x

Detailhandlen i danske hovedbyer klarer sig generelt godt trods corona

Nyhed 31. marts 2021

En overvågning og analyse af detailhandlen i otte danske hovedbyer viser, at butikkerne indtil videre har klaret sig bedre gennem coronakrisen end forventet, mens spisestederne er udfordrede.

Den delvise nedlukning af Danmark siden foråret 2020 har fået betydning for mange dele af det danske samfund. Også for detailhandelen og bylivet rundt om i landets hovedbyer, hvor bymidten i forvejen presset af blandt andet internethandlen og aflastningscentre i hovedbyernes udkant. Hvis nedlukningen fører til flere lukkede butikker og services, kan det blive problematisk – ikke bare for den enkelte butiksejer, men for hele byen. 

Realdania arbejder med at understøtte bylivet rundt om i landets hovedbyer og har derfor bedt Urland og Institut for Center-Planlægning om at overvåge detailhandlen i otte hovedbyer under og efter COVID19. De foreløbige resultater, der bygger på data fra maj og november 2020, viser, at detailhandlen generelt set har klaret sig godt gennem coronakrisen. Det skyldes formentlig både kompensationsordningerne og butikkernes omstillingsparathed, men også en sommer med mange danske turister. 

”De første tal og analyser viser, at detailhandlen generelt set kom godt igen ovenpå forårets nedlukning. Hjælpepakker og momsudskydelse har været med til at holde hånden under mange butiksdrivende, men de lokale butiksejere har også været gode til at gribe den stigende tendens til nethandel, som allerede tog fart i foråret 2020. Vi hører fra handelsstandsforeningerne, at det er en af årsagerne til at butikkerne har klaret sig bedre end forventet,” siger Ditte Marquard Jessen, partner og projektchef hos Urland.

Overvågningen viser, at samlet set 3 % af de registrerede butikker, serveringssteder og behandlere i de otte byer har drejet nøglen om mellem maj og november 2020. Det er ikke så usædvanligt i forhold til et almindeligt år. Der har hen over 2020 også været dynamik i handelslivet på trods af coronakrisen. I Horsens, hvor mere end 5 % af butikkerne er lukkede, er der omvendt åbnet 3 % nye butikker fra maj til november. Derudover ser det samlet set ud til, at dagligvarebutikker og butikker med særligt pladskrævende varer, som for eksempel byggemarkeder, er gået helt fri af krisen.

Spisestederne ser omvendt ud til at være noget hårdere ramt af nedlukningen af samfundet. Tallene for november viser endnu kun et begrænset antal lukninger, idet der er registeret 3 % færre serveringssteder i november end i maj 2020. Men spisestedernes drift er påvirket markant. Over halvdelen af spisestederne er i november fortsat midlertidige lukkede eller kun delvist åbne, på trods af at der kun har været begrænsede restriktion i en længere periode gennem efteråret. Spisestederne er i november således langt hårdere påvirket på driften end nogen andre typer af butikker. 

I maj 2021 gennemføres næste registrering i overvågningen, hvor der gøres status efter et helt år med restriktioner, og særligt en lang periode fra jul med spisesteder, der har været helt lukkede. Det må forventes, at det har fået konsekvenser for mange.   

”I Realdania interesserer vi os for udviklingen i det lokale handels- og erhvervsliv, fordi det er en vigtig kilde til det gode liv i og omkring de danske hovedbyer. De første tal giver grund til en lille optimisme, men nu venter vi med spænding på de tal, vi får til maj. De vil vise, hvordan handelslivet er kommet igennem vinternedlukningen og om den særligt udfordrende situation for spisestederne fortsætter,” siger Björn Emil Härtel Jensen, projektchef i Realdania.

Bag om overvågningen 

Overvågningen omfatter byerne Randers, Horsens, Thisted, Vejen, Svendborg, Nakskov, Helsingør og Rønne - i alt otte mindre (7.500-15.000 indbyggere), mellemstore (15-25.000 indbyggere) og større handelsbyer (25-75.000 indbyggere), spredt rundt i Danmark. Overvågningen omfatter alle dagligvarebutikker, udvalgsvarebutikker, restauranter/barer samt behandlere og klinikker. Den geografiske og størrelsesmæssige spredning i de overvågede byer gør, at der skabes et bredt blik ind i hvordan corona-nedlukningen påvirker byerne på den korte og lidt længere bane. 

Konkret laves en fysisk registrering af de aktuelle forhold i de otte i maj 2020, november 2020 samt maj 2021. Registreringerne suppleres med interviews med centrale repræsentanter for handelslivet. 

Overvågningens foreløbige resultater kan ses på Urlands hjemmeside: www.urland.dk