x

Pressede bymidter

Der er en stor risiko for, at hovedbyernes bymidte mister indhold, omsætning og kvalitet. En af udfordringerne er, at antallet af butikker falder drastisk og flere steder fører til, at bymidten efterlades med mange tomme kvadratmeter. 

I Realdania arbejder vi for at styrke landets hovedbyer, så de også i fremtiden er attraktive for alle, der besøger, bor, arbejder i byerne. Under overskriften 'Hovedbyer på Forkant' har vi sat særligt fokus på de hovedbyer, der ligger i yderområderne, fordi hovedbyerne netop hér ser ud til at kunne blive en særlig motor for en positiv udvikling.

Hvad er en hovedby?

Hvad er en hovedby?

En hovedby er i denne sammenhæng defineret som dén eller de større byer i en kommune, som kommunen vurderer kan trække en udvikling i et større området.

Vi støtter udviklingen af hovedbyer

Med 'Hovedbyer på Forkant' har vi afsat i alt 73 mio. kr. til at styrke hovedbyerne i landets yder- og landkommuner (LAG-kommunerne). Formålet er at få eksempler på, hvordan byerne kan vende udfordringen med tomme lejemål og overskydende kvadratmeter i bymidten til en mulighed for at skabe nyt liv og stærk identitet - ikke bare i hovedbyen, men hele lokalområdet. 

Vi har haft to ansøgningsrunder under Hovedbyer på Forkant. I første runde kunne der søges om støtte til fysiske projekter og udviklingen af strategiske planer. I anden runde kunne der alene søges om støtte til fysiske projekter. Der var frist for ansøgninger i anden og sidste ansøgningsrunde den 28. februar 2019. Vi har modtaget 31 ansøgninger. 

Projekter, vi har støttet

I første runde af 'Hovedbyer på Forkant' fik i alt 11 kommuner støtte – hovedparten til udviklingen af en strategisk plan for deres bymidte.

11 hovedbyer får støtte til udvikling
I anden runde fik seks kommuner byer støtte – denne gang til at realisere projekter, der kan skabe fornyet liv og positiv udvikling – til gavn for dem, der bor der, og oplandet omkring. 

De fleste kommuner har valgt at arbejde med byrumsprojekter – det kan for eksempel være en plads eller et torv, der binder bymidten bedre sammen, eller en forbindelse mellem hovedgade og havn, der skaber bedre passage mellem to centrale steder i byen.
 
Seks hovedbyer får støtte til at styrke bymidten 
Vi har lagt vægt på, at de projekter og strategier vi har støttet gennem Hovedbyer på Forkant lægger sig op ad kommunernes egne udviklingsstrategier. Desuden har det være centralt, at projekterne bygger på særlige, lokale potentialer, som for eksempel et bevaringsværdigt kulturmiljø, der på den måde kan danne positiv udvikling af byen. 


Kampagnen er delt op i tre fokusområder, som er vist på kortet nedenfor:

  Projekter der har fået støtte til undersøgelser og planer

  Projekter der har fået realiseringsstøtte 

Data og analyser

Vi har fået udarbejdet og støttet en række analyser og metoder, som til sammen udgør et vigtig grundlag for vores indsats ’Hovedbyer På Forkant’ 

Detailhandelens udvikling - under og efter coronanedlukningen

Med støtte fra Realdania gennemfører Urland og ICP et program for overvågning af udviklingen i detailhandlen i otte danske hovedbyer, dels med fokus på at afdække hvordan butikkerne klarer sig gennem corona, og dels med det formål at udvikle metoder for overvågning af detailhandelen på længere sigt. Overvågningen omfatter i alt otte mindre (7.500-15.000 indbyggere), mellemstore (15-25.000 indbyggere) og større handelsbyer (25-75.000 indbyggere), spredt rundt i Danmark. Overvågningen omfatter

Detailhandelens udvikling

Baggrundsdata for Hovedbyer På Forkant

Af analysechef Henrik Mahncke, 2017.
Her har Realdanias analysechef samlet en række baggrundsdata, som anvendes i Realdanias indsats Hovedbyer På Forkant. Notatet er baseret på frit tilgængelige data hentet fra Danmarks Statistik og viser bl.a. en tydelig dobbelturbanisering i Danmark.
Ved spørgsmål kontakt analysechef Henrik Mahncke på hma@realdania.dk

Hovedbyerne på forkant

Analyse af detailhandlens udvikling og betydning

Af ICP 2017.
Heri har Institut for Centerplanlægning (ICP) analyseret detailhandlens udvikling og betydning for bymidten med udgangspunkt i eksisterende analyser og viden om detailhandelsforhold. Rapporten lægger samlet op til, at kommunerne nøje bør overveje deres bymidtestrategier, hvis de vil fastholde liv og aktivitet i byernes centrum.

Detailhandelen og bymidterne – udvikling og udfordringer

25 lokale strategier

Af Erhvervsministeriet v/Erhvervsstyrelsen, KL og Realdania, 2017.
I 2014 gik staten, KL og Realdania sammen om kampagnen ’På Forkant’, med fokus på, hvordan kommunerne udenfor de største byer kan sætte gang i en langsigtet tilpasning, omstilling og udvikling. 25 kommuner udviklede strategiplaner som del af kampagnen og flere arbejdede med byer som drivere for udvikling. Se f.eks. temaet om ’differentieret udvikling’ på side 30 for mere viden om byer som ’drivere’. 

Kommuner på Forkant

Publikation om kampagnen Stedet Tæller

Af Realdania, 2017.
I denne publikation kan du komme tættere på Realdanias erfaringer med stedbunden, lokal udvikling i de danske yderområder. 

Stedet tæller

Analyse af bygningsarvens værdi

Af Incentive 2015.
Bygningsarven kan være med til at skabe nyt liv i yderområderne. Og det kan betale sig – også økonomisk – at værne om og udvikle bygningsarven. Et eksempel er Ribe, hvor 2/3 af turistovernatningerne skyldes bygningsarven. Det viser analysen ”Værdien af bygningsarven”, som konsulenthuset Incentive og BARK Rådgivning har udført for Realdania.

Værdien af bygningsarven