x

Pressede bymidter

Der er en stor risiko for, at hovedbyernes bymidte mister indhold, omsætning og kvalitet. En af udfordringerne er, at antallet af butikker falder drastisk og flere steder fører til, at bymidten efterlades med mange tomme kvadratmeter. 

I Realdania arbejder vi for at styrke landets hovedbyer, så de også i fremtiden er attraktive for alle, der besøger, bor, arbejder i byerne. Under overskriften 'Hovedbyer på Forkant' har vi sat særligt fokus på de hovedbyer, der ligger i yderområderne, fordi hovedbyerne netop hér ser ud til at kunne blive en særlig motor for en positiv udvikling.

Hvad er en hovedby?

En hovedby er i denne sammenhæng defineret som dén eller de større byer i en kommune, som kommunen vurderer kan trække en udvikling i et større området.

Vi støtter udviklingen af hovedbyer

Med 'Hovedbyer på Forkant' har vi afsat i alt 73 mio. kr. til at styrke hovedbyerne i landets yder- og landkommuner (LAG-kommunerne). Formålet er at få eksempler på, hvordan byerne kan vende udfordringen med tomme lejemål og overskydende kvadratmeter i bymidten til en mulighed for at skabe nyt liv og stærk identitet - ikke bare i hovedbyen, men hele lokalområdet. 

Vi har haft to ansøgningsrunder under Hovedbyer på Forkant. I første runde kunne der søges om støtte til fysiske projekter og udviklingen af strategiske planer. I anden runde kunne der alene søges om støtte til fysiske projekter. Der var frist for ansøgninger i anden og sidste ansøgningsrunde den 28. februar 2019. Vi har modtaget 31 ansøgninger. 

Hvad har vi støttet? 

Det bliver offentliggjort i løbet af april, hvilke kommuner der får støtte i anden runde. Vi støtter her de projekter, dvs. bygge eller omdannelsesprojekter, der kan være med til at løftet bymidten og de centrale byrum i kommunens hovedby til gavn for borgere, besøgende og erhvervslivet. De fysiske projekter skal være strategisk forankret og klar til realisering.

Projekterne kan fx arbejde med at skabe nyt liv i bygninger, der har mistet deres funktion fx en stationsbygning, et butikslokale eller posthus. De kan også arbejde med at øge aktiviteten på hovedgaden gennem nye forbindelser, institutioner eller funktioner - det kan fx være ved at flytte et teater eller et bibliotek fra byens periferi til hovedgaden, som vi har set det i f.eks. Odsherred og Herning.

Projekterne kan også arbejde med at styrke oplevelsen i bymidten gennem de bevaringsværdige kulturmiljøer.

Vi lægger generelt vægt på, at projekterne er med til at aktivere et samarbejde mellem flere af byens aktører og at de forholder sig til muligheden for at udvikle det stedbundne potentiale. 

Projekter, vi har støttet

I første runde af 'Hovedbyer på Forkant' kunne kommuner søge om støtte til både fysiske projekter og udviklingen af strategiske planer. I alt fik 11 kommuner støtte. Hovedparten af kommunerne fik støtte til udviklingen af en strategisk plan for deres bymidte.

I Odder skal planen gøre kommunen klogere på, hvordan de kan lave forbindelser og en hensigtsmæssig rollefordeling mellem byens historiske centrum og de nye udviklingsområder ved sygehusgrunden og letbanestationen.  

Vordingborg modtager som den eneste kommune støtte til et konkret, fysisk projekt. Det er en omdannelse af byens stationsbygning og byrummene omkring. Langeland og Thisted kommuner har fået støtte til forundersøgelser, der skal danne grundlag for konkrete projekter i henholdsvis Rudkøbing og Thisted.

Projekter vi har støttet

Data og analyser

Vi har fået udarbejdet og støttet en række analyser og metoder, som til sammen udgør et vigtig grundlag for vores indsats ’Hovedbyer På Forkant’ 

Baggrundsdata for Hovedbyer På Forkant

Af analysechef Henrik Mahncke, 2017.
Her har Realdanias analysechef samlet en række baggrundsdata, som anvendes i Realdanias indsats Hovedbyer På Forkant. Notatet er baseret på frit tilgængelige data hentet fra Danmarks Statistik og viser bl.a. en tydelig dobbelturbanisering i Danmark.
Ved spørgsmål kontakt analysechef Henrik Mahncke på hma@realdania.dk

Hovedbyerne på forkant

Analyse af detailhandlens udvikling og betydning

Af ICP 2017.
Heri har Institut for Centerplanlægning (ICP) analyseret detailhandlens udvikling og betydning for bymidten med udgangspunkt i eksisterende analyser og viden om detailhandelsforhold. Rapporten lægger samlet op til, at kommunerne nøje bør overveje deres bymidtestrategier, hvis de vil fastholde liv og aktivitet i byernes centrum.

Detailhandelen og bymidterne – udvikling og udfordringer

25 lokale strategier

Af Erhvervsministeriet v/Erhvervsstyrelsen, KL og Realdania, 2017.
I 2014 gik staten, KL og Realdania sammen om kampagnen ’På Forkant’, med fokus på, hvordan kommunerne udenfor de største byer kan sætte gang i en langsigtet tilpasning, omstilling og udvikling. 25 kommuner udviklede strategiplaner som del af kampagnen og flere arbejdede med byer som drivere for udvikling. Se f.eks. temaet om ’differentieret udvikling’ på side 30 for mere viden om byer som ’drivere’. 

Kommuner på Forkant

Publikation om kampagnen Stedet Tæller

Af Realdania, 2017.
I denne publikation kan du komme tættere på Realdanias erfaringer med stedbunden, lokal udvikling i de danske yderområder. 

Stedet tæller

Analyse af bygningsarvens værdi

Af Incentive 2015.
Bygningsarven kan være med til at skabe nyt liv i yderområderne. Og det kan betale sig – også økonomisk – at værne om og udvikle bygningsarven. Et eksempel er Ribe, hvor 2/3 af turistovernatningerne skyldes bygningsarven. Det viser analysen ”Værdien af bygningsarven”, som konsulenthuset Incentive og BARK Rådgivning har udført for Realdania.

Værdien af bygningsarven

 

Projektfakta

{[{ label.title }]}

{[{ item.title }]}{[{ item.title }]}, {[{ item.subtitle }]}

Billeder

{[{ currentImage.meta.title }]}

{[{ currentImage.meta.description }]}

{[{ counter() }]}

Hovedbyer Se alle nyheder

Vis flere

Relaterede projekter Se alle projekter

Vis flere