x

Perron 1: På sporet af et ambitiøst og nytænkende museum i Skanderborg

Pressemeddelelse 18. januar 2021

Skanderborg Museum er med en bevilling fra Realdania kommet et vigtigt skridt nærmere en realisering af Perron 1 på Skanderborg Station. Ambitionen er at skabe et helt nyt museumskoncept i det tidligere posthus og give folk oplevelser med på rejsen.

Hvis det står til Skanderborg Kommune og Skanderborg Museum, bliver det en helt anden oplevelse at vente på tog eller bus i fremtiden på Skanderborg Station. Museet rykkede i 2019 ind i den tidligere posthusbygning på stationen med en ambition om at skabe et anderledes museum helt tæt på menneskers hverdag. 

Med en bevilling på 12 millioner kroner fra den filantropiske forening Realdania er projektet kommet et meget stor skridt videre. 

Perron 1, som er titlen på den kommende forvandling af det tidligere posthus, bliver et åbent hus på 2.000 m2. Det bliver ikke bare et museum, men også ventesal, café samt arbejdende værksted for arkæologiske udgravninger og lokalarkiv med læsesal. 

"Det er unikt at lave museum på en station, hvor rigtig mange mennesker færdes hver dag. Det findes ikke andre steder i Danmark. Jeg er sikker på, at Skanderborg Museum med Perron 1 bliver et endnu større aktiv for borgerne ikke bare i Skanderborg Kommune men også uden for kommunen", siger borgmester Frands Fischer.

Kunst og kultur - To Go

Ambitionen er, at museet i den tidligere posthusbygning bliver en naturlig del af stationsmiljøet og dermed lige så naturligt og ligetil at bruge som den kollektive trafik. 

Forestil dig, at du går ind i ventesalen på Perron 1, og her møder du De Døde Krigere fra Alken Enge, Vikingen fra Fregerslev eller måske Prinsesse Anna, der blev dronning af England. Eller at du følger arkæologernes fascinerende arbejde helt tæt i det arbejdende værksted. Du kan også tage en slapper i caféen og opleve en pop-up udstilling, mens du venter. 

"Et moderne museum skal være lige der, hvor folk er. Midt i den pulserende hverdag. Med placeringen på stationen bliver museet både et sted, man lærer om fortiden, og et levende mødested. Ambitionen er, at de fysiske rammer vil ændre den måde, vi tænker og bruger museumsoplevelser på. Forhåbentligt vil mange af de daglige brugere blive inspireret til et længere besøg senere - måske sammen med venner eller familie," siger Tage Nielsen formand Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget.

Nina Kovsted Helk, Filantropidirektør i Realdania, siger om projektet og begrundelsen for støtte: 

"Perron 1 er et rigtig godt eksempel på bæredygtig genanvendelse af nyere tids arkitektur. Det tidligere posthus gør måske ikke så meget væsen af sig, men bygningens robuste materialer og fleksible indretning egner sig rigtig godt til de nye aktiviteter, som vil give byen et boost. Den centrale placering betyder også, at Perron 1 kan blive et spændende samlingssted og et fælles trinbræt til historien for borgere i alle aldre – ikke mindst de mange unge på vej til og fra de uddannelsesinstitutioner, der ligger tæt på. Samtidig er der en stor klimamæssig gevinst, når vi genanvender fremfor at bygge nyt."

Med bevillingen fra Realdania og den kommunale investering i museet mangler det ambitiøse byggeprojekt nu ca. syv millioner kroner for at blive en realitet. 

"Nu skal vi lave det sidste benarbejde for at komme helt i mål med finansieringen. Vi går ydmygt til opgaven, men omvendt er jeg fuld af fortrøstning og af tro på, at vi nok skal finde gode samarbejdspartnere, der ligesom Realdania vil være med til at realisere det her fantastiske projekt", siger museumsdirektør Lene Høst-Madsen.

Regionalt trafikknudepunkt

Skanderborg Station er i dag et trafikknudepunkt med togforbindelser til hele landet, bustrafik til hele regionen og til Billund Lufthavn, stor pendlerparkeringsplads og hovedvejen til Aarhus. Det skønnes, at mere end 40.000 mennesker dagligt passerer stationen. 

Det kommende museumsprojekt er en del af helhedsplanen for stationsområdet, hvor der også skal gennemføres en større omlægning af trafikken i samarbejde med DSB og Banedanmark.