x

Nye anbefalinger mod nabostøj skal hjælpe støjplagede danskere

Nyhed 30. juni 2020

Ny hvidbog dykker ned i problematikken omkring nabostøj og giver gode anbefalinger til beboere, der er udfordret af larm fra naboen. Bogen udspringer af forskningsprojektet ’Hvad er nabostøj?’, som er støttet af Grundejernes Investeringsfond og Realdania.

Mere end hver tredje dansker, der bor i lejlighed, føler sig generet af støj fra deres naboer, og hovedparten af de konflikter, der opstår imellem naboer i etageejendomme, er relateret til støj. 

Nu beskriver en helt ny hvidbog ’Nabostøj – en fælles udfordring’ problemet med afsæt i den seneste forskning og set fra flere faglige vinkler. Samtidig giver bogen konkrete anbefalinger til, hvordan bl.a. beboere, udlejere, byggetekniske eksperter og beslutningstagere kan gøre noget ved støjgenerne. 

Hvidbogen udspringer af det treårige forskningsprojekt ’Hvad er nabostøj?’ under Institut for Antropologi ved Københavns Universitet, som er støttet af Grundejernes Investeringsfond og Realdania. Projektet gør ligesom hvidbogen op med forestillingen om, at nabostøj blot handler om larmende adfærd og højlydte fester – eller om manglende rummelighed hos dem, der føler sig generet.

Bog skal sætte nabostøj på dagsordenen

Ifølge Sandra Lori Petersen, der er postdoc ved Institut for Antropologi og ansvarlig for forskningsprojektet, kan generne godt være forårsaget af lydenes volumen. Men de kan også lige så godt være forårsaget af de tanker og følelser, de vækker hos beboeren. Meget ofte spiller det også ind, at en stor del af lejlighederne i eksempelvis København ligger i ældre byggeri med ringe lydisolering.

Sandra Lori Petersen håber, at hvidbogen vil sætte nabostøj på dagsordenen og inspirere beboere, udlejere og eksperter til at dele viden, inspirere hinanden og i fællesskab samarbejde om at udvikle nye pragmatiske løsninger.

Nabostøj er ikke den enkeltes problem

Hvidbogen har samlet en række eksperter og aktører på området, som præsenterer deres forskellige former for viden om nabostøj og bud på løsninger fra konfliktmægling til bedre regulering og egentlig lydisolering. 

De mange bidrag munder ud i ni anbefalinger til, hvordan vi kan blive bedre til at håndtere nabostøj i fremtiden. F.eks. er der – som bogens titel antyder – brug for, at bl.a. boligselskaber, andels- og ejerforeninger i højere grad ser nabostøj som en fælles udfordring og ikke den enkeltes problem. 

Men også den eksisterende viden om lydisolering bør udbredes mere, ligesom bl.a. fonde og puljer kan støtte udviklingen af nye byggetekniske løsninger, lyder nogle af anbefalingerne.

Mere om Hvidbogen ’Nabostøj – en fælles udfordring’ 

Bogen er tilrettelagt og redigeret af Sandra Lori Petersen i samarbejde med Bettina Skårup og med støtte fra Grundejernes Investeringsfond og Realdania. 

'Nabostøj - en fælles udfordring' kan downloades her
Udgivelsen bliver fulgt op af en konference den 23. september 2020 for professionelle beslutningstagere på bygge- og boligområdet. Konferencen afholdes af Institut for Antropologi hos Grundejernes Investeringsfond.