x

Syv boligeksperimenter skal skabe nybrud i dansk boligbyggeri

Pressemeddelelse 27. august 2020

Statens Kunstfonds og Realdanias Boliglaboratorium har nu udvalgt de syv projekter, der bliver til konkrete boliger og bud på, hvordan vi skal bygge og bo i fremtidens Danmark. Projekterne er mangfoldige og byder på alt fra tagboliger på erhvervsbygninger til gårdkollektiver. Fælles for dem er et fokus på bæredygtighed og fællesskab.

Andelsboliger med vertikale fællesrum, et gårdkollektiv i et nedlagt landbrug og en tæt landsby med blandede ejerformer midt i byen. Sådan lyder nogle af de konkrete bud på, hvordan fremtidens boliger kan se ud. 

Projekterne er blandt de i alt syv udvalgte, der i løbet af de kommende år bliver til virkelighed med støtte fra Statens Kunstfonds og Realdanias Boliglaboratorium. Projekterne repræsenterer et bredt udsnit af byggeriet og helt nye og forskellige boligeksperimenter. 

”Vi glæder os virkelig til at sætte gang i boligprojekterne sammen med de syv endeligt udvalgte teams. Projekterne kommer med både yngre og etablerede tegnestuer, med forskellige tilgange og en stor variation i eksperimenterne. Og så har de alle en enorm energi og lyst til realisere nye bud på fremtidens boliger. Det skaber et fantastisk udgangspunkt for sammen at gentænke det danske boligbyggeri, så det bedre imødekommer de udfordringer vi står overfor med bl.a. klimaforandringer og behov for nye boformer,” siger Ellen Braae, udvalgsleder for Legat- og Projektstøtteudvalget for Arkitektur hos Statens Kunstfond.

Et Boliglaboratorium for hele byggeriet

Med både almene boligorganisationer, kommuner, private bygherrer, selvbyggere og medskabelsesbyggerier præsenterer de syv udvalgte i Boliglaboratorium ikke kun forskellige boligprojekter, men også byggeriet bredt. 

I Realdania håber filantropidirektør Nina Kovsted Helk, at det kan være med til at skabe grundlag for, at projekterne kan tjene som reelle eksempler for fremtidens boligbyggeri i Danmark.   

”De syv udvalgte boligprojekter repræsenterer en enorm iderigdom, men også en enorm bredde i sektorer og fagligheder. Derfor står vi nu med et Boliglaboratorium, som indeholder både arkitekter, ingeniører, developere, boligselskaber og fageksperter mv. Det er vigtigt, fordi det skaber et reelt rum for at tænke nyt og for at vise nye veje, vi kan gå. Og det er netop ambitionen med vores Boliglaboratorium. At alle, der er med til at påvirke boligbyggeriet i Danmark, vil kunne hente ny inspiration her og ikke mindst blive udfordret,” siger Nina Kovsted Helk, filantropidirektør i Realdania.

Stor fokus på bæredygtighed og fællesskab

Projekterne i det nye Boliglaboratorium giver alle forskellige bud på, hvordan man i fremtiden kan bygge mere bæredygtigt og imødekomme behov for at skabe boliger, der på hver sin vis passer til forskellige stadier og situationer i livet. 

Et af dem har en ambition om at bygge helt nye bæredygtige høje byhuse i træ, der samtidig skal være socialt bæredygtige med fællesskab og delekultur som omdrejningspunkt. Et andet projekt vil udvikle nye fælleskabsunderstøttende boligformer til enlige forældre. Mens et tredje giver plads til at selvbyggere kan opføre egen bolig individuelt eller kollektivt, som alternativ til det etablerede boligmarked, og dermed bidrage til et mere mangfoldigt boligtilbud med eksperimenterende arkitektur, fællesskab og stærke ambitioner om bæredygtighed.

Se alle de syv boligprojekter her

Mere om Statens Kunstfond og Realdanias Boliglaboratorium  

Det nye Boliglaboratorium skal skabe et rum for boligeksperimenter og en nytænkning af dansk boligarkitektur. Boliglaboratorium modtog 66 bud på boligeksperimenter i 1. ansøgningsrunde, og herfra gik 16 projekter videre til 2. runde. 

Alle de endeligt syv udvalgte projekter vil modtage faglig og økonomisk støtte til at gennemføre de eksperimentelle elementer, som de har søgt ind med. De udvalgte projekter skal dog realiseres på markedsvilkår for vise, at det er muligt at gentænke boligbyggeriet i Danmark inden for de eksisterende økonomiske rammer. 

I løbet af den kommende realiseringsfase for boligbyggerierne vil byggebranchen løbende blive inviteret med til møder, hvor læring fra byggerierne bredes ud og diskuteres.