x

Viking Atletik er klar til første spadestik

Pressemeddelelse 13. august 2020

Foreningsfitness nytænkes i Rønne. Viking Atletiks fitnesscenter skal gøre op med vante forestillinger om, hvad et fitnesscenter kan og er og udbrede motionsformen til flere brugergrupper – også dem med bevægelseshandicap. Den 17. august tages første spadestik til et nyt rummeligt fitnesscenter med ligeværdig adgang for alle. Projektet gennemføres med støtte fra kampagnen ’Fitness for alle’.

Viking Atletik i Rønne skal være foregangseksempel på, hvordan det traditionelle foreningsbaserede fitnesscenter kan genopfindes, så alle kan være med. Som det er i dag, udelukker den fysiske indretning af stedet nemlig muligheden for, at mennesker med bevægelseshandicap kan deltage på lige fod med alle andre. Der er derfor brug for at udvide og nytænke Viking Atletik, som pt. har til huse i en ombygget trelænget gård på toppen af Louisenhøj. Med bedre plads, niveaufri adgang og lyse, stemningsfulde rum er målet at skabe de bedste rammer for at tage ligeværdigt imod alle brugere og motivere til idræt, ophold og fællesskab - også for dem med eventuelle bevægelseshandicap.

Nu er projektet klar til første spadestik. Det sker den 17. august, hvor arkæologer fra Bornholms Museum også vil være til stede for at holde øje med, om der ligger fortidsfund i jorden under den tidligere gravhøj, som skal dokumenteres og sikres, inden byggeprocessen fortsætter. 

”Projektet har været længe undervejs, så for os i Viking Atletik er første spadestik en milepæl af de store. Vi glæder os rigtig meget til at få sat gang i byggeriet, så vi kan blive klar til dét, det egentlig handler om – nemlig at skabe bedre rammer for inklusion, fællesskab og træning for alle vores medlemmer og knytte stærkere sociale bånd på tværs af forskelligheder,” siger Claus Clausen, formand for Viking Atletik.
Det færdige projekt forventes at stå klart i løbet af foråret 2021.

Det nye fitnesscenter er estimeret til 460 kvadratmeter, som skal opføres selvstændigt på et plateau i haven, adskilt fra det eksisterende gårdanlæg. Centralt i den nye bygning bliver et ankomst- og caféområde, som udføres på en måde, så alle oplever at få fast grund under sig og nemt kan komme indenfor og bevæge sig omkring. Derudover skal der skabes nem adgang til brug af fitness-maskiner, også for fx brugere af kørestol. Og ikke mindst skal Viking Atletiks fitness-instruktører - i forlængelse af projektet - uddannes i at hjælpe nye brugergrupper godt i gang med træningen.

Fitness skal være for alle

Projektet hos Viking Atletik blev udvalgt i november 2017 som ét blandt i alt tre eksempelprojekter, der har fået økonomisk støtte til udvikling og realisering fra kampagnen ’Fitness for alle’. 

Et partnerskab bestående af Bevica Fonden, Realdania, Lokale og Anlægsfonden, Danske Handicaporganisationer, DIF, DGI, Parasport Danmark og Bevæg dig for Livet – Fitness, står bag kampagnen, som skal vise nye veje til, hvordan foreningsbaserede fitnesscentre kan gentænkes og ombygges, så de bliver mere inkluderende, og her glæder man sig til at udbrede erfaringerne fra projektet i Rønne:

”At skabe gode rammer, som giver lige muligheder for alle for at dyrke fitness og få adgang til lokale idrætsfællesskaber er en meget væsentlig samfundsudfordring, og betydningen for den enkelte fitnessudøver kan ikke overvurderes. Derfor er det meget glædeligt, at sådan nogle som Viking Atletik tør gå nye veje og udvikle erfaringer, som andre kan lære af. I partnerskabet glæder vi os meget til at følge projektets slutspurt mod målstregen,” siger Ruben Lundtoft, sektionsleder, Bevæg dig for livet – Fitness.

Projektet i Rønne gennemføres i et samarbejde mellem Viking Atletik, DH Bornholm Handicapidræt Bornholm, Parasport Danmark Bornholm og Bornholms Regionskommune. Cubo Arkitekter rådgiver projektet. 

Om kampagnen

’Fitness for alle’ er en kampagne, der skal skabe innovative og nytænkende tiltag, som gør fitness tilgængelig for mennesker med bevægelseshandicap. 

Gennem forsøgsprojekter, forskning, læring, inspiration og formidling skal kampagnen skabe øget interesse for og ny viden om, hvordan man kan nedbryde både fysiske og sociale barrierer, så der skabes lige muligheder for fitness for alle. Målet er øget sundhed og velvære for alle – til gavn for den enkelte og til gavn for samfundet.

Baggrunden er, at mange fitnesscentre er indrettet på en måde, som på forhånd udelukker mennesker med en fysisk funktionsnedsættelse. Derfor skal kampagnen både være med til at udvikle nye og funktionelle fysiske løsninger, som gør det lettere at komme indenfor og bruge centrenes træningsfaciliteter. Og den skal klæde fitnessinstruktører på til at møde og motivere mennesker med handicap. 

Realdania, Lokale og Anlægsfonden, Bevica Fonden, Danske Handicaporganisationer, DIF, DGI, Parasport Danmark og Bevæg dig for livet – Fitness udgør tilsammen partnerskabet bag kampagnen. Parterne har samlet afsat op til 7 mio. kr. i anlægsstøtte til de tre projekter. Dertil kommer sparring, uddannelse og inspiration i et udviklingsforløb for de udvalgte projekter, samt et forskningsprojekt, som skal måle på effekten af de nye tiltag. 

Sideløbende med projekternes realisering gennemfører Center for tilpasset idræt og bevægelse, SDU, en forskningsindsats, der skal dokumentere effekten af de nye tiltag. Forskningsindsatsen finansieres af Tryg Fonden.  BARK Rådgivning er sekretariat for partnerskabet og står for den daglige udvikling og gennemførelse af kampagnen.