x

Bygningskultur

Bygningskultur

Med initiativet ’Vores bygningskultur’ vil vi i Realdania udforske, udfordre og udvikle bygningskulturen, så den nu og i fremtiden kan danne rammen om fællesskaber.

Bygningskultur

Bygninger, fortællinger og fællesskaber 

Vi har i Realdania altid arbejdet for at beskytte vores kulturarv – og vi gør det stadig. I de senere år, har der været et skift i fagfeltets fokus fra primært at handle om bygningerne til også at have fokus på det håndværk og de fortællinger og fællesskaber, der er knyttet til stederne og som er en forudsætning for bæredygtig udvikling. 

I dag arbejder vi derfor bredere. Vi arbejder for udvikling af en levende bygningskultur. Det betyder, at vi også fokuserer på den praksis og kunnen, der relaterer sig til det byggede. Og at vi arbejder for at styrke og udvikle de mange fortællinger og fællesskaber, der følger med.

For dér, hvor der er en levende bygningskultur, ser vi et sted og et fællesskab, der betyder noget for mange – enten lokalt, regional eller nationalt. 

En bygningskultur under forandring

Mange steder er den levende bygningskultur under forandring. Nogle steder på grund af ændringer i demografien eller manglede viden om, hvordan vi passer på vores bygningskultur. Samtidig kan trends som urbanisering og skift i erhvervsstrukturer gøre steder med værdi og potentiale overflødige. 

Vi ser flere potentialer i at arbejde med og for en levende bygningskultur. Den måde, vi arbejder med og forholder os til vores bygninger kan bidrage til en bæredygtig verden. Bygningskulturen kan påvirke vores identitet og fællesskaber. Den kan være løftestang for økonomisk udvikling. Og miljømæssigt kan vi gennem en levende bygningskultur være med til at reducere, genbruge og cirkulere jordens knappe ressourcer. 

Arbejdet for en levende bygningskultur

Frem mod 2022 sætter vi særligt fokus på at udforske, udfordre og udvikle bygningskulturen. For bygningskulturen er en del af ikke bare vores historie, men også af vores samtid og en bæredygtig fremtid. Derfor inviterede vi en række forskere og studerende til at give deres bud på, hvad en levende bygningskultur er i en række essays, der spænder fra det konkrete eksempel til den filosofiske betragtning.

 

I perioden vil vi bidrage med ny viden om begrebet og de problemstillinger, der følger med. Og vi vil samarbejde med blandt andre borgere, bygningsejere, håndværkere, foreninger og kommuner om at udvikle en levende bygningskultur. Det kan fx være gennem et markant løft af værdifulde miljøer, der understøtter hverdagslivet, fagkundskaber og nye fællesskaber.