x

Nakskov Bymidtefond søger rådgivere

Nyhed 11. maj 2020

I starten af april lancerede Lolland Kommune, Realdania og A. P. Møller Fonden et partnerskab om udvikling af Nakskov. Nu tages der fat på arbejdet med bevaring og udvikling af bygningskulturen, og Nakskov Bymidtefond søger rådgivere.

Partnerskabet bag Nakskov 2030 har afsat 21 mio. kr. til Nakskov Bymidtefond. I fase 1 kan bygninger i byens mest markante gader søge støtte. I en senere fase 2 udvides til hele middelalderbymidten. Hensigten er at skabe et stort og synligt løft af den del af byen, hvor flest borgere og gæster færdes og derefter bygge videre på det fundament. 

Nakskov Bymidtefond støtter ikke indvendig istandsættelse. Investeringerne skal komme alle til gode, og derfor gives der kun støtte til istandsættelser, der er synlige fra gaden. Det kan f.eks. dreje sig om vinduer og tage, men det kan også være genopførelse af historiske kviste eller fjernelse af skæmmende bygningsdele, der ikke oprindeligt har været en del af udtrykket.

Arkitekter og arkitektvirksomheder med erfaring og ekspertise inden for bygningsbevaring og restaurering af historiske ejendomme kan nu blive prækvalificeret som rådgivere. Rådgivernes opgave bliver at støtte private bygningsejere med rådgivning om istandsættelse af deres bevaringsværdige og fredede ejendomme. Målet er at finde 5-10 rådgivere, der kan bistå bygningsejerne med arbejdet.

Prækvalifikationen afsluttes inden sommerferien. Vejledning og ansøgningsskema til bygningsejere ventes at være klar 1. juni, men man kan allerede nu kontakte Nakskov 2030’s sekretariat og drøfte mulighederne for støtte.

Prækvalifikationsmaterialet er tilgængeligt her

Nakskov 2030 gennemføres i et partnerskab bestående af Lolland Kommune, A.P. Møller Fonden og Realdania.

Nakskov 2030 er et ambitiøst initiativ, der skal sende Nakskov godt ind i fremtiden. Målet er en langsigtet positiv udvikling i Nakskov, som skal være en levende og attraktiv by for både borgere, besøgende og erhvervsdrivende og en stærk hovedby for hele Lolland.

Læs mere på hjemmesiden

Læs mere på facebook