x

Her er de 18 favoritter til at vinde Renoverprisen 2021

Nyhed 6. april 2021

Er det Maltfabrikken i Ebeltoft, Bølgen i Gilleleje eller Ringbakken i Sønderborg, der skal vinde Renoverprisen 2021? De tre projekter er nu kommet ét skridt nærmere titlen som Danmarks bedste renovering. De er nemlig blandt et udvalgt felt på 18 projekter, hvorfra 6 projekter skal nomineres til prisen.

128 renoveringsprojekter blev indstillet til Renoverprisen 2021. De har nu været under lup hos Renoverprisens nomineringsudvalg, der har foretaget den første sortering af projekterne. Feltet er således kogt ned til 18 renoveringsprojekter, og det er fra dette felt, at 6 projekter skal nomineres til prisen – og i sidste ende er det herfra, at vinderen skal findes. 

De 18 favoritprojekter, der nu er ét skridt tættere på den endelige nominering, er: 

 • Pilotprojekt Blok 4B, Gellerup
 • Ringbakken 1-19F, Sønderborg 
 • Bakkegården, Frederikshavn 
 • Ørsteds Haver, Frederiksberg
 • Filmlageret, København S
 • Revitalisering af Regina, Aarhus C
 • Grøndalsvængets Skole, København NV 
 • Politiskolen i Vejle, Vejle
 • Roskilde Festival Højskole, Roskilde 
 • Bølgen, Gilleleje
 • Landhuset i Taulov, Fredericia 
 • Omdannelse af Café Jorden Rundt, Dronningmølle 
 • Copenhagen Distillery Venue, København
 • Skib i et bølget taglandskab, Thorsminde 
 • Maltfabrikken i Ebeltoft 
 • Jørgensens Hotel, Horsens 
 • Villa Copenhagen, København 
 • Vandværket, København NV 

”Det er altid et svært arbejde at lave den første udvælgelse af projekter til Renoverprisen, fordi der er så mange gode at vælge imellem. Og i år er ingen undtagelse. De 18 projekter, vi har udvalgt til at gå videre i konkurrencen, er meget forskellige, men har det til fælles, at de på hver deres måde er rigtig gode eksempler på vellykkede renoveringer, der forhåbentligt kan inspirere andre til at lave lignende renoveringer,” siger Karen Mosbech, formand for nomineringsudvalget. 

Nu venter en grundig undersøgelse af, om de 18 projekter lever op til Renoverprisens kriterier. Undersøgelsen foretages af BUILD, Institut for byggeri, by og miljø. Resultaterne skal blandt andet støtte Renoverprisens nomineringsudvalg, når de skal koge feltet yderligere ned til 6 nominerede projekter. 

Inden de 6 nominerede projekter offentliggøres i midten af juni, er også de entrepriseretlige forhold ved projekterne blevet undersøgt af advokatfirmaet Molt Wengel, og nomineringsudvalget har besigtiget de 6 udvalgte projekter. 

Mere om Renoverprisen

Renoverprisen sætter fokus på renovering
Renoverprisen uddeles af Realdania og GI. Selv om renovering fylder mere end halvdelen af den samlede produktion i byggebranchen, er det primært nybyggeri, der bliver belønnet med priser. Det er Renoverprisen med til at lave om på. Det særlige ved prisen er derudover, at den hylder et helt projekt frem for en enkelt bidragsyder. Renoverprisen er en pris til alle, der har været involveret i det vindende projekt – lige fra bygherre til rådgivere og håndværkere. 

Nomineringsudvalget og valgkollegium
Nomineringsudvalget består af en formand og tre medlemmer, som repræsenterer bygherreerfaring, arkitekt- og ingeniørfaglig viden. Nomineringsudvalget er udpeget direkte af styregruppen for Renoverprisen og består af:

 • Formand for udvalget, Karen Mosbech (adm. direktør, Freja Ejendomme)
 • Henrik Mielke (direktør, CEO, Enemærke & Petersen)
 • Kasper Lynge (viceinstitutleder, Institut for Byggeri og Bygningsdesign, Aarhus Universitet)
 • Lisbet Wolters (stadsarkitekt, Vejle Kommune)

I nomineringshandlinger hvor projekter, der på den ene eller anden vis kan associeres med nomineringsudvalgets medlemmer, har vedkommende hverken indflydelse eller er stemmeberettiget i forhold til udvælgelsen og vurderingen af de pågældende projekter.

Når seks projekter er nomineret, skal valgkollegiet stemme om, hvem der skal kåres som Danmarks bedste renoveringsprojekt. Valgkollegiet består af 70 personer fra byggebranchen. Medlemmerne kommer fra hele landet og dækker branchen bredt. 

Kriterier til de nominerede af Renoverprisen 2021
Alle indstillede projekter bedømmes ud fra følgende kriterier:  
 
Bæredygtighed: Klimahensyn og bæredygtighed er tænkt ind i alle projektets faser og i selve løsningen. Fra genanvendelige, miljørigtige og eventuelt genbrugte materialer i etableringsfasen til ressourceforbrug på byggepladsen og bygningens daglige drift – fx i form af energioptimering.  

Brugskvalitet og bidrag til omgivelserne: Projektet fungerer optimalt og vurderes positivt af brugerne. Samtidig gør projektet en forskel for de nære omgivelser ved at bidrage med sociale, arkitektoniske og oplevelsesmæssige kvaliteter.  
 
Udførelseskvalitet og værdiforøgelse: Håndværk, rådgivning og arkitektur i projektet er udført på et højt fagligt niveau. Løsningen har desuden givet et værdiløft – både for bygningen, for ejerne og for brugerne.  
 
Eksempelværdi: Projektet rummer et potentiale for at danne skole og udvikle renoveringsdisciplinen. Gennem de konkrete løsninger tjener det som eksempel og inspiration for andre – både i stor og lille skala.  
 
Samarbejde: I alle led af byggeprocessen har samarbejdet mellem bygherre, rådgivere, udførende, brugere og myndigheder været velfungerende og eksemplarisk.