x

Bygninger skal bidrage til den grønne omstilling

Pressemeddelelse 2. juli 2020

CONCITO og Rådet for Grøn Omstilling sætter i et nyt projekt fokus på bygningers stadig større rolle i den grønne omstilling. Målet er at skabe mere viden om, hvordan vi fremmer bæredygtige, klimavenlige og sunde bygninger.

Vi skal bo, arbejde og undervises i bygninger, som er sunde og rare at være i. Samtidig skal bygningerne bidrage til at opfylde de nationale klimamål og til et mere bæredygtigt samfund generelt. 

Den vision vil CONCITO og Rådet for Grøn Omstilling arbejde for at fremme i et stort, nyt projekt ”Bygninger og grøn omstilling”, som er støttet af den filantropiske forening Realdania og Grundejernes Investeringsfond (GI). 

”Måden vi bygger på og selve bygningers rolle i samfundet skal ændre sig i omstillingen mod et klimaneutralt Danmark. Bygningerne skal blandt andet være mere bæredygtige og de skal medvirke til at nå klimamålene. I CONCITO ser vi frem til at sætte fokus på de mange nye tendenser og krav udefra, som påvirker byggebranchen. Det er vores ambition, at vi med projektet medvirker til at fremme mere bæredygtige og klimavenlige bygninger i fremtiden,” siger Camilla Damsø Pedersen, projektleder og seniorkonsulent i CONCITO.

Bygninger vil få en udvidet rolle i fremtiden

Projektet skal bidrage med viden om, hvilke nye tendenser og krav, der kommer til at påvirke byggebranchen, og hvordan de krav bedst håndteres. For bygninger vil fremover få en udvidet rolle, hvor de også skal være mere bæredygtige, klimavenlige og sunde. Derudover skal de spille sammen med stadig mere elektrificerede energisystemer for både el og varme, levere opladning til transporten, være sikret mod klimaforandringer samt være med til at skabe sociale fællesskaber. 

Projektet har derfor en bred tilgang, hvor der ses på alt fra materialevalg, drift, energiforsyning, indeklima, renovering og nedrivning til bygningernes sociale funktion i forhold til fx at modvirke ensomhed.

”Danmark står over for en stor opgave, når vi skal være klimaneutrale i 2050. Der er behov for et langt større fokus på, hvordan bygninger kan bidrage til omstillingen af vores energisystem og til et mere bæredygtigt samfund. Der er ingen tvivl om, at de mange ændringer, vi kommer til at se i samfundet, også har betydning for, hvor byggeriet udvikler sig hen,” siger Christian Jarby, seniorkonsulent i Rådet for Grøn Omstilling. 

Realdania sætter fokus på barrierer ift energirenoveringer

”Der ligger et enormt potentiale i energirenoveringer – både samfundsmæssigt, men også ift at hæve kvaliteten i vores bygninger. Derfor vil vi i Realdania gerne være med til at sætte ekstra fokus på de barrierer – både tekniske og politiske – der kan stå i vejen for at indfri det potentiale. Det gør vi blandt andet ved at understøtte CONCITO og Rådet for Grøn Omstillings arbejdet med at bringe uvildig viden til beslutningstagerne i det offentlige og private,” siger projektchef i Realdania, Pelle Lind Bournonville. 

EA Energianalyse og Teknologisk Institut indgår i projektet som faglige videnspartnere.

Læs mere om projektet "Bygninger og grøn omstilling"