x

Restaurering af historisk andelsgård - fokus på tradition og fornyelse

Pressemeddelse 29. april 2021

Et mønstereksempel på en andelsgård anno 1900. Velbevaret og uspoleret. Sådan er Familien Jensens Gård i Korup på Fyn. Lige nu er Realdania By & Byg i gang med at restaurere, og ligesom dengang, da gården blev bygget, er der også i dag fokus på både tradition og fornyelse.

På familien Jensens Gård i Korup, otte kilometer nordvest for Odense, er der lige nu stor aktivitet. Håndværkere er i fuld gang med at restaurere den firlængede og fredede andelsgård, som Realdania By & Byg købte i sidste år.

For 120 år siden var der også stor travlhed på gården i Korup. Dengang var det dog ikke restaurering og reparation, der stod på håndværkernes arbejdssedler, men derimod en total genopbygning.

Det ulyksalige var nemlig hændt, at lynet fra et voldsomt tordenvejr midt på sommeren år 1900 var slået ned i familien Jensens gamle gård. Gården nedbrændte til grunden og måtte derfor opføres fra ny. Genopbygningen gik stærkt, og knap et år senere, den 14. maj 1901, kunne gårdejer Jensen med hustru og to børn flytte ind i den nyopførte og aldeles nymodens gård.

 

Ikke en fynsk gård, men en andelsgård

Gården var i høj grad et produkt af den velstand, som den omsiggribende andelsbevægelse på det tidspunkt havde skabt blandt landets gårdejere. Familien Jensens gård var en topmoderne landbrugsejendom, nøje planlagt med henblik på effektiv og rationel drift og indrettet i tidens nye stil. Et mønstereksempel på en andelsgård anno 1900, opført som et sammenhængende hele uden alskens til- og ombygninger.

Hvor landets gårde i arkitektur og byggeskik indtil midten af 1800-tallet havde været præget af overleveringer og lokal egnsbyggeskik, så blev de nye, moderne andelsgårde opført i tidens mest moderne stil: Historicismen. Fra at være en særlig fynsk eller sjællandsk eller vestjysk gård, blev gårdene nu danske gårde, der afspejlede den velstand, som var skabt ud af andelsbevægelsen.

Tradition og fornyelse

I dag, 120 år senere, står gården stort set som dengang, uden de store forandringer og uden de store om- eller tilbygninger. Tidens tand og sparsom vedligeholdelse har selvfølgelig sat sit præg på de fire længer, og derfor er et hold af håndværkere i fuld gang med at reparere og udbedre.

Men alle de tanker og drømme, som gården var et udtryk for i den historiske brydningstid omkring århundredeskiftet, er stadig både synlige og intakte. Og derfor er det også tydeligt at se, hvordan nogle elementer i gården dengang pegede bagud mod traditionerne og holdt fast i det velkendte, og andre pegede fremad og greb fat i fornyelserne.

Traditionerne er for eksempel synlige ved at laden ligesom i 1700-tallet er placeret lige overfor stuehuset, og fornyelsen er tydelig ved for eksempel adgangsvejene til produktionsbygningerne, som er placeret med tanke på en rationel drift med brug af tidens nyeste maskinel.

Idyl og romantik i stuehuset

Også indenfor i stuehuset står fornyelsen i fuldt flor. Med blomsterranker, syngende svaler og bondekoner på bølgende kornmarker udført som sirlige bemalinger på lofter og vægge blev der ved ankomsten til den nybyggede gård sendt et tydeligt signal om fremgang og velstand.

Alle de idylliske bemalinger, udført med den fineste streg, er stadig overordentligt velbevarede og er derfor lige nu gemt væk bag beskyttende plader, mens håndværkerne arbejder på de store linjer og udskifter nedslidte og tærede bygningsdele og materialer på avlsbygningerne og genskaber det gamle hønsehus, som stort set var sunket i grus.

Flere steder har det været nødvendigt at omfuge murværket, og dele af væggene har sat sig op til seks centimeter og skal derfor rettes op. Mange af dørene og portene er sendt på værksted, hvor de bliver repareret og behandlet med linolie, og udenom gården er ukrudt og selvgroede træer og buske fjernet, så det igen er muligt at gå rundt om anlægget, og så den 50 meter lange, delvist nedgravede roekule bag gården igen er synlig.

Når alle arbejder på avlsbygningerne er afsluttet, står stuehuset for tur. Her skal de historiske bemalinger og interiører sættes i stand, og når restaureringen er gennemført, skal hele ejendommen lejes ud ligesom de øvrige ejendomme i Realdania By & Bygs portefølje af historiske huse.