x

Realdania har afholdt repræsentantskabsmøde

Pressemeddelelse 8. juni 2020

Realdania afholdt mandag den 8. juni foreningens ordinære repræsentantskabsmøde. På grund af COVID-19-situationen var mødet blevet udskudt. Det blev afholdt som et delvist digitalt møde, hvor repræsentantskabet godkendte foreningens årsrapport for 2019, valgte medlemmer til bestyrelsen og valgte revisorer.

Følgende medlemmer af repræsentantskabet blev valgt til foreningens bestyrelse: 

  • Mette Kynne Frandsen blev genvalgt på en plads for en 4-årig periode
  • Per Egebæk Have blev nyvalgt til en plads for en 4-årig periode

Efter repræsentantskabsmødet konstituerede bestyrelsen sig med Michael Brockenhuus-Schack som formand og Majken Schultz som næstformand. 

Til oktober er det 20 år siden, Realdania begyndte sit virke som filantropisk forening i det byggede miljø, og siden har foreningen støttet omkring 3.900 projekter med i alt ca. 20 mia. kr. Foreningen har omkring 165.000 medlemmer, og alle der ejer en ejendom, kan gratis blive medlem. 

Realdania arbejder for at skabe livskvalitet gennem det byggede miljø – forstået som de fysiske rammer for vores hverdag. Realdania bidrager med økonomi og faglige ressourcer til f.eks. byudvikling, byrum, parker, nye bygninger og gamle bygninger, der skal bevares for eftertiden. Foreningen støtter indsatser over hele landet, og i 2019 var der bl.a. bidrag til genåbningen af koldkrigsbunkeren REGAN Vest i Rold Skov, en indsats for boliger til unge hjemløse i de større byer og det globale klimanetværk C40. I de første måneder af 2020 har foreningen f.eks. bidraget med i alt 175 mio. kr. til en særlig COVID-19 indsats, der dels hjælper tidligere støttede projekter og dels bidrager til bæredygtigheden i de mange bygge- og renoveringsprojekter, der sættes i gang i den kommende tid i forbindelse med genopretningen af økonomien.

Ved udgangen af 2019 var Realdania engageret i mere end 800 igangværende projekter rundt om i Danmark. Støtten til projekterne kommer fra afkastet af Realdanias investeringsformue. Det er foreningens mål at være her for både nuværende og kommende generationer og at fremme bæredygtighed, ny viden og innovation inden for det byggede miljø. 

Repræsentantskabet, som der var valg til på mandagens møde, er Realdanias øverste myndighed og har 109 medlemmer. Repræsentantskabet fører kontrol og tilsyn med, at bestyrelse og direktion yder deres bedste for at nå Realdanias mål. Det vælger bestyrelse og revision samt godkender årsrapport og vedtægtsændringer. Medlemmerne af repræsentantskabets videregiver også deres private og professionelle erfaringer til Realdania, formidler viden om foreningens arbejde i deres egne netværk, og følger på forskellig vis med i debatten om det byggede miljø.

Realdanias årsrapport 2019
Realdanias årsmagasin 2020