x

Formål

Kom videre-puljen havde til formål at yde støtte til projekter, der er ramt af f.eks. aflysninger, forsinkelser og fordyrelser i forbindelse med COVID-19-krisen.

Der var i alt afsat 50 mio. kr. til Kom videre-puljen. 

Hvem kunne søge?

Puljen henvendte sig til typer af projektejere, som tidligere har fået støtte fra Realdania.

Igangværende Realdania-støttede projekter 
Støtte kunne søges til igangværende projekter. Det kunne være projekter under implementering

Afsluttede Realdania-støttede projekter
Det var også muligt at søge støtte til projekter, der tidligere havde fået støtte fra Realdania, men som var afsluttet.

Hvad kunne der søges støtte til?

Via Kom videre-puljen kunne der søges støtte til:

 • Finansiering af øgede anlægsudgifter 
  Byggerier, der var blevet væsentligt forsinket og derfor havde pådraget sig yderligere anlægsudgifter som f.eks. omprojektering, , renteudgifter, etc. 
 • Finansiering af tab i forbindelse med arrangementer, events, udstillinger, o.l. 
  Arrangementer, der skulle være afholdt i perioden fra og med den 6. marts til og med den 31. august 2020, men som følge af COVID-19-forholdsregler var aflyst, udskudt eller hvor betingelserne for afvikling er væsentligt ændret.

  Byd indenfor-puljen

 • Finansiering af driftstab
  Driftstab på grund af nedlukning eller lignende relateret til publikumsrettede aktiviteter – eksempelvis kulturinstitutioner, turistattraktioner, enkeltstående events, udstillinger mv.  
 • Støtte til revisionsudgifter og juridisk bistand
  I nogle tilfælde støtte til revisions- og/eller advokatassistance bl.a. for at sikre, at den enkelte organisation kunne anvende alle de muligheder denne havde i forhold til statens hjælpepakker, opstille likviditetsbudgetter eller lign. 

Hvordan søger du støtte?

Vi har gennemført tre ansøgningsrunder, som alle er afsluttet. Det er derfor ikke længere muligt at søge støtte gennem Kom videre-puljen.