Hovedbyer

I Realdania har vi en ambition om at styrke bymidten i landets hovedbyer. Det har vi, fordi hovedbyerne ser ud til at kunne blive en motor for udvikling i yderområdene, og fordi deres tilbud ofte er vigtige for folks livskvalitet og lyst til at bo væk fra de største byer.

Folk flytter til byerne. Ikke bare landets tre største. Indbyggertallet stiger generelt set også i yderområdernes hovedbyer. Hovedbyerne ser med andre ord ud til at kunne fastholde mennesker og aktiviteter i områder længere væk fra de største byer. Derfor kan hovedbyerne meget vel blive afgørende for udvikling i yderområderne.

Derfor, mener vi, at det er afgørende, at hovedbyerne bliver ved med at være attraktive - både for dem der bor, arbejder og besøger byerne. Vi ser samtidig et stigende behov for at tage aktivt stilling til særligt bymidtens fremtid, hvis hovedbyerne i fremtiden skal være en motor for fremdrift i yderområderne.
 

Nye butiksstrukturer truer hovedbyerne

I dag har mange hovedbyer det godt. Men der er en stor risiko for, at hovedbyernes rygrad – bymidten og de centrale byrum - mister indhold, omsætning og kvalitet.

Antallet af dagligvarebutikker er over de sidste 45 år reduceret med 75 %, og der er en tendens til, at dagligvarebutikkerne flytter til udkanten af byen, hvor det er let at komme til med bil. Samtidig handler folk i stigende grad tøj, sko og andre udvalgsvarer på nettet. I 2016 forgik cirka 20 % af danskernes forbrug på nettet. 

Der er med andre ord en markant forandring i vores handels- og butiksstruktur. Særligt i de mindre byer. Spørgsmålet er: Hvis ikke handlen skal skabe liv i bymidten, hvad skal så?

Dét spørgsmål vil vi i Realdania gerne være med til at besvare i samarbejde med en række af landets LAG-kommuner, dvs. land- og yderkommuner. 

Vi støtter op til ni projekter, der udvikler hovedbyerne 

Vi har inviteret landets 56 LAG-kommuner til at sende os en tilkendegivelse af, om de er interesseret i at udvikle deres hovedbyer som motor i yderområdet sammen med Realdania. Vi forventer at støtte op til ni konkrete fysiske projekter rundt om i landet.

De fysiske projekter skal udvikle hovedbyen til gavn for dem der bor, arbejder og besøger byen. Projekterne skal tage udgangspunkt i hovedgaden eller de centrale byrum og i den omstilling, der er i gang. Projekterne kan fx arbejde med nyt liv i bygninger, der har mistet deres funktion - som fx tomme butikslokaler eller et nedlagt posthus. De kan også arbejde med fx en opgradering af bymidtens kulturmiljø eller arbejde med helt nye funktioner i bymidten baseret på byens og hele områdets lokale potentiale.

Projekterne skal gerne introducere nye modeller og metoder, der styrker samarbejdet mellem byens mange aktører og sikrer fremtidige investeringer til gavn for den enkelte hovedby samt kommune. 

Indsatsen er en del af Realdanias initiativ Yderområdernes potentialer. I initiativet har vi blandt andet fokus på, at stedspecifikke kvaliteter skal være driver for positiv omstilling.

 

Projektfakta

  • Påbegyndt
  • 2017

Kontakt

Stine Lea Jacobi Programchef

  • Relaterede projekter

Relaterede projekter Se alle projekter

Marielyst

Svendborg Bymidte

Naturrum Kirstinelyst

Læsø Kur

{{ title }}

{{ description }}