x

Seks projekter skal styrke feriesteder og byliv på Vestkysten

Pressemeddelelse 11. november 2020

Et soltorv, en svingbro og nye faciliteter til fiskeri og friluftsliv. Realdania støtter nu seks realiseringsprojekter i fem kommuner langs Vestkysten med 21 millioner kroner. Projekterne giver udvalgte steder i ferielandet et løft til gavn for gæster og lokalsamfund.

Seks konkrete projekter skal i de kommende år realiseres og bidrage til at skabe flere forbindelser, mødesteder og attraktioner i og omkring kystbyerne på Vestkysten. Kommunerne på Vestkysten har søgt midler til realisering, og seks projekter får nu støtte fra den filantropiske forening Realdania på cirka 21 mio. kr. samlet. Kommunerne bidrager selv med cirka 46,6 mio. kr.

”Vestkysten har potentiale for mere helårsturisme – og dermed for øget beskæftigelse og mere liv i lokalsamfundet. De seks udvalgte projekter binder natur, byliv og mennesker sammen og vil give nye oplevelser til både beboere og besøgende. Det er en vigtig pointe, at udviklingen ikke sker på bekostning af den rå og uberørte natur, der er en attraktion i sig selv på Vestkysten,” siger Nina Kovsted Helk, filantropidirektør i foreningen Realdania.  

Seks udvalgte projekter fra nord til syd

De seks projekter skal styrke kvaliteten i byer langs Vestkysten – og i sidste ende bidrage til at gøre den 550 km lange kystrækning til én af Nordeuropas mest attraktive turistdestinationer. 

Det Blå Torv i Blåvand skal gøre bykernen mindre trafikeret og mere sikker for gående. Et Soltorv i Vejers Strandby skal styrke forbindelsen mellem stranden og byen. I Løkken skal De Maritime Huse med faciliteter til fiskere og outdoor-turister give bedre muligheder for kystfiskeri og friluftsliv. En sti mellem Løkken og Blokhus skal gøre det mere attraktivt at bevæge sig rundt i ferielandet til fods og på cykel. I Hvide Sande skal stier og broer på tværs af byen sikre, at de bløde trafikanter får bedre forhold. Og endelig skal der i Thorupstrand skabes rammer, som gør, at de mange gæster kan opleve kystfiskeriet på nært hold, i sikkerhed og uden at være til gene for erhvervsfiskerne. 

Samarbejde er i højsædet

I Udviklingsplan for Vestkysten har 11 kommuner og tre regioner – i partnerskab med Dansk Kyst- og Naturturisme og Realdania – vedtaget en overordnet vision for Vestkysten som én samlet destination. 

”Nu kan kommunerne igangsætte en række fysiske projekter i kystbyerne, som støtter op om den fælles vision – og dermed tages der vigtige skridt for at realisere ambitionerne om, at Vestkysten er kendetegnet ved stærke feriesteder. At visionen realiseres i fællesskab, understreger vores igangværende projekt om wayfinding på Vestkysten, der skal binde kysten sammen og inspirere gæsterne til at bevæge sig op og ned langs kysten – såvel som ind i kystbyerne,” siger Jens Hausted, direktør i Dansk Kyst- og Naturturisme.

Tanken bag planen og dens udviklingsprincipper er, at kommunerne sammen kan mere, end de kan hver for sig. Byer er forskellige, men flere har de samme udfordringer:

”Lokalsamfundet på Vestkysten samarbejder om at finde de brikker, der skal til for at sætte en positiv kædereaktion i gang. De seks udvalgte projekter går foran, både når det handler om samarbejde mellem borgere, erhvervsdrivende og kommuner og ved at sætte høje ambitioner for de fysiske forandringer,” siger filantropidirektør Nina Kovsted Helk. 

Realdania har afsat 40 mio. kr. til at udvikle kystbyer og attraktioner langs den jyske vestkyst i forlængelse af udviklingsplan for Vestkysten. Første skridt var at støtte en række udviklingsplaner for feriestederne samt undersøgelser af en række attraktioners udviklingsmuligheder. Andet skridt er nu støtte til realisering af seks udvalgte projekter fra første runde.
Det Blå Torv i Blåvand, Varde kommune
Blåvand oplever i dag mangel på kvalitet i bymiljøet og høj trafikbelastning i højsæsonen. Formålet med projektet er at løfte kvaliteten af bymidten. Det Blå Torv skal bl.a. sammen med en ny trafik- og parkeringsløsning styrke kvaliteten af bymiljøet, mindske biltrængslen og skabe bedre vilkår for bløde trafikanter. 
Støttes med 5,2 mio. kr.

Sti 100 mellem Blokhus og Løkken, Hjørring og Jammerbugt kommune
Forlængelsen af Sti100 skal styrke oplevelsen af Løkken og Blokhus som en samlet destination. Stien skal inspirere gæsterne til i højere grad at bevæge sig på feriestederne til fods og på cykel og give mulighed for rekreative oplevelser undervejs.
Støttes med 3,37 mio. kr.

Broer og stiforbindelser for bløde trafikanter i Hvide Sande, Ringkøbing-Skjern kommune
Hvide Sande oplever stadig flere turister, og den stigende biltrafik omkring broerne i bymidten er både til gene for bilister og bløde trafikanter. Projektet drejer sig om at skabe nye rekreative forbindelser, der appellerer til bevægelse til fods og på cykel, ved at etablere sti- og broforbindelser på tværs af havnen.
Støttes med 4 mio. kr.

Soltorvet i Vejers Strandby, Varde kommune
Projektet skal styrke forbindelsen mellem stranden og byen i Vejers Strandby ved at etablere et ’Soltorv’, som markerer ankomsten til stranden og en bygning, som indeholder toiletfaciliteter, strand- og surfudstyr, mobil sauna, borde og bænke m.v. Samtidig iværksættes en renovering af bymidten
Støttes med 3 mio. kr. 

De Maritime Huse ved Løkken Moleleje, Hjørring kommune
Løkken Moleleje har udviklet sig et rekreativt og blåt samlingspunkt for byen, hvor surfermiljøet og det traditionelle kystfiskermiljø mødes. Formålet med De Maritime Huse er at skabe nye og bedre faciliteter, der skal bruges af det voksende antal outdoor-turister og bidrage til at fastholde et aktivt kystfiskeri i Løkken.
Støttes med 5,1 mio. kr.

Udvikling af landingspladsen i Thorupstrand, Jammerbugt kommune
Formålet med dette projekt er at udvikle landingspladsen, som er Thorupstrands største attraktion, så det både bliver muligt for de mange besøgende at opleve kystfiskeriet tæt på – samtidig med at de mange erhvervsfiskere uhindret kan udøve deres erhverv. I første omgang gives støtte til en viderebearbejdning og konkretisering af projektet med henblik på en efterfølgende realisering.
Støttes med 400.000 kr.