x

Formål

Kom videre-puljens formål er at yde støtte til igangværende projekter, der er ramt af f.eks. aflysninger, forsinkelser og fordyrelser i forbindelse med COVID-19-krisen. Der kan også være tale om afsluttede projekter, hvor Realdania og projektet fortsat har en gensidig forpligtelse.

Første ansøgningsrunde sluttede den 7. juni 2020. Vi forventer, at næste ansøgningsrunde bliver igangsat i efteråret 2020.  

Der er i alt afsat 50 mio. kr. til Kom videre-puljen. Vi forventer, at mindst halvdelen af dette beløb vil blive uddelt i denne første runde, som udbydes i maj 2020. 

Hvem kan søge?

To typer af projektejere, som tidligere har fået støtte fra Realdania, kan søge om støtte fra Kom videre-puljen.

Igangværende Realdania-støttede projekter 
Hvis dit projekt er igangværende, kan du søge om støtte fra puljen. Det vil sige, at hvis dit projekt er under implementering og ikke er afsluttet med endelig afrapportering til Realdania, og din organisation ikke har modtaget den sidste udbetaling fra Realdania, kan du ansøge om midler fra puljen. 

Bemærk, at kun projektejere, der tidligere har fået støtte fra Realdania, kan søge. Og det er et krav, at man – hvis det er muligt – har benyttet sig af statens hjælpepakker, og at man på trods af dette fortsat kan dokumentere økonomiske udfordringer, som kan begrundes i coronakrisen. 

Afsluttede Realdania-støttede projekter
Hvis dit projekt tidligere har fået støtte fra Realdania, men er afsluttet, så har du også mulighed for at søge om støtte fra Kom videre-puljen, men kun hvis der stadig er en gensidig forpligtelse mellem Realdania og dig som bevillingsmodtager.  

Ved gensidig forpligtelse forstås, at en af nedenstående betingelser er opfyldt: 

 • en fortsat gældende tilbagebetalingsdeklaration
 • Realdanias fortsatte udpegningsret til bestyrelse
 • en bygningsfond, der stadig er aktiv eller lign. 

Er du i tvivl om din organisation og projekt kan ansøge, så send os en besked via vores ”Bliv kontaktet”-formular nederst her på siden. Her skal du oplyse dit projektnummer, som fremgår af dit bevillingsbrev øverst til højre (PRJ-20XX-00XXX). 

Hvad kan du søge støtte til?

Når du søger om støtte fra Kom videre-puljen, kan du søge støtte til:  

 • Finansiering af øgede anlægsudgifter 
  Byggerier, der væsentligt forsinkes og pådrager sig yderligere anlægsudgifter som f.eks. omprojektering, , renteudgifter, etc. 
 • Finansiering af tab i forbindelse med arrangementer, events, udstillinger, o.l. 
  Arrangementer, der skulle være afholdt i perioden fra og med den 6. marts til og med den 31. august 2020, men som følge af COVID-19-forholdsregler er aflyst, udskudt eller hvor betingelserne for afvikling er væsentligt ændret, f.eks. at arrangementet afvikles med færre eller helt uden deltagere/tilskuere. Støtten gives på baggrund af en opgørelse af arrangementets underskud. Vær også opmærksom på Byd indenfor-puljen, som vi udbyder snarest muligt.
 • Finansiering af driftstab
  Driftstab på grund af nedlukning eller lignende relateret til publikumsrettede aktiviteter – eksempelvis kulturinstitutioner, turistattraktioner, enkeltstående events, udstillinger mv. Hvis de fulde tab ikke kan dækkes af statens hjælpepakker eller på anden vis, kan der derfor være behov for driftsstøtte for projekter, der er i drift og prædriftsstøtte for de projekter, der endnu ikke har åbnet for publikum. Støtten vil i så fald relatere sig til det oprindeligt støttede projekt.
 • Støtte til revisionsudgifter og juridisk bistand
  I nogle tilfælde kan der være behov for støtte til revisions- og/eller advokatassistance bl.a. for at sikre, at den enkelte organisation anvender alle de muligheder denne har i forhold til statens hjælpepakker, opstille likviditetsbudgetter eller lign. 

Læs de konkrete betingelser for støtte i ansøgningsvejledningen, som du finder herunder.

Hvordan søger du støtte?

Hvis du opfylder et eller flere af ovenstående kriterier, kan du ansøge om støtte fra Kom videre-puljen, når næste ansøgningsrunde bliver igangsæt i efteråret 2020.

Du ansøger puljen her på realdania.dk gennem vores ansøgningsskema.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen for at søge Kom videre-puljen 2. runde vil blive offentliggjort her på hjemmesiden og på vores sociale medier:

Realdania på LinkedIn

Realdania på Twitter

 

  Er du i tvivl om din organisation og projekt kan ansøge, så send os en besked

  Du skal oplyse det projektnummer, som dit projekt har fået tildelt. Du finder projektnummeret (PRJ-20XX-00XXX) øverst i højre hjørne i det bevillingsbrev, som vi oprindeligt sendte i forbindelse med støtten. 

  Beskriv desuden, hvordan og i hvilket omfang dit projekt er udfordret i forbindelse med COVID-19-krisen.

  Du modtager en kvitteringsmail, når du har indsendt dit spørgsmål. Vær opmærksom på, at kvitteringsmailen kan ende i din "Uønsket mail"-mappe - så tjek gerne den, hvis mailen ikke dukker op.

  Vi forsøger at svare indenfor ca. 2 arbejdsdage.