x

Ny multisal til mændene på Møltrup Optagelseshjem

Pressemeddelelse 9. juli 2020


En ny multisal på Møltrup Optagelseshjem i Herning skal hjælpe tidligere socialt udsatte mænd til en hverdag med mere fællesskab og motion i fritiden. Foreningen Realdania støtter projektet.

Møltrup Optagelseshjem er et sted, hvor mænd, der har brug for social støtte, kan finde hjælp til at tage livet op på ny. Møltrup huser årligt mellem 250-300 mænd, som kæmper med sociale problemer – f.eks. hjemløshed, misbrug eller ensomhed. Et nyt byggeri skal give brugerne nye muligheder i hverdagen:

”Møltrup er veludstyret med værkstedsfaciliteter, men den del af tilværelsen, der har med fritid at gøre, har ikke været prioriteret i lige så høj grad. Derfor opstod ideen om en multisal, som fokuserer på motion, interesseskabelse og fællesskab for brugerne”, siger Ebbe Larsen, forstander på Møltrup Optagelseshjem.

AART Architects har tegnet et byggeri, som rummer en sal til bevægelse, fest og kulturelle oplevelser, lokaler til madlavning og mindre samlinger og endelig et multirum til alt det spændende, der kan opstå, når rammerne er til stede. Her kan tidligere udsatte være sammen, udvikle fritidsinteresser og få mulighed for sundhedsfremmende aktiviteter på egne præmisser. I forbindelse med projektet flyttede en medarbejder fra AART Architects ind på Møltrup for at blive klogere på opgaven.

Foreningen Realdania har netop bevilget 4,8 millioner kroner til byggeriet:

”Vi kalder det 'sociale mursten', når arkitektur kan gøre en forskel for socialt udsatte, og vi håber, at projektet på Møltrup kan være med til at vise, hvordan det rigtige byggeri kan skabe social og personlig udvikling for den enkelte – men også bygge bro fra brugerne til samfundet”, siger Stine Lea Jacobi, programchef i Realdania. 

Herudover er det nye ’livsrum’ til i alt 16 millioner kroner finansieret af Herning Kommune, Støttefond for Møltrup Optagelseshjem, donationer fra private og endelig Møltrups egen opsparing.

Møltrup vil gerne være åben i forhold til civilsamfundet, da det er her, den enkelte bruger skal inkluderes:

”Med multisalen vil vi gerne danne ramme om mennesker, der mødes og rækker ud mod hinanden i forbindelse med fælles aktiviteter og interesser. Vi vil gerne opfordre ildsjæle i lokalområdet: Har du idé og vilje til en aktivitet, som vi ikke allerede har, så ring og lad os se, om det kan integreres – det kan være teaterforening, biograf eller koncert – eller alternativ sport som kørestolsrugby eller rygerlungefodbold,” siger Ebbe Larsen.