x

Indeklimaet i daginstitutioner skal under lup

Pressemeddelelse 10. december 2020

Rådet for Grøn Omstilling sætter nu fokus på indeklimaet i landets daginstitutioner. I projektet, der er støttet af Realdania, undersøges en række indeklimaparametre, som er væsentlige for børns trivsel og sundhed.

Børn trives bedst i et sundt indeklima. Trods det er der i størstedelen af landets daginstitutioner bekymrende niveauer af bl.a. skadelige kemikalier, partikler og CO2. Det viser et pilotprojekt, som blev gennemført af Rådet for Grøn Omstilling i 2019. 

Nu skal en ny undersøgelse, finansieret af Realdania, endnu engang sætte indeklimaet i landets daginstitutioner under lup og bygge ovenpå den viden, som blev genereret i 2019. Projektet udføres i samarbejde med Teknologisk Institut, der som noget nyt skal stå for at måle støjniveauet i institutionerne. Desuden måles niveauer af CO2, ultrafine partikler, radon og skadelige kemikalier.

”Vi er meget glade for at kunne sætte fornyet fokus på daginstitutioners indeklima. Det er et uhyre vigtigt område, da man ved, at dårligt indeklima kan forstyrre børns udvikling, f.eks. gennem nedsat koncentrations- og indlæringsevne. Nu skal vi have bragt emnet på den politiske lystavle i de enkelte kommuner, så der bliver afsat midler til at forbedre indeklimaet,” siger Lone Mikkelsen, som er projektleder og seniorrådgiver i Rådet for Grøn Omstilling.

Børns indeklima fortjener opmærksomhed

Den filantropiske forening Realdania har siden 2016 haft fokus på indeklimaet i børns dagligdag - herunder hjemmet, i skoler og i daginstitutioner. 

”Grundlaget for et sundt voksenliv skabes, når man er barn. Derfor fortjener børns indeklima ekstra meget opmærksomhed. Her er det afgørende, at landets kommuner og kommunalpolitikere får den nyeste viden at stå på, når de skal træffe vigtige valg om indeklimaforbedringer i de lokale vuggestuer og børnehaver,” siger Anne Gade Iversen, projektleder i Realdania.

Projektet skal munde ud i en række anbefalinger til kommuner og daginstitutioner, der ønsker at forbedre indeklimaet for de yngste børn. Og så skal den nye viden bidrage til, at behovet for forbedringer af indeklimaet i landets daginstitutioner i højere grad kommer på den politiske dagsorden – både lokalt og nationalt.

Rådet for Grøn Omstilling vil i det nye år invitere en række kommuner til at deltage i projektet og udvælge de i alt 30 nye daginstitutioner, hvor indeklimaet skal undersøges nærmere.