x

Kender du Danmarks bedste renovering?

Pressemeddelelse 4. januar 2021

Har du været med til at udføre en renovering af så høj kvalitet og betydning, at den fortjener at kunne kalde sig Danmarks bedste? Så kan du indstille den til Renoverprisen 2021.

Fra i dag kan du indstille din favoritrenovering til Renoverprisen 2021, der udover at kåre Danmarks bedste renoveringsprojekt også belønner vinderholdet bag med en check på 100.000 kr.

Renoverprisen går til en renovering, der kan være inspirationskilde for fremtidige renoveringer ved bl.a. at sætte bæredygtighed, brugskvalitet og samarbejde i centrum. 

”Hele formålet med Renoverprisen er, at vi får sat fokus på de mange gode renoveringsprojekter, der findes i Danmark, og den positive påvirkning, de har på omgivelserne. Vi håber, at der igen i år vil komme indstillinger fra hele landet – lige fra det nordligste til det sydligste. For vi ved, at der findes gode og nytænkende renoveringer overalt,” siger Lars Axelsen, administrerende direktør i Grundejernes Investeringsfond. 

Alle typer renoveringer skal frem i lyset 

I 2020 vandt Det Kongelige Bibliotek i Aarhus prisen for på eksemplarisk vis at transformere et klassisk bibliotek til et moderne og bæredygtigt samlingspunkt. Projektet vandt blandt et bredt felt, der både rummede erhvervsbygninger, institutioner, boliger og kulturhuse. 

”Det betyder noget for os, at der er en bredde blandt de projekter, der indstilles til prisen. For uanset, om der er tale om en renovering af et boligområde, en kulturinstitution eller noget tredje, er det med til at skabe glæde og gavn for både den enkelte og fællesskabet. Derfor håber vi meget på at se en stor mangfoldighed blandt de indstillede projekter igen i år,” siger Nina Kovsted Helk, filantropidirektør i Realdania.   
 
Udover Renoverprisen, der i år uddeles for ottende gang, vil der også blive uddelt en specialpris. Specialprisen gives til et projekt, som er præget af en originalitet og kreativitet, der fortjener anerkendelse. 

Du kan nemt indstille dine favoritprojekter

Du kan nemt indstille et renoveringsprojekt via hjemmesiden www.renover.dk indtil d. 1. marts 2021. De nominerede projekter offentliggøres medio juni. Vinderholdet af både Renoverprisen og Specialprisen kåres ved en prisfest i september 2021. 

Mere om Renoverprisen

Renoverprisen sætter fokus på renovering og uddeles af Realdania og GI. Selv om renovering fylder mere end halvdelen af den samlede produktion i byggebranchen, er det primært nybyggeri, der bliver belønnet med priser. Det er Renoverprisen med til at lave om på. Det særlige ved prisen er derudover, at den hylder hele holdet frem for en enkelt bidragsyder – lige fra bygherre til rådgivere og håndværkere. 

Mere om Renoverprisen 2020

Sidste år blev seks projekter nomineret til prisen på baggrund af 162 indstillede projekter. De seks nominerede projekter til Renoverprisen var: 

1. AFRY’s Domicil, Herning
2. Nordagerskolen, Ringe
3. Kedelhallen, Aabenraa
4. Det Kongelige Bibliotek, Aarhus
5. Vestervænget, Skive
6. Ryesgade 25. København 

Det Kongelige Bibliotek vandt Renoverprisen 2020, mens omdannelsen af Middelgrundsfortet til Ungdomsøen ud for København blev tildelt Specialprisen. På grund af corona blev den traditionelle kåring af vinderen i 2020 afholdt ved en digital prisfest.

Kriterier til de nominerede af Renoverprisen 2021

Alle indstillede projekter bedømmes ud fra følgende kriterier: 

Bæredygtighed: Klimahensyn og bæredygtighed er tænkt ind i alle projektets faser og i selve løsningen. Fra genanvendelige, miljørigtige og eventuelt genbrugte materialer i etableringsfasen til ressourceforbrug på byggepladsen og bygningens daglige drift – fx i form af energioptimering. 
 
Brugskvalitet og bidrag til omgivelserne: Projektet fungerer optimalt og vurderes positivt af brugerne. Samtidig gør projektet en forskel for de nære omgivelser ved at bidrage med sociale, arkitektoniske og oplevelsesmæssige kvaliteter. 
 
Udførelseskvalitet og værdiforøgelse: Håndværk, rådgivning og arkitektur i projektet er udført på et højt fagligt niveau. Løsningen har desuden givet et værdiløft – både for bygningen, for ejerne og for brugerne.  
 
Eksempelværdi: Projektet rummer et potentiale for at danne skole og udvikle renoveringsdisciplinen. Gennem de konkrete løsninger tjener det som eksempel og inspiration for andre – både i stor og lille skala. 
 
Samarbejde: I alle led af byggeprocessen har samarbejdet mellem bygherre, rådgivere, udførende, brugere og myndigheder været velfungerende og eksemplarisk.