsen,” siger Lars Møller Pedersen.