x

Ny Folkepark i Odder bliver til virkelighed

Nyhed 6. oktober 2020

Odder Byråd har på sit møde d. 5. oktober 2020 besluttet at udskifte parkeringspladsen foran Rådhuset med en levende, grøn og rekreativ oase - Folkeparken. Realdania støtter projektet som del af indsatsen Hovedbyer på forkant.

Folkeparken er det første af tre prioriterede anlægsprojekter i byudviklingsstrategien, som Byrådet vedtog i 2019. De tre anlægsprojekter – Folkeparken, Aabygade og Torvet – skal skabe nye attraktive byrum og bedre forbindelser mellem Kvicklyområdet og Rosensgade. De tre anlægsprojekter skal helst gennemføres inden for ca. 5 år. Kresten Bjerre, der er formand for Bypanelet og medlem af byrådet, glæder sig over at projektet nu for alvor kan gå i gang.

”Det er fantastisk at opleve, at de ideer vi havde i 2018 i Bymidteforum om at skabe Folkeparken nu er lykkedes. Det viser, hvor meget vi kan, når vi arbejder sammen - borgere, erhvervsliv, forvaltning og vi politikere. Det er den vej, vi skal gå videre ud af, så vi får skabt en attraktiv og levende bymidte til gavn for kommunens borgere og butikker,” siger han.

Årsagen til byfornyelsesplanerne er, at Odder by skal fremtidssikres. De nye attraktive byrum skal få borgere og bygæster til at bruge hele byen og ændre flowet, som over en årrække gradvist har rykket kunder og byliv fra Torvet og Rosensgade til hovedsageligt at koncentrere sig om de store dagligvarebutikker i Kvicklyområdet. Projektet med Folkeparken er blevet til i samarbejde med borgere, bymidteaktører og med foreningen Realdania, som finansierer 50% af parken.

”Odder bymidte får nu en væsentlig bedre forbindelse mellem handelsområdet omkring Kvickly og Rosensgade. Byen får et parkanlæg af højeste kvalitet, der med respekt for eksisterende omgivelser vil gøre Odder bymidte til et endnu mere attraktivt sted. Vi er i Realdania stolte af at kunne bidrage til det gode arbejde”, siger Björn Emil Härtel Jensen, Projektchef i Realdania.
 
”Vi er meget taknemmelige for samarbejdet med Realdania som betyder, at vi som kommune har en sparringspartner der også er engageret i udviklingsprojekter i mange andre handelsbyer. Sammen med Realdania kan vi tage byens komplekse udfordringer op, vel vidende, at det ikke kun er én isoleret indsats, der kan redde vores by. Det drejer sig både om et stærkt samarbejde mellem byens aktører, om inspirerende byfornyelsesprojekter som bl.a. Folkeparken og om de aktiviteter og tilbud, der kan trække folk ind til byen.” siger kommunaldirektør Henning Haahr.

Hvis der fortsat skal være butikker i Rosensgade og grundlag for et hyggeligt cafémiljø på Torvet, skal forbindelserne ændres og de rekreative og historiske bymiljøer prioriteres med byfornyelse. Udviklingsstrategien beskriver bymidtens 4 bymiljøer, hvor det er det rekreative bymiljø omkring Odder Å og det raffinerede bymiljø omkring Torvet, der skal få flere bygæster til at opholde sig længere tid i Odder bymidte. Dette skal styrke grundlaget for de mindre specialbutikker i Rosensgade, så det sikres, at Odder kan blive ved med at være en rigtig by med et varieret handelsliv og attraktive byrumsoplevelser.

Vinder af konkurrence om Folkeparken 

Odder Kommune har med støtte fra Realdania afviklet en arkitektkonkurrence om Folkeparken ved Rådhuset. Byrådet har på mødet d. 5. oktober 2020 godkendt team BOGL som vinder af en arkitektkonkurrence om udformning af Folkeparken. 

Vinderforslaget skaber en rekreativ forbindelse, hvor der er plads til at leg og læring – og samtidig giver byens nye grønne parkanlæg også kulturarven et løft. Landskabsdesignet spiller rigtigt godt sammen med Rådhusets arkitektur, og de elementer, som legemiljøerne består af, er med til at fortælle byens historie og kobling til naturen. 

Parkeringspladserne til Rådhusets gæster flyttes om på den østlige side af Rådhuset med indkørsel fra Rådhusgade, mens medarbejdere henvises til nye parkeringspladser bag Løvbjerg, der etableres i samarbejde med Kvickly og Løvbjerg.

Bedømmelsesnotatet konkluderer følgende om arkitektur og funktionalitet i vinderforslaget:
"Samlet set fremstår forslaget overbevisende i sin kontekstfortælling og bruger aktivt Rådhuset og åen som medspillere. Promenaden skaber en aktiv zone som del af Rådhusets fundament - en nytænkning og et arkitektonisk greb, der fungerer som en ydmyg tilføjelse til et nærmest urørligt værk. (…) Promenaden skaber en stærk forbindelse til Polititorvet. Åen introduceres som aktiv bynatur, hvor naturen spiller en væsentlig rolle som det frodige omdrejningspunkt for hverdagslivet, rum for læring og mødet.”

Fakta om konkurrenceprocessen

Udarbejdelsen af byudviklingsstrategien forløb i 2018-2019 og blev støttet med 50% fra Realdanias kampagne ”Hovedbyer på forkant”. Realdania meddelte efterfølgende, at foreningen også vil støtte med 50% af anlægssummen for Folkeparken, dvs. 7,5 mio. På den baggrund kunne forberedelserne til en arkitektkonkurrence gå i gang.

I foråret 2020 gav Borgerpanelet og Bypanelet, som er styregruppe for byudviklingsstrategien, deres input til konkurrenceprogrammet, som beskriver forudsætninger og krav til parkanlægget. Programmet blev principgodkendt af Byrådet i maj.

Arkitektkonkurrencen blev startet op med et kick-off arrangement i juni, hvor repræsentanter fra bl.a. Borgerpanelet og Bypanelet deltog i en byvandring sammen med de 3 prækvalificerede arkitektteams – Labland, Skaarup Landskab og BOGL.

Sidst i august blev de 3 indkomne konkurrenceforslag vurderet af et bedømmelsesudvalg bestående af Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget, projektchef Björn Emil Härtel Jensen fra Realdania samt en fagdommer.

Det var et enigt bedømmelsesudvalg, som i slutningen af august udpegede BOGL som vinder af arkitektkonkurrencen. Efterfølgende skulle vinderudpegningen godkendes af Byrådet på mødet d. 5. oktober 2020.

Se vinderforslaget fra konkurrencen

Plancherne fra vinderforslaget kan ses på kommunens hjemmeside www.odder.dk under Bymidteforum.

Det videre forløb med borgerinddragelse

Næste skridt er, at det vindende team skal udarbejde en sammenfattende skitse i form af et dispositionsforslag. Dette indebærer, at vinderforslaget bearbejdes med de ønskede tilretninger, som bedømmelsesudvalgets input og Bypanelet, Borgerpanelet og lodsejere skal bidrage til. Efterfølgende kan parken projekteres, og anlægsarbejdet vil forventeligt kunne starte i efteråret 2021 og færdiggøres i 2022. 

Realdanias indsats Hovedbyer på forkant

Formålet med indsatsen 'Hovedbyer på Forkant' er at styrke hovedbyerne i landkommuner – og at få eksempler på, hvordan byerne kan vende udfordringen med tomme lejemål og overskydende kvadratmeter i bymidten til en mulighed for at skabe nyt liv og stærk identitet - ikke bare i hovedbyen, men hele lokalområdet. Der er afsat i alt 73 mio. kr. til indsatsen