x

Tre arkitekt-teams skal byde ind på multitek og havneplads i Fremtidens Assens

Pressemeddelelse 28. maj 2020

Tre arkitekt-teams er nu udvalgt til at komme med hvert deres bud på at udforme et nyt multitek i byens gamle rådhus og en ny havneplads i området foran bygningen. Multiteket skal rumme byens kommende bibliotek og være et kulturelt mødested med en række forskellige aktiviteter. Opgaven har en samlet byggesum på 13,1 mio. kroner og udbydes af Assens Kommune i samarbejde med Realdania. Projektet er en del af Realdanias kampagne ”Hovedbyer på forkant”, som skal understøtte nyt liv i bymidterne rundt om i landet.

En bedømmelseskomité med repræsentanter fra Assens Kommune og Realdania har nu udvalgt tre teams til at udarbejde et tilbud og et idéoplæg til projektet.

De tre teams er: 
COBE A/S med Orbicon|WSP som underleverandør.
JAJA Architects med BOGL og Skanding som underleverandører.
WE Architecture med byMUNCH By- og Landskabsdesign, REGNESTUEN Haukohl & Køppen rådgivende ingeniører og INN tegn & byg som underleverandører.

I alt var der 20 ansøgninger til tilbuddet. 

De tre teams skal i løbet af sommeren komme med deres endelige bud på totalrådgivningsydelsen, og så vil bedømmelseskomitéen kåre en vinder. Det bliver forventeligt i slutningen af august. Den endelige kontrakt forventes at blive indgået i efteråret.

Et nyt knudepunkt i Assens for både borgere og turister

Det nye knudepunkt i Assens med multitek og ny havneplads skal inspirere til socialt samvær og aktiviteter for både borgere og turister. Der skal være en tydelig arkitektonisk og funktionel sammenhæng mellem havnepladsen og multiteket. Havnepladsen skal forbedre forbindelsen mellem den smukke indre købstad og det levende og oplevelsesrige havnemiljø.

Multiteket skal være et moderne bibliotek og kulturelt mødested, hvor de klassiske biblioteksaktiviteter tænkes sammen med andre aktiviteter inden for læring, kunst og kultur. Borgermøder og workshops vil sikre, at også borgerne bliver involveret.

Søren Steen Andersen, borgmester i Assens Kommune siger: ”Det er vigtigt at finde de helt rigtige arkitekter til at realisere visionerne for åbningstrækket, det første store projekt i Fremtidens Assens. Jeg er sikker på, at projektet med multiteket og havnepladsen vil binde Assens’ hovedgade og havn bedre sammen. Nu bliver det spændende at se de tre bud på at løse den ambitiøse opgave. De tre teams er valgt ud fra referencer og motivation for opgaven, og de repræsenterer både veletablerede arkitektfirmaer med flere lignende projekter i porteføljen og arkitekter, der i deres ansøgning har vist stor motivation for opgaven.”

Astrid Bruus-Thomsen, programchef i Realdania siger: “Multiteket er et interessant projekt og en vigtig ny funktion i bymidten. I Assens er handelslivet – som mange andre steder – under forandring og ny funktioner kan sikre at midtbyen fortsat er et attraktivt mødested, hvor fællesskab kan udspille sig. Multiteket og Havnepladsen bliver et vigtigt mødested, som henvender sig til borgere, turister og andre besøgende i byen – i alle aldre – og som kobler handelsgaden og det særlige købsstadsmiljø med havnen og nye byudviklingsområder. Projektet er også godt eksempel på en bæredygtig tilgang, hvor en nyere, eksisterende bygning med let ombygning kan genanvendes til nye formål.

Fremtidens Assens

I foråret 2018 blev Assens Kommune en del af Realdanias projekt ”Hovedbyer på forkant” og fik støtte til at lave en udviklingsplan for Assens by. Åbningstrækket, der handler om at etablere en ny havneplads, et multitek og byggemuligheder for private investorer, blev vedtaget af Byrådet i februar 2019. Efterfølgende søgte Assens Kommune Realdania om støtte til åbningstrækket – og fik tilsagn om 10 mio. kr. i støtte mod egenfinansiering på samme beløb.

Projektet ’Fremtidens Assens’ er en udviklingsplan for Assens by, som blev vedtaget af Byrådet i juni 2019. Målet med udviklingsplanen er at fastholde og tiltrække borgere, turister, erhvervsdrivende og investorer ved at udvikle byen, og vende byen mod vandet.

Kontaktoplysninger og kort motivation fra de prækvalificerede teams

COBE
Kontaktperson: Stine Lund Hansen, +45 78 74 60 86, slh@cobe.dk
”Vi er glade for at blive prækvalificeret til konkurrencen om Fremtidens Assens, fordi der med transformationen af det tidligere rådhus opstår en helt unik mulighed for at lade genanvendelsen danne rammerne for en levende, kreativ og bæredygtig by. Stedet rummer et stort potentiale for at skabe et ekstraordinært mødested i Assens og en katalysator for et ”byens hus” midt i havnens kulturhistoriske miljø.”

JAJA Architects
Kontaktperson: Jakob Steen Christensen, +45 26 83 52 12, jakob@ja‐ja.dk
”Udover at lave et fantastik Multitek og Havneplads, er det vores målsætning at det nye mødested indskriver sig i den strategiske plan og at åbningstrækket får en række positive ringvirkninger i Assens bynære havn og købstad! Dette er vores klare motivation for at søge denne opgave. Vi anser åbningstrækket som et værdifuldt værktøj til at binde alle planens lag sammen og kickstarte en langsigtet udvikling med konkret projekt, der skaber begejstring og inspirerer alle parter til nye udviklingsprojekter i Assens.”

WE architecture
Kontaktperson: Sofie Brincker, +45 31 49 60 09, sb@we-a.dk
”Hos WE architecture brænder vi for kreativitet, design og den gode ide. Vi drives af komplekse opgaver, hvor mange programmer skal tænkes sammen og hvor grænserne mellem arkitektur, design og planlægning udviskes. Derfor har omdannelsen af det tidligere rådhus på Assens Havn til fremtidens MULTITEK fanget vores interesse. Hvad gør et bibliotek til et MULTITEK? Hvordan skabes et legende, stimulerende og lærerigt kultur‐ og formidlingslandskab, der nedbryder grænserne mellem det inden‐ og udendørs liv? Det er en rejse, vi glæder os til at tage med Assens Kommune og Realdania.”