x

Nyt skridt i udvikling af Himmelbjerget

Pressemeddelelse 22. september 2020

Et nyt projekt skal afdække, hvordan Himmelbjerget kan udvikles – både som udflugtsmål og som kulturelt og historisk samlingssted. Foreningen Realdania støtter projektet.

Himmelbjerget er i dag et af Danmarks bedst besøgte attraktioner med en storslået natur og unik kulturarv. Stedet besøges af ca. 400.000 mennesker årligt. Skanderborg Kommune sætter nu en undersøgelse i gang, som skal fremtidssikre det traditionsrige udflugtsmål og mødested. Arbejdet vil give konkrete bud på udviklingen af tre elementer: Demokratihistorien på Himmelbjerget og formidlingen af den; oplevelsen undervejs på bjerget – og ankomsten til bjerget, når man kommer kørende eller sejlende. 

Frands Fischer, borgmester i Skanderborg, siger:

”Jeg er helt overbevist om, at Realdania er den rette samarbejdspartner til det næste fælles skridt på vej mod en fornyelse af området i respekt for historien og det eksisterende. Realdania har rigtig gode erfaringer med at udvikle områder med høj natur- og kulturhistorisk betydning.”

Stine Lea Jacobi, programchef i den filantropiske forening Realdania, siger:

”Himmelbjerget er et særligt sted, som vækker sommerminder hos mange danskere. Men det er også en attraktion, der kan gøres mere tilgængelig – og som har potentiale til at give flere oplevelser året rundt. En forundersøgelse kan afdække konkrete muligheder og hjælpe med at sætte strategiske mål.” 

Udviklingsplanerne for Himmelbjerget har været undervejs i et stykke tid. Det foreløbige punktum i processen blev sat i oktober 2019, hvor styregruppen bag Himmelbjerget og en række lokale interessenter blev enige om et fælles forståelsespapir for udviklingen af det historiske område omkring Himmelbjerget. Forståelsespapiret og Byrådets vision danner udgangspunkt for elementerne i den kommende afdækning af mulighederne for at tage et nyt skridt i udviklingen af Himmelbjerget. 

Himmelbjerget er et særligt sted, som vækker sommerminder hos mange danskere. Men det er også en attraktion, der kan gøres mere tilgængelig – og som har potentiale til at give flere oplevelser året rundt.

Stine Lea Jacobi Programchef i foreningen Realdania

Fire rådgivere er forhåndsindbudt til at afgive tilbud på opgaven. Udover at udarbejde selve undersøgelsen kommer rådgiveren også til at stå for inddragelse af forskellige interessenter i processen.

Det er forventningen, at resultaterne kan præsenteres for Byrådet i forsommeren 2021.