x

Thorsminde viser vejen med nyt vestkyst-koncept

Pressemeddelelse 24. februar 2021

”Wayfinding” er en ny måde at styrke besøgendes oplevelse af den jyske vestkyst. Det handler om at vise vej, indbyde til ophold, opdage nyt, forbinde attraktioner og inspirere til mere på Vestkysten.

Til foråret skyder noget nyt op i Thorsminde. Det blotte øje vil i første omgang skue skilte, som viser hen til Fugleøen, fiskeauktionen og surf spots. Men det er meget mere end bare skilte: Thorsminde er blevet udpeget som et af Vestkystens nye stærke feriesteder, og her er man – som de første på Vestkysten  i fuld gang med et pilotprojekt om turismeinfrastruktur, som på sigt skal bidrage til, at hele Vestkysten positionerer sig som én samlet destination.  

Den jyske vestkyst skal frem mod 2025 blive en af Nordeuropas mest eftertragtede kystdestinationer. Målsætningen i ”Udviklingsplan for Vestkysten” er at styrke erhvervsudvikling og bosætning med bæredygtig turisme som redskab – alt sammen til gavn for både beboere og besøgende. Ét af tiltagene i det samlede løft er at skabe bedre sammenhæng fra syd til nord og øge gæsternes motivation til at opleve nye steder og attraktioner på tværs af kysten. 

Og hvordan gør man så det? Dét spørgsmål har Holstebro Kommune kastet sig over i et tæt samarbejde med Realdania og Dansk Kyst- og Naturturisme – og sammen med de lokale aktører. 

Wayfinding er mere end vejvisning 

En af de knapper, man kan skrue på for at skabe sammenhæng mellem attraktioner og aktører, er Wayfinding. 

Wayfinding kan ganske enkelt handle om at vise nogen vej fra til A til B. Men tager vi vestkyst-brillerne på, handler Wayfinding også om at binde kysten sammen, skabe genkendelighed og inspirere besøgende til nye oplevelser i den samlede vestkystgeografi. Wayfinding er en måde at nudge gæsterne de rigtige steder hen; f.eks. væk fra sårbare naturområder, men i stedet hen til de steder og oplevelser, der ønsker flere gæster og mere omsætning. På den måde skaber vi balance og en bæredygtig form for turisme, der ikke er mindre efterspurgt i en tid med COVID-19.

Får mere ud af Thorsminde

Holstebro Kommune er den første vestkystkommune, som tager teten på Wayfinding-konceptet. 

”Thorsminde er udpeget i Udviklingsplan for Vestkysten som et af de stærke feriesteder. Byen har igennem tiden udviklet sig til at være en spændende kystby for gæster, der gerne vil opleve natur, kultur og historie, og samtidig har den bevaret sin autenticitet. Thorsminde rummer derfor et stort potentiale for at udvikle sig som kystferiedestination i en bæredygtig retning - den udvikling er wayfinding-konceptet med til at understøtte,” siger Jacob R. Kirkegaard Larsen, destinationsudviklingschef i Dansk Kyst- og Naturturisme.

”Det bliver spændende at afprøve konceptet og se, hvordan turisterne reagerer på det. Ikke kun i højsæsonen, men gennem hele året. Vil gæsterne tage nye ruter, opdage flere lokale perler, stoppe op og få mere ud af deres tid i Thorsminde og i området? Kort sagt oplevelser i destinationen, som de ikke havde spottet eller planlagt hjemmefra,” siger Søren Olesen, der er formand for Erhvervs- og Turismeudvalget i Holstebro Kommune.

Thorsminde går forrest, og vi håber, at projektet både bliver til glæde for beboere og besøgende ved at give et overblik over de mange muligheder for aktiviteter og ophold i byen.

Henrik Lund projektchef i Realdania

”Wayfinding er et redskab til at forbinde oplevelserne langs Vestkysten, både til det særlige fiskermiljø i en havneby og til stierne i den storslåede natur. Samtidig er det et redskab til at lede besøgende udenom de steder, vi ønsker at beskytte. Thorsminde går forrest, og vi håber, at projektet både bliver til glæde for beboere og besøgende ved at give et overblik over de mange muligheder for aktiviteter og ophold i byen,” siger projektchef i Realdania Henrik Lund.

I løbet af forårsmånederne kommer ny skiltning, nye stimarkører og nyt byrumsinventar til at indfinde sig på udvalgte steder i Thorsminde.

Skilte, der viser hen til Strandingsmuseum St. George, men også hen til Fugleøen og dér, hvor du kan forsyne dig med lokal og friskfanget fisk. Mødesteder og bænke, der inviterer til ophold, men hvor du også kan læse om strabadserne med at få bygget slusen. Oversigtskort, der viser vandreture rundt om Nissum Fjord, men også der, hvor du kan få din eftermiddagskaffe eller der, hvor du kan spotte fugle eller sæler.

Udviklingsplanen for Vestkysten er finansieret af 11 vestkystkommuner, de tre vestdanske regioner og Dansk Kyst- og Naturturisme i samarbejde med den filantropiske forening Realdania. Udviklingsplanen blev lanceret i juni 2018. Det er første gang, at alle Vestkystens 11 kommuner og tre regioner arbejder sammen om at udvikle og styrke vestkystturismen. 

PDF: 'Udviklingsplanen for Vestkysten - en fælles ambition for turismen frem mod 2025'.

Wayfinding-projektet i Thorsminde har et samlet budget på 1,6 mio. kr., hvoraf 1,45 mio. kr. er bevilget af Realdania og 150.000 kr. er finansieret af Holstebro Kommune.  

Det nye wayfindingsystem er udarbejdet af et tværfagligt team bestående af Le Bureau, STED By og Landskab, The Central, Peter Svarre og Johanne Bugge. 

Destination Nordvestkysten har – i samarbejde med en række lokale aktører – stået for at udpege vandreruter, kulturperler, udsigtspunkter og oplevelser i og omkring Thorsminde.