x

Postkortbog giver indblik i livskvalitet på landet

Nyhed 28. april 2021

I Danmark har folk en højere livskvalitet på landet end i byerne, men vi ved meget lidt om hvorfor. En ny bog med 20 postkort kommer med noget af svaret. Postkortene viser danskernes egne fotos og forklaringer og er indsamlet som en del af forskningsprojektet ’Livskvalitet i yderområder og landdistrikter’.

Pia Heike Johansen, lektor og landdistriktsforsker ved Syddansk Universitet forsker i, hvad der giver livskvalitet i hverdagslivet, når man bor væk fra de større byer. I den forbindelse har hun inviteret borgere fra fem udvalgte danske yderområder og landdistrikter til at bidrage med fotos og forklaringer fra deres eget liv. En ny bog med 20 postkort præsenterer nu et udvalg af de fotos og forklaringer, som blev delt med Pia Heike Johansen undervejs. 


”Med bogen deler vi de fotos og fortællinger, som var sigende for rigtig mange af de forklaringer, som landdistriktsforskeren stødte på i sit feltarbejde. Den giver derved et første vigtigt indblik i, hvad danskerne selv fremhæver som livskvalitet, når de bor på landet. Det er vigtig viden i disse år, hvor yderområderne er i gang med en større omstilling,” fortæller Stine Lea Jacobi, programchef i Realdania. 

Med bogen deler vi de fotos og fortællinger, som var sigende for rigtig mange af de forklaringer, som landdistriktsforskeren stødte på i sit feltarbejde.

Stine Lea Jacobi programchef i Realdania

Helt overordnet falder folks forklaringer og fotografier af livskvalitet i seks tematikker, hvoraf stort set ingen er knyttet til arbejdslivet eller det aktive landbrugserhverv. Livskvalitet ser til gengæld – ifølge de første analyser – ud til at handle om naturen, landskabet, fællesskabet, dyrene, maden og boligen. 

”Egentlig er det ret enkelt. Det, der giver folk på landet livskvalitet, er mørket, stilheden, årstiderne og bålet på stranden. Det er fællesskabet og friheden til at bestemme over sit eget sted, dyrke sin egen mad og give sine børn mulighed for at klatre i træer og bygge huler i skoven. Sådan ser det ud, når man spørger dem, der selv bor på landet,” forklarer Pia Heike Johansen, landdistriktsforsker ved Syddansk universitet.

Pia Heike Johansen er del at et stort tværfagligt forskningsprojekt, der i disse år undersøger, hvad der kan være forklaringen på, at livskvaliteten er lidt højere på landet end i byerne, som vist i flere undersøgelser fra Danmarks Statistik og Gallup. Projektet er det første af sin art herhjemme, og det samler forskere fra henholdsvis Syddansk Universitet, Aalborg Universitet og Københavns Universitet. 

Postkortbogen kan ses på hjemmesiden og er desuden trykt i begrænset oplag og omdelt til flere steder i landet, hvor den kan hentes gratis, så længe lager haves. Vi har desværre ikke mulighed for at sende bogen med posten.

Realdania: Livskvalitet på landet - danskernes egne billeder og fortællinger.