x

Bæredygtighed som succeskriterie: Det batter noget!

Blogindlæg 10. marts 2021

13 af landets almene boligorganisationer samt 28 kommunale byggeprojekter skal med støtte fra Realdania undersøge, hvordan deres bygge- og renoveringsprojekter kan udføres så bæredygtigt som muligt. Viden, der på sigt skal sætte grønne aftryk i hele den kommunale og almene sektor.

Blogindlæg af Nina Kovsted Helk, filantropidirektør i Realdania. Bragt i Teknik og Miljø, marts 2021.

Coronakrisen har i snart et år tvunget os til at holde afstand og til at tilrettelægge vores hverdag på en måde, så vi i højere grad er hver for sig. Men i Realdania har vi besluttet, at COVID-19 og et vanskeligt år 2020 kalder på, at vi gør noget – sammen. Noget, der vil få en positiv betydning for klimaet længe efter, pandemien har sluppet sit tag. 

Vi kalder indsatsen ’Sammen om bæredygtigt byggeri’. 

Den går i sin enkelthed ud på, at vi som filantropisk forening i fællesskab med nogle af landets største bygningsejere – kommunerne og de almene boligorganisationer – skruer op for de grønne ambitioner i 41 store bygge- og renoveringsprojekter fordelt over hele landet. 

Det gør vi blandt andet i Ishøj Kommune. Her ønsker man at genbruge dele af en eksisterende bygningskonstruktion og anvende mere bæredygtige materialer ifm. etableringen af et nyt medborger- og sundhedshus. I Aalborg Kommune skal et nyt plejecenter blandt andet opføres med en fossilminimeret byggeplads for også at nedbringe udledningen af drivhusgasser under selve byggeprocessen. Og så skal Frederikshavn Boligforening, i forbindelse med renoveringen af Afdeling 6, gøre sig erfaringer med cirkulær økonomi. Her vil de blandt andet undersøge mulighederne for at genanvende den gamle gulvbelægning til lyddæmpning af trappeopgangen og genanvende vinduer og tremmerum til at opføre en nyttehave. Derudover vil de se på, hvordan boligforeningen kan blive delvist selvforsynende inden for energi med et nyt solcelleanlæg.

Nye muligheder med suspenderet anlægsloft og Boligaftale 

For Realdania er det en kerneopgave at bidrage til at nedbringe klimaaftrykket i byggeriet, som i dag står for en betydelig del af Danmarks udledning af drivhusgasser. Det gør vi gennem en lang række forskellige indsatser og projekter. 

Og i kølvandet på coronakrisen fulgte to politiske beslutninger med stor betydning for byggeriet – og for muligheden for at sætte endnu mere turbo på den grønne omstilling: Et suspenderet anlægsloft, som i 2020 har fået kommunerne til at fremrykke anlægsinvesteringer for et forventet beløb på 2,5 mia. kroner. Og en Boligaftale, som har givet Landsbyggefonden mulighed for at igangsætte renoveringer af almene boliger for 30 milliarder kroner frem mod 2026.

Det er netop de bygge- og renoveringsprojekter, vi tapper ind i med vores indsats ’Sammen om Bæredygtigt Byggeri’. Det er her, vi gerne vil finde de helt rigtige eksempelprojekter, som med vores filantropiske midler kan skrue op for de grønne løsninger – som forhåbentlig kan danne præcedens i resten af landets kommuner og almene boligorganisationer. 

Luft i budgettet til en bæredygtighedsanalyse

Vores filantropiske opgave her består af flere ting: Med en pulje på samlet set 90 mio. kr. har vi mulighed for at give alle 41 projekter luft i et stramt anlægsbudget. Luft som giver mulighed for at dedikere det næste halve år til at indhente professionel rådgivning og gennemføre en bæredygtighedsanalyse. Den skal for hver af de 41 bygge- og renoveringsprojekter udpege, hvilke grønne håndtag, der skal skrues på, så vi i fællesskab gør en reel forskel for klimaet og bidrager til at nedbringe udledningen af drivhusgasser i forbindelse med byggerierne. 

Mens en række af projekterne forventes at finde nye bæredygtighedstiltag, som vil kunne gennemføres uden nævneværdige meromkostninger, vil andre bæredygtige løsninger kræve betydelige ekstra midler at realisere. Nogle af de projekter støtter Realdania også med realiseringsmidler.

Viden fra de 41 projekter skal anvendes i hele landet

De 41 eksempelprojekter er relativt set et lille – men alligevel vigtigt – skridt på vejen mod gøre bæredygtigt byggeri til en naturlig prioritet og kompetence hos de bygherrer, der er med i indsatsen. Det rigtig store skridt tager vi, når al deres viden og erfaringer bliver samlet, videreformidlet og forhåbentlig bragt i spil i en masse nye byggeprojekter over hele landet.

For det batter noget, når kommuner og almene boligorganisationer sætter bæredygtighed som et decideret succeskriterie i deres byggeprojekter. Og det batter i den grad, hvis vi i fællesskab kan sikre en mere varig forankring af bæredygtighed som strategisk prioritet og arbejdsgrundlag i kommunerne og de almene boligorganisationer, som rækker ud over de støttede projekter. 

Der ligger et enormt klimamæssigt potentiale i at sætte metoder og læringer fra de 41 projekter i spil næste gang en af landets kommuner skal opføre en daginstitution, eller næste gang en af landet almene boligorganisationer skal planlægge en større renovering. 

Derfor samler vi løbende hen over det næste år de deltagende kommuner og almene boligorganisationer i en række inspirationsforløb udviklet i samarbejde med Bygherreforeningen og AlmenNet, hvor de får mulighed for at lære af hinandens erfaringer og viden. Herefter skal alle sejl sættes ind på at dele det med og sætte det i spil hos resten af landets kommuner og hele den almene boligsektor.