x

Verdensnaturarv og bygningskultur i Højer

Pressemeddelelse 23. september 2020

Vandring ved Vadehavet. Gåtur i grænselandets arkitektur. Plukning af østers og jagt efter urter. Alt sammen unikke oplevelser i Tøndermarsken. Som noget nyt i år kan der bookes ophold i den fredede marskgård, Højergård, som Realdania By & Byg har restaureret.

En beliggenhed ud over det sædvanlige. Så enkelt kan det siges om den fredede marskgård, Højergård, midt i sønderjyske Højer.

Ikke blot ligger gården i hjertet af en by, som rummer en af landets højeste koncentrationer af fredede og bevaringsværdige bygninger; gården ligger også i et af verdens fineste naturområder: Tøndermarsken. Her på kanten til vandet og i kanten af landet er der enestående kulturarv. Og her er en så enestående natur, at den er på UNESCOS fornemme liste over verdensarv.

Sønderjysk bygningskultur samlet i tre bygninger

Siden Realdania By & Byg for et år siden afsluttede restaureringen af Højergård og omdannede gårdanlæggets bygninger til en madlejrskole for børn og unge og et mødested for lokale natur- og madaktiviteter, er det nu også muligt herfra at starte oplevelsen af sort sol og alt det andet, som kendetegner naturen og byggeskikken her på kanten af Vadehavet og her i grænselandet mellem Danmark og Tyskland.

Tøndermarsken er mangt og meget. Den er store åbne vidder, flokke af fugle, frodig fauna og et smukt miks af land og vand. Men området er også byggeskik og arkitektur. Her midt i den enestående natur og nær ved den dansk-tyske grænse har den sønderjyske befolkning gennem generationer skabt en byggeskik, som dels er formet af det barske marskland, dels af det skelsættende grænseland med dets skiftende grænsedragninger.

Mange af områdets egnshistoriske bygninger er stadig bevaret, og kun få andre steder i Danmark er samlet så mange bygninger, som tilsammen og hver for sig afspejler en lokalt forankret byggeskik og materialetradition.

Marskgården ’Højergård’ midt i Højer er et af disse velbevarede og sammenhængende bygningskomplekser, hvor arkitektoniske og kulturhistoriske værdier er forenet i én og samme fortælling: et 200 år gammelt stuehus fra en af byens marskgårde, en tyskinspireret villa fra 1906 og en lade fra 1700-tallet.

Hver især udgør de tre bygninger en fortælling om sønderjysk bygningskultur, og med Realdania By & Bygs restaurering er de tre fortællinger nu trukket frem i dagens lys. De tre bygninger har fået nye funktioner, men sjælen er bevaret, og der er skabt en sammenhængende helhed med respekt og forståelse for bygningernes særegne historie og unikke bevaringsværdier.

Da Højergårds stuehus og lade blev bygget, lå Højer i Hertugdømmet Slesvig. Da villaen blev bygget i 1906, lå Højer i Tyskland. Da den nye vognport blev tilføjet i 2019, var de tre bygninger ved at blive vakt til live igen, og med tilføjelsen af den sortmalede vognport er hele anlægget i dag nærmest genskabt som en firelænget gård med et indbydende og hyggeligt gårdmiljø.

Og det er bl.a. her på gårdspladsen, i vognporten og ved bålstedet, at nogle af Tøndermarsk-opholdets kulinariske oplevelser skal finde sted, mens overnatning finder sted i de nyrestaurerede, historiske bygninger.