x

Vi skal bygge bedre bagefter

Blogindlæg 3. juli 2020

Hvis vi skal bygge os ud af corona-krisen på en bæredygtig måde, skal vi huske de klimagreb, vi allerede ved virker. Og samtidig gribe muligheden for at tænke cirkulært, samarbejde og afprøve helt nye redskaber.

Blogindlæg af Jesper Nygård, adm. direktør i Realdania. Bragt i Altinget.dk d. 02. juli 2020.

Byg bedre bagefter! Det kunne være fordanskningen af FN’s tilgang til genopbygning af samfund i kølvandet på f.eks. naturkatastrofer og pandemier: Build Back Better. En tilgang, som vi helt oplagt bør lade os inspirere af lige nu, hvor dansk økonomi får kunstigt corona-åndedræt.
Byggeriet er en del af løsningen på både den økonomiske genstart og på den klimakrise, der er lige så akut og presserende som før corona. Det kommende bygge-boom er derfor en chance for at bidrage til klimakampen. Også selv om budgetterne stadig er stramme, og alting skal gå ekstra hurtigt for bl.a. at bevare arbejdspladser. Her er nogle bud på, hvad vi skal gøre for at bygge bedre bagefter.

Gør det, vi ved virker

Vi skal ikke opfinde alting forfra. En lang række klimatiltag er velafprøvede, og vi ved, at de har en stor effekt. Det gælder f.eks. de energirenoveringer, som vi har haft fokus på i en årrække – til gavn for både klima og efterfølgende driftsudgifter. Vi ved efterhånden også en del om bæredygtige materialevalg ved både nybyggeri og renoveringer. Det skal vi indarbejde i de kommende investeringer. Og vi ved, at genbrug ofte kan være bæredygtigt – også når det gælder bygninger. Derfor kunne en ambition være, at vi altid går på jagt efter en ’vintage-bygning’, inden vi går i gang med at bygge helt forfra.

Gør noget nyt

Hvis vi for alvor skal rykke på klimadagsordenen, skal vi tænke nyt og afprøve nye materialer, teknologier og processer. Livstidstænkning er afgørende. Selv om der er mange visioner for cirkulær tænkning i byggeriet, så er det stadig en kendsgerning, at de fleste byggeprocesser foregår ret lineært og faseopdelt. Og som oftest med en rimelig solid væg mellem anlæg og drift.  I Realdania tror vi på, at det er afgørende at få den væg revet ned. Hvis vi ser vores bygninger – og vores byer – i et livstidsperspektiv når det kommer til både materialer og anvendelsesmuligheder, bliver de også mere langtidsholdbare og robuste over for udviklingen – og på lang sigt en god forretning. 

Gør noget på tværs

Skal vi rive væggen ned, kræver det en langt bedre fælles forståelse mellem byggeriets faggrupper. Til gengæld vil det styrke kvaliteten og formentlig også mindske det store spild i byggeriet, der er en væsentlig del af klimaaftrykket i dag. 
Og fremtidens byggerier skabes ikke (kun) af fortidens faggrupper, men sikkert også af f.eks. antropologer, psykologer, designere og teknologi-eksperter. Coronatiden har vist, hvor hurtigt vi mennesker kan ændre adfærd og brug af bygninger og byer. Samtidig oplever vi i disse år urbanisering, vi bor tættere sammen og familiemønstrene og boligbehov ændrer sig. Der er meget andet end mursten på spil. Så vi kan lige så godt omfavne det mangfoldige, tværfaglige samarbejde, som jeg tror bliver en nødvendighed i fremtidens bæredygtige byggerier.

Vi skal gøre det sammen

Det er en udfordring at skulle skynde sig og samtidig tænke sig grundigt om. Men det er det, vi skal. Og vi skal blive klogere sammen – på tværs af samfundets aktører. Vi er godt i gang med statslige indsprøjtninger til både kommunale og almene byggerier. 
Som filantropisk forening inden for det byggede miljø og med et stærkt klimafokus er det naturligt for Realdania at bakke op. Det har vi gjort med en særlig COVID-19-indsats – ’Sammen om bæredygtigt byggeri’ – der er inspireret af Build Back Better. Med indsatsen vil vi gerne understøtte de mange byggeprojekter i at tænke i samarbejde, livstid og videndeling og i at afprøve nye materialer, teknologier og processer.

 

Læs mere om COVID-19-indsatsen  'Sammen om bæredygtigt byggeri' her: 

175 mio. kr. fra Realdania til indsatser i kølvandet på COVID-19

Genstarten af samfundsøkonomien er en mulighed for at vælge den bæredygtige vej. Jeg håber, at vi om fem år kan kigge tilbage og konstatere, at vi begyndte at bygge bedre efter corona.