x

Kom videre-pulje åbner igen for ansøgninger

Nyhed 10. september 2020

Realdania har i forbindelse med COVID-19-krisen afsat Kom videre-puljen for at hjælpe projekter, der tidligere har modtaget støtte fra foreningen. Nu kan man igen søge om ekstra hjælp i anden ansøgningsrunde.

Kom videre-puljen retter sig mod projekter, som tidligere har modtaget støtte fra Realdania, og som kan dokumentere at være alvorlig ramt økonomisk af coronasituationen. Det kan f.eks. være i form af øgede anlægsudgifter på grund af forsinkelser eller driftstab i forbindelse med aflysninger eller nedlukning.

Det er et krav, at projektet – hvis det er muligt – har benyttet sig af statens hjælpepakker, og at man på trods af dette fortsat kan dokumentere økonomiske tab forårsaget af coronakrisen. Der er tale om igangværende projekter eller om afsluttede projekter, hvor projektet og Realdania stadig har en gensidig forpligtelse.

Ansøgningsfristen i denne anden runde er den 30. oktober. Der er i den samlede pulje afsat 50 mio. kr. til at støtte de udfordrede projekter.

Kom videre-puljen er en del af Realdanias samlede indsats i forbindelse med COVID-19. Indsatsen omfatter også en pulje på 10 mio. kr., som kan søges af kultur- og oplevelsesinstitutioner, der tidligere har modtaget støtte fra foreningen, og som oplever økonomiske konsekvenser af krisen. Støtten skal gå til at afholde et eller flere arrangementer. 

Endelig er en central del af Realdanias COVID-19-indsats et bidrag på 115 mio. kr. til at understøtte, at der kan holdes mest muligt fokus på bæredygtighed i forbindelse med de betragtelige samfundsinvesteringer, der finder sted som følge af COVID-19. Byggeriet bliver en del af løsningen i forhold til at få gang i samfundsøkonomien igen, og sektoren spiller samtidig en nøglerolle i forhold til at nå de klimamål, vi har sat os i Danmark.

Målet med bæredygtighedsindsatsen er at give relevant inspiration, værktøjer og konkret hjælp, så kommuner og andre, der skal i gang med at bygge og renovere, kan skrue op for bæredygtighed, klimaindsats og implementeringen af verdensmålene i nogle formentlig stramme anlægsbudgetter. Denne indsats vil blive udviklet i tæt samarbejde med de relevante parter i samfundet.

> Læs mere om, hvordan du søger Kom videre-puljen