x

Børn og indeklima

Børn og indeklima

Grundlaget for et sundt voksenliv skabes, når man er barn. Derfor fortjener børns indeklima ekstra meget opmærksomhed. Vi sætter fokus på indeklimaet de steder, hvor børnene møder indeklimaet i deres dagligdag, dvs. i skoler, daginstitutioner og børneværelser.

Børn og indeklima

Vi ved fra forskellige undersøgelser, at dårligt indeklima i hjemmet, institutioner og i skolerne har negativ betydning for børns trivsel og sundhed.

Undersøgelser viser, at luftens kvalitet i mange tilfælde er for dårlig på de danske skoler. Vi ved også, at der er en direkte sammenhæng mellem luftens kvalitet og CO2-koncentrationen og børns indlæring.

Ifølge Astma-Allergi Danmark har 8-10 % af alle danske skolebørn astma, og 80 % af de børn lider også af allergi. Det er centralt for os at indsamle viden om, hvorvidt vi gennem et bedre indeklima kan øge sundhed og trivsel blandt børn.

'Børnenes indeklima' er derfor et tema, som skal tages alvorligt, og de gode vaner i børneinstitutioner og på børneværelser skal være et område, der kontant prioriteres, forbedres og udvikles.

Vi har efterhånden en del viden om, hvordan indeklimaet er, der hvor vores børn opholder sig mest. Men vi skal stadig øge den almindelige viden om konsekvenserne ved et dårligt indeklima, samt hvad vi hver især kan gøre for at forbedre det.

Lennie Clausen Programchef, Realdania

Kontakt

Programchef Lennie Clausen
M: lc@realdania.dk
T:  29 69 52 17