x

Vinder af arkitektkonkurrence for Nakskov Havn er fundet

Pressemeddelelse 3. maj 2021

ERIK BRANDT DAM arkitekter ApS med underrådgivere Lenschow & Pihlmann og professor Martin Zerlang er udpeget som vinder af arkitektkonkurrencen for Nakskov Havn med arkitektforslaget ’Alle tiders havn’. Alle kan opleve projektet på et digitalt stormøde den 7. maj.

Som en del af Nakskov 2030 skal Havnebygningen og Honnørkaj renoveres og udvikles, så de i fremtiden kan være et mødested for byens borgere. 

Programdirektør i Nakskov 2030 Tim Jeppesen er begejstret for vinderforslaget: 

”Det er virkelig en fornøjelse at se et gennemarbejdet forslag for udviklingen af hele Nakskov havnefront, som meget klart identificerer de eksisterende værdier, vi mener kan bruges, som afsæt for en udvikling af hele byen. I Erik Brandt Dams forslag træder Havnebygningen og Honnørkaj frem som det naturlige udgangspunkt for denne udvikling”. 

”Og så er det en virkelig god nyhed, at en lokal investor har købt Toldboden og vil udvikle et hotel i bygningen. Det viser med al tydelighed, at vi i kraft af partnerskabet Nakskov 2030 kan være med til at tiltrække investeringer til byen. Med en renoveret Havnebygning og et spændende nyt hotel bliver Honnørkaj det et levende byrum og et samlingssted for byens borgere”.

’Alle tiders havn’ har vundet konkurrencen, fordi det er et unikt forslag, der meget tydeligt hviler på og fremhæver Nakskovs og Havnebygningens helt særlige kvaliteter. 

Restaureringen af Havnebygningen bliver efter planen udført med stor respekt for bygningens værdi. Rådgiverne foreslår for eksempel, at den gamle spisesal for havnens arbejdere bliver genetableret i sin oprindelige form, og at den østlige fløj, pakhusdelen, bliver etableret med urørte vægge og tagkonstruktion. Ifølge vinderforslaget skal Honnørkaj afgrænses af to lunde af piletræer, som vil indramme Havnebygningen samt Honnørkaj. Det vil skabe et rum med variation, når man bevæger sig langs havnepromenaden. 

Udviklingsplanen rummer endvidere forslag til udviklingen af færgelejerne, Mejerikarréen, Nordkajens havnefront, forbindelsen på tværs af havnen og Sydkajen.

Nu går arbejdet i gang med at forberede projektet. Arkitektforslaget skal tilpasses, så de funktioner, der skal være i Havnebygningen, herunder en udstillingsenhed, café/restaurant og et mødested for byens borgere, bliver tilgodeset bedst muligt. 

Processen forløber over sommeren 2021, hvorefter der vil blive udarbejdet udbudsmateriale for renoveringsarbejdet. Selve renoveringen forventes at starte i 2022 med henblik på, at Havnebygningen og Honnørkaj skal stå klar til brug i midten af 2023. Renoveringen af Havnebygningen Honnørkaj har et budget på ca. 30,7 mio. kr. 

Borgerne inviteres til virtuelt informationsmøde 7. maj

Fredag d. 7.5. kl. 11.00-12.00 inviterer Nakskov 2030 til et virtuelt informationsmøde på Facebook, hvor Erik Brandt Dam fortæller om tankerne bag vinderforslaget og Tim Jeppesen orienterer om det videre forløb. Informationsmødet bliver optaget, så der er mulighed for efterfølgende at streame det. 

A.P. Møller Fonden har finansieret Havnekonkurrencen som en del af Nakskov 2030-initiativets 12 projekter. Nakskov 2030 er et partnerskab mellem Lolland Kommune, A.P. Møller Fonden og den filantropiske forening Realdania.

Fakta om Nakskov 2030

Nakskov 2030 gennemføres i et partnerskab bestående af Lolland Kommune, A.P. Møller Fonden og Realdania. 

Nakskov 2030 er et ambitiøst initiativ, der skal sende Nakskov godt ind i fremtiden. Målet er en langsigtet positiv udvikling i Nakskov, som skal være en levende og attraktiv by for både borgere, besøgende og erhvervsdrivende og en stærk hovedby for hele Lolland. Initiativet bygger på grundige analyser og på udviklings- og investeringsplanen ’Nakskov 2030’, som er vedtaget i Lolland Kommune i 2019.

Nakskov 2030 koncentrerer udviklingen tre steder: I bymidten, på havnen og omkring Hestehoved og fjorden. Her skal en række konkrete projekter tilsammen skabe bedre byrum og nye oplevelser med udgangspunkt i områdets særlige kvaliteter: Den historiske bymidte, den rå industrihavn og den trygge og rolige Nakskov Fjord.

 

Om arkitektkonkurrencen

Arkitektkonkurrencen blev udskrevet i efteråret 2020. Bedømmelsesudvalget fremhæver om vinderen ”Alle Tiders Havn”: 
”Forslaget opfylder eksemplarisk kravet om en formuleret restaureringsholdning og viser en klar sammenhæng mellem den overordnede strategi og de enkelte løsningsforslag på både landskabs-, by-, bydels- og bygningsniveau.”