x

Mød de nominerede til RENOVER prisen 2020

Pressemeddelelse 5. oktober 2020

Seks vidt forskellige bygninger er nomineret til RENOVER prisen 2020. De skal nu dyste om en check på 100.000 kr. og titlen som Danmarks bedste renovering, der kåres i november.

162 renoveringsprojekter fra hele Danmark var i år indstillet til RENOVER prisen. På trods af en udskydelse på grund af corona har nomineringsudvalget haft alle projekter under lup, og feltet er nu skåret ned til seks unikke projekter, der er med i slutspurten om at vinde titlen som Danmarks bedste renovering. 

De nominerede til RENOVER prisen 2020 er: 

1.  AFRY’s Domicil, Herning
2.  Nordagerskolen, Ringe
3.  Kedelhallen, Aabenraa
4.  Det Kongelige Bibliotek, Aarhus
5.  Vestervænget, Skive
6.  Ryesgade 25, København 

De nominerede projekter spænder vidt i størrelse, type og karakter – men fælles for dem alle er, at de har gennemgået en renovering, der har givet de eksisterende bygninger ny værdi. 

I Herning har en modernistisk kontorbygning fra 1960’erne fået et nyt og bæredygtigt liv som domicil for AFRY. På Nordagerskolen har inddragelsen af elever og lærer skabt et innovativt undervisningsrum med plads til både læring og leg, mens en gammel kedelhal er blevet til en moderne tegnestue i Aabenraa.

Det Kongelige Bibliotek ved det ikoniske Campus Aarhus har undergået en gennemgribende forvandling, der har skabt rum for fordybelse og plads til inspiration, og i Skive er et gammelt nedslidt boligområde blevet omdannet til en åben og eftertragtet bydel.

Sidst, men ikke mindst er en ældre københavnerejendom blevet moderniseret og har fået et stort bæredygtighedsløft. 

Formanden for nomineringsudvalget, Gøsta Knudsen, glæder sig over den mangfoldighed og kvalitet, som præger de nominerede projekter: 

”Vi ser igen i år en utrolig bredde i de nominerede projekter, hvor vi har eksempler på alle typer af renoveringer. Lige fra erhvervsbygninger og institutioner til boliger og kulturhuse ser vi renoveringer, der virkelig formår at inspirere,” siger han og fortsætter: 

”Det er netop RENOVER prisens formål at vise eksempler på forbilledlig renovering, der kan motivere andre til at kaste sig ud i det. Det formår de nominerede i år i overbevisende grad. Alle projekterne er kendetegnet ved utrolig høj kvalitet og for at sætte et positivt aftryk i deres omgivelser.”

Fra 5. oktober til 10. november skal et valgkollegie bestående af 70 udpegede repræsentanter fra branchen beslutte, hvilket projekt der skal løbe med titlen som Danmarks bedste renovering 2020. Vinderen kåres d. 17. november og modtager en check på 100.000 kr. På grund af restriktioner i forbindelse med Covid-19 er den traditionelle prisfest aflyst, og kåringen af dette års vinder vil derfor finde sted virtuelt.

De nominerede til RENOVER prisen 2020 er:

AFRY’s Domicil, Herning
I Herning ligger en kontorbygning fra 1965 med tidstypiske røde teglmure og stort kobberbeklædt tagudhæng. Efter renoveringen er en mørk og lukket stueetage blevet lys og åben, så der er skabt kig gennem bygningen og masser af dagslys.
Bygningens oprindelige ydre er bevaret, og selv om vinduesruderne er skiftet ud til energiruder, er de oprindelige rammer og karme bevaret, både for arkitekturen skyld, og fordi trækvaliteten var i top. En grønnegård er blevet forlænget nedad, så der er skabt dagslys til den nederste etage og en ny gårdhave, der ligger i forbindelse med kantinen.

Et hovedgreb har været at fjerne dækket mellem bygningens to etager, så der er skabt et stort atrium, der rummer ankomst, reception, siddepladser og mulighed for afholdelse af større arrangementer. Rum, der før var dunkle, får med det nye atrium nu masser af dagslys suppleret af skærme med lysreflekterende materiale på bagsiden. Skærmene er også med til at forbedre akustikken, lige som der i hele huset er foretaget akustikregulering. Tekniske løsninger er udført, så det er muligt at demonstrere, hvordan de fungerer. Bygningen er blevet DGNB-certificeret – et bevis på et bæredygtigt projekt.

Parter bag projektet  
Bygherre: AFRY
Bygherrerådgiver: AFRY
Arkitekt: Erik Arkitekter 
Ingeniør: AFRY 
Entreprenør: Henrik Kristoffersen A/S, Bravida A/S, Kurt Nielsen A/S, Skibild Anlægsgartner, Post & Vestergaard A/S, HB Trapper & Stål A/S, Lund & Erichsen A/S, Sejer Pedersen A/S, Dominus, Hansen & Mortensen A/S, Multiglas, Eiler Thomsen Alufacader, Sørens Tagdækning A/S, Dansk Gulvmontage, Thisted Kloakservice, CO2 Pro ApS, Lindpro A/S

Nordagerskolen, Ringe
Med udsig over Ringe Sø i Ringe på Fyn ligger en folkeskole fra 1960’erne. Efter en renovering har udskolingen fået nye energivinduer, en helt ny glasfacade, bedre lysforhold og akustik, og en ændring fra klasseværelser til faglokaler har givet bedre muligheder for den ønskede projektorienterede undervisning.
Facaden, der vender mod søen, er udskiftet til en stor glasfacade, der giver en betydelig energiforbedring. Foran facaden er etableret en svalegang, der fungerer som flugtvej og giver mulighed for, at eleverne kan opholde sig udendørs i både timerne og frikvartererne. Svalegangen er så bred, at der er plads til siddemøbler, og den giver afskærmning, så solen ikke bager direkte ind i lokalerne.

De bærende vægge mellem faglokalerne er bevaret, men der er slået huller i dem, så flere rum hænger sammen og giver forskellige muligheder for ophold. Fællesarealerne er opgraderet med ny farvesætning, forskellige møbelgrupper og farverige lockers, så eleverne kan vælge at opholde sig forskellige steder med hver sin stemning. I hele udskolingen er der forbedret lys, ventilation og akustik, der gør indlæringen bedre.

Parter bag projektet  
Bygherre: Faaborg Midtfyn Kommune
Arkitekt: Arkitektfirmaet Charlotte Folke ApS
Ingeniør: Ingeniør’ne
Entreprenør: Odense Nedbrydning, Toft Entreprise, Carsten Knudsen, Peter Thuesen, Ausnlev Tæppe- og gulvbelægning, Midtfyns VVS & Smedie, HJ Ventilation, Fyens Energiteknik, Faaborg EL, Årslev Malerforretning, ABA Siemens, G4S.

Kedelhallen, Aabenraa
I Aabenraa ligger en kedelhal fra 1957, der holdt op med at producere fjernvarme i 2012. Med en renovering er kedlerne skiftet ud med de ansatte på en tegnestue, der har kombineret det rå hus med raffineret træbeklædning i interiøret. Ombygningen er et godt eksempel på, at det kan betale sig at transformere udtjente industribygninger.
Kedelhallens store skorsten og enkle arkitektur med røde teglmure fortæller en tydelig historie om bygningens oprindelige funktion. Det ydre er bevaret, og vinduerne er skiftet ud til nye energiruder med samme opdeling som de gamle, der har fået nyt liv som rumdelere indenfor.

Inde i hallen står den oprindelige tagkonstruktion og store installationsrør som vidnesbyrd om den tidligere funktion, mens en ny indvendig vægbeklædning af krydsfinerplader tilfører bygningen et nyt lag. Det er funktionelt, da det skjuler både varme- og lydisolering, og træet giver modspil til den industrielle stemning i den store hal. De nye lokaler har givet stor trivsel blandt medarbejderne, og hvor alle møder før blev afholdt ude hos kunderne, bliver kunderne i dag inviteret til kedelhallen.

Parter bag projektet  
Bygherre: ZENI arkitekter A/S
Arkitekt: ZENI arkitekter A/S
Ingeniør: AVNØ Byggerådgivning ApS
Entreprenør: Torps Efterfølger ApS v/ Henrik Frees, Chr. Johannesen A/S, Math. Hendes EFTF. A/S, Genner EL A/S, Airteam A/S, Niels A. Nielsen & Søn A/S, Tarpgaard A/S, Keflico A/S

Det Kongelige Bibliotek, Aarhus
I Universitetsparken i Aarhus ligger Det Kgl. Bibliotek, der stod færdigt i 1963 og med sit høje bogtårn er et fixpunkt i området. Efter en renovering er der uden at bygge til blevet mere areal og bedre faciliteter til brugerne ved at gentænke funktioner og sætte fokus på god akustik og belysning.
Udefra er renoveringen usynlig, og indendørs skal man kigge godt efter, for nye tiltag er udført med respekt for den oprindelige bygnings arkitektur og materialer. I kælderetagen var der før lukkede funktioner som depoter, tidsskriftmagasin og serverrum, men i dag er der lyse og behagelige omgivelser med studiepladser og afskærmede rum i rummet, hvor de studerende kan holde ’frikvarter’ i forskellige møbelgrupper, bordtennisrum og rum til afslapning.

Centralt i bygningen ligger et stort atrium, der går gennem flere etager. Det blev skabt i 1990’erne sammen med en stor rotunde, som i dag er fjernet, så atriet er blevet omdannet til bibliotekshave med masser af dagslys og kig gennem bygningen. Universitetsparkens organiske former har været inspiration for interiørets kurvede møbler og inventar, og den gemte bogsamling i bogtårnet har dannet forlæg for den flere etager høje bogreol, der er et markant element i både kælderen og atriet.

Parter bag projektet  

Bygherre: Det Kgl. Bibliotek
Arkitekt: Arkitema Architects
Ingeniør: Moe 
Entreprenør: Enemærke & Petersen, Elcon, Åbyhøj VVS 

Vestervænget, Skive
I Skive ligger en almen boligbebyggelse, der blev opført i 1968-71 og frisket op med en facaderenovering i 1990’erne. Med en helhedsrenovering og en boligsocial helhedsplan er bebyggelsens utidssvarende lejligheder og dårlige ry blevet forvandlet til moderne boliger og en attraktiv bebyggelse med venteliste.
Alle bygninger har fået nye facader af teglsten, nye altaner og nye energirigtige vinduer, og nogle blokke har fået trappetårne med elevatorer, så der i dag er niveaufri adgang til en tredjedel af lejlighederne.

Et hovedgreb har været at åbne mod omgivelserne, og det er sket ved at nedlægge en række opgange og etablere en stor port ud mod vejen. Herfra er alle velkomne i områdets helt nye udearealer med et stort udvalg af aktiviteter, et stisystem med sammenhæng til en offentlig natursti og en særlig belysning, der udover tryghed skaber variation i området, fordi lysets farve skifter.
Nogle af blokkene har fået revet de øverste etager ned, så de i dag står som rækkehuse og bidrager til en varieret bebyggelse med flere forskellige boligtyper end før. Alle lejligheder er blevet moderniseret med nyt varme- og ventilationssystem, nye køkkener og badeværelser.

Parter bag projektet  
Bygherre: Landsbyggefonden
Bygherrerådgiver: Kuben Management
Arkitekt: Dorte Sigh v/ MEISSNER + SIGH og Henning Pedersen v/ ERIK arkitekter
Entreprenør: Murerentreprisen ved Mads Ginnerup og tømrerentreprisen ved Niels Thomsen.

Ryesgade 25, København
På Nørrebro i København ligger en beboelsesejendom fra 1906 med murede facader og dekorative elementer typisk for tiden. Efter en renovering står den bevaringsværdige ejendom stadig med de historiske facader intakte, mens lejlighederne er blevet moderniseret. Projektet har haft fokus på bæredygtighed, og ejendommen er blevet DGNB-certificeret.
Tagetagen er nybygget med stejlere taghældning, så der er blevet plads til syv nye tagboliger og både private og en fælles tagterrasse. I tagbeklædningen er der integreret solceller, og på de fladere dele af taget er der sedum, der suger regnvand. Alle ejendommens lejligheder har fået altaner, og vinduerne er skiftet til nye energivinduer, der minder om de gamle og har trukket glas i den yderste ramme.

Det har været et stort puslespil at flytte vægge og lægge lejligheder sammen, så alle boliger nu får lys fra flere sider, og de fleste lejligheder er blevet større. Det gør det muligt for familier at blive boende, så beboersammensætningen er blevet mere varieret. Stuk og paneler er genskabt uden på den indvendige isolering, så der stadig er en stemning af fortiden på samme tid, som fremtiden viser sig med nye præfabrikerede badeværelser, nye køkkener, nyt varmesystem og nyt decentralt ventilationssystem.

Parter bag projektet  
Bygherre: Drost Fonden
Bygherrerådgiver: Arup&Hvidt
Arkitekt: Krydsrum Arkitekter og Rönby.dk 
Ingeniør: Falkon og Ekolab
Entreprenør: Juul&Nielsen, KES Køng, KBS Byg, Christoffersen & Knudsens Eftf., Smock Ventilation, Fugmann