x

Nabostøj - en fælles udfordring

Rapport

Udgivelsesdato
juni 2020

Sideantal
76 sider

Forfatter(e)
Tilrettelæggelse og redaktion: Sandra Lori Petersen, Institut for Antropologi, Københavns Universitet
Medredaktør: Bettina Skårup, bettinaskaarup.dk

Download

Denne hvidbog beskriver med afsæt i den seneste forskning og med udgangspunkt i flere vinkler, hvad nabostøj er i etagebyggerier i Danmark i dag.

Lyde er med til at forme vores liv og påvirker vores kroppe og sind på et utal af måder, både bevidst og ubevidst. Formålet med denne hvidbog er først og fremmest at beskrive og forstå, hvad nabostøj er i etagebyggerier i Danmark i dag. Det gøres ud fra både beboeres oplevelser og de professionelles faglige perspektiver på fænomenet.

Hvidbogen gør op med forestillingen om, at nabostøj blot handler om larmende adfærd og højlydte fester – eller om manglende rummelighed hos dem, der føler sig generet. Formålet med bogen er at danne udgangspunkt for videre dialog og et samarbejde hen imod pragmatiske løsninger på tværs af de forskellige faglige tilgange til problemet. Samtidig giver bogen konkrete anbefalinger til, hvordan bl.a. beboere, udlejere, byggetekniske eksperter og beslutningstagere kan gøre noget ved støjgenerne. 

Hvidbogen udspringer af det treårige forskningsprojekt ’Hvad er nabostøj?’ under Institut for Antropologi ved Københavns Universitet, som er støttet af Grundejernes Investeringsfond og Realdania.