x

Nyborg Torv forbinder byen og slottet

Nyhed 27. november 2020

Nyborg Torv er klar til brug. Torvet er nyfortolket som et åbent og multifunktionelt byrum, der binder by og slot sammen.

Nyborgs centrale torv foran Nyborg Rådhus er blevet omdannet fra parkeringsplads til et multifunktionelt byrum, der kan bruges af byens borgere i forbindelse med for eksempel festivaler, det årlige Danehofmarked, julemarked og ridderturneringer.

Torvet har fået belægning i nordisk granit inspireret af den oprindelige turneringsplads. I middelalderen var Torvet vinduet til kongeborgen og byens fornemste skueplads, og en række spor i pladsens udformning markerer da også Torvets 500-årige historie. 'Rigets Hovedstrøg' er for eksempel det historiske vejforløb, der forbinder Øst- og Vestdanmark, og vejen er vist på Torvet som et diagonalt spor med en særlig brolægning. 

Åbningen af Torvet finder sted fredag den 27. november kl. 16.30 med et digitalt arrangement, hvor borgere og andre interesserede samtidig kan følge tændingen af juletræ og julebelysning i hele Nyborg Kommune.

Arrangementet live-streames på Nyborg Kommunes Facebook-side
Nyborg Slot, torvet og slotskvarteret vidner om en vigtig periode i danmarkshistorien, og det samlede slotsprojekt skal formidle, hvordan byen og kongeborgen har spillet sammen fra middelalderen og frem til i dag. Bag det samlede projekt Nyborg Slot står A. P. Møller Fonden, den filantropiske forening Realdania, Slots- og Kulturstyrelsen, Nyborg Kommune og Østfyns Museer.

Det er Schønherr Landskabsarkitekter, Schul Landskabsarkitekter, ingeniørfirmaet Søren Jensen samt CUBO Arkitekter, der står bag udformningen af det nye Torv. Munck Havne og Anlæg har været hovedentreprenør, Birkely Anlægsgartner har udført brolægningen, Aqua-teknik har bygget vandkunsten, og Nyborg El har stået for el-arbejderne på det nye torv.