x

Glem alt om "de gamle" i fremtidens seniorbofællesskaber

Blogindlæg bragt på altinget.dk 1. maj 2020

Blogindlæg fra filantropidirektør Nina Kovsted Helk

”Det grå guld” og ”ældrebyrden”. Stereotyperne kender vi. Men det er fuldstændig afgørende, at de parkeres, og at de ikke bliver udgangspunktet, når de første streger skal tegnes til fremtidens seniorbofællesskaber.

I Realdania er vi med til at udvikle og bygge 10 af dem fordelt i hele landet, og i den proces forsøger vi at trække så meget viden og læring ud, som overhovedet muligt. Vi har ikke identificeret én entydig opskrift på at skabe gode seniorbofællesskaber. Tværtimod har det været et mål at teste mange forskellige tilgange af. Alligevel kan vi i dag pege på en række afgørende parametre for at skabe et godt seniorbofællesskab.

Et godt sted at starte er glemme alt om ”de gamle”. ”Den tredje alder” fortæller heller ikke hele historien. For eftersom vi bliver ældre som befolkning, kommer flere af os til at opleve både en ”tredje” og en ”fjerde” alder, der kan være meget forskellige. Internationalt taler man om ”the new old” for at indfange, at det at blive ældre i dag er mange forskellige ting. 

Så i stedet for at se alder som en fællesnævner, der binder folk sammen i et seniorbofællesskab, bør man i stedet fokusere på værdier, interesser og aktiviteter, som man kan være sammen om i et bofællesskab. Og så kan man derefter tilsætte en forståelse af det særlige ved den livssituation, man står i. F.eks. når børnene er flyttet, når man går på pension, eller når man finder en ny måde at fortsætte med at arbejde på. 

Seniorliv er lige så forskellige som alle andre liv. Men én ting, som mange har til fælles, er drømmen om at skifte deres nuværende bolig ud med en i et seniorbofællesskab. Hvor antallet af egne kvadratmeter måske er lidt mindre, men hvor fællesskabet og samværet med andre seniorer til gengæld er langt større – i den fælles køkkenhave, det fælles bibliotek eller i det fælles værksted. Den drøm lever hos intet mindre end 80.000 ældre.

Desværre er det en drøm, som for manges vedkommende bliver svær at opfylde. For efterspørgslen på seniorbofællesskaber overstiger langt udbuddet. Et forhold, som formentlig kun vil blive mere udtalt frem mod 2040, hvor hver fjerde dansker vil være over 65 år.

Det til trods for, at beboere i seniorbofællesskaber oplever højere livskvalitet og mindre ensomhed. 

Det paradoks gjorde, at vi i Realdania i 2016 besluttede at sætte gang i en indsats med det mål at skifte et mindset i branchen og kickstarte opførelsen af nye seniorbofællesskaber, som, trods stor efterspørgsel, stort set var gået i stå og havde været det længe. Sammen med en række bygherrer fra både den almene og private boligsektor satte vi os for at vise markedet, at her er en god businesscase. At man rent faktisk kan bygge moderne seniorbofællesskaber, der også indeholder boliger, som er til at betale på en folkepension, og som samtidig er en god forretning for bygherre.

Året var 2016. Dengang talte antallet af seniorbofællesskaber 215. I dag – blot 4 år senere – kan vi kalde 2020 for et rekordår, hvor intet mindre end 31 nye seniorbofællesskaber, som sammenlagt huser 1.072 nye boliger, slår dørene op for nye beboere. Det betyder, at vi i 2020 når op på samlet set 287 seniorbofællesskaber i Danmark – og vi ved, at flere er på vej de kommende år. 

Målet med at gå ind med filantropiske midler har været at teste af, om det kan lade sig gøre at bygge noget, der giver mening for markedet at videreføre – og dermed bidrage til at øge antallet af boliger, som har en decideret positiv effekt på ensomhed blandt ældre. Det viser den store stigning i antallet nye seniorbofællesskaber med al tydelighed, at det kan. Nu er det op til markedet at holde udviklingen i gang. 

Imens arbejder vi i Realdania videre med at trække så meget viden og så mange erfaringer som muligt ud af de nuværende 10 seniorbofælleskaber, som vi er med til at opføre rundt omkring i landet. For én ting er mursten – noget helt andet er, hvordan man sikrer et godt fællesskab blandt beboerne gennem de rammer, vi skaber.

En anden vigtig erfaring, vi har gjort os, er, at der skal mere til et godt bofællesskab end gode fysiske rammer. Man skal også skal have noget at være sammen om. Derfor har målgruppen og fællesskabets værdier været omdrejningspunktet i de 10 seniorbofællesskaber, vi i Realdania hjælper på vej. Her har vi - i samarbejde med målgruppen – forsøgt at tegne fællesskabet, før vi tegnede byggeriet. 

Et værdiprogram har vist sig at være et rigtig godt redskab. Det kan se ud på forskellige måder, men vil typisk besvare spørgsmål som: Hvem bygger vi til, og hvad er deres behov og ønsker? Hvordan skaber man et godt naboskab, hvor der både er plads til at være sig selv og at være sammen med andre? Hvilke fælles rum og faciliteter er der brug for, og hvordan integreres de i hverdagen, så de rent faktisk bliver brugt? 

De allerbedste til at svare på de spørgsmål, er de kommende beboere i seniorbofællesskabet. Derfor kan en åben proces, hvor man trækker på ny viden om målgruppen og involverer potentielle eller kommende beboere, klart anbefales. Fordi den proces samtidig kan være med til at skabe en forventningsafstemning mellem de kommende beboere, som kan give fællesskabet bedre forudsætninger for at komme godt fra start. Kort sagt: Jo mere inddragelse – og jo tidligere – desto bedre. 

Vi har stadig meget at lære og meget viden at hente. Men en ting er sikkert – seniorbofællesskaber er en efterspurgt boform, som er kommet for at blive.