x

Nu begynder opførelsen af ny velkomst- og udstillingsbygning ved REGAN Vest i Rold Skov

Pressemeddelelse 12. maj 2021

Licitationen er afgjort, kontrakterne er underskrevne, så nu kan bestyrelsen for Ejendomsfonden REGAN Vest invitere til det symbolske første spadestik på den velkomst- og udstillingsbygning, der skal opføres i forbindelse med koldkrigsbunkeren REGAN Vest. Dermed indledes sidste fase i det, der i 2022 åbner som den nye nationale attraktion Koldkrigsmuseet REGAN Vest.

Sidste år blev det afsløret, at rådgiverkonsortiet bag den 1.135 m2 store velkomstbygning består af AART architects, udstillingsarkitekterne Thøgersen & Stouby, landskabsarkitekterne SLA samt det rådgivende ingeniørfirma NIRAS. Nu er de sidste entrepriser også på plads. 

Vinderne af licitationen

Opførelsen af velkomst- og udstillingsbygningen er udover anlægs-entreprisen opdelt i fem storentrepriser. Til hver af disse var fem firmaer inviteret til at byde. Alle indkomne forslag var konditionsmæssige, og det primære tildelingskriterie har derfor været laveste pris. Efter forhandlinger har bestyrelsen for Ejendomsfonden REGAN Vest nu indgået kontrakter med følgende firmaer.

Anlægsentreprisen blev vundet af Gunner Nielsen A/S. Derudover er opførelsen af velkomst- og udstillingsbygningen opdelt i fem storentrepriser. Råhus-entreprisen blev vundet af Jorton A/S, som også vandt luknings-entreprisen. NCC Construction A/S løb med kompletterings-entreprisen. Installations-entreprisen gik til Bravida Danmark A/S, og endelig gik gartner-entreprisen til HedeDanmark A/S fra Hinnerup i Midtjylland. Alle øvrige entrepriser er gået til nordjyske virksomheder. 

”Med byggeriet af velkomstbygningen fuldendes den triangel, der giver besøgende en enestående indsigt i, hvordan Den Kolde Krig påvirkede Danmark i praksis”, siger formanden for bestyrelsen på Nordjyllands Historiske Museum, Per Lyngby. Han fortsætter:

”REGAN Vest var demokratiets sidste bastion, hvor bunkerens op til 350 kvinder og mænd med majestæten i spidsen, regeringen i situationsrummet og journalister ved mikrofon og taster skulle sikre, at demokratiet i sin mest komprimerede form overlevede et atomangreb fra Sovjetunionen og Warszawa-pagten. Alt er intakt. Maskinmesterboligen, der var et dække for bunkeren, er også intakt og er blevet istandsat, så det er muligt at se, hvordan man levede med og boede under atomtruslen i 1980erne. Dette er meget mere end 1. spadestik. Det er indledningen til et museum med tankevækkende oplevelser i verdensklasse.”

Første spadestik

Per Lyngby er én af de tre, der tager det første spadestik. Udover ham bliver det Hans Simonsen, som var den sidste fungerende pladskommandant i REGAN Vest, samt Leon Sebbelin, borgmester i Rebild Kommune. Han ser frem til, at projektet nu kommer videre:

”Jeg glæder mig over, at vi nu er nået hertil. Jeg tror, de fleste ved, hvor hårdt Nordjyllands Historiske Museum de seneste år har arbejdet på dette fantastiske projekt, og første spadestik er et tegn på, at hele projektet nu for alvor bliver synligt. En ny velkomst- og udstillingsbygning skyder diskret op i landskabet, og herfra leder vi gæsterne ind til et helt unikt stykke danmarkshistorie, som bliver et kulturelt, historisk og ikke mindst turistmæssigt fyrtårn, der får stor betydning for hele Nordjylland, siger Leon Sebbelin.

Den filantropiske forening Realdania har støttet projektet sammen en række andre aktører: 

”Det underjordiske regeringsanlæg er et fint eksempel på, at en særlig bygning kan formidle en stærk fortælling om vores fælles historie, i dette tilfælde Den Kolde Krig. Den nye udstillingsbygning vil sammen med REGAN Vest-bunkeren få Danmarkshistorien til at stå lyslevende for både børn og voksne – lokale og besøgende – og give oplevelser som både gør os klogere, og som vi kan mærke fysisk, f.eks. når vi går rundt i bunkeren. Vi er glade for, at projektet nu for alvor kan gå i gang,” siger filantropidirektør Nina Kovsted Helk.

Mange års arbejde

Arbejdet med realisering af Koldkrigsmuseet REGAN Vest har stået på i flere år og består af flere elementer, som gæsterne kan besøge, når attraktionen åbner. Maskinmesterboligen, der indrettes som dengang bunkerens maskinmester boede her med sin familie i 1980, er stort set færdig, og arbejdet med at gøre bunkeren tilgængelig for offentligheden skrider planmæssigt frem.

Processen med at lande anlægsentreprisen på velkomstbygningen har været vanskelig og har været med til at forsinke første spadestik. Udfordringerne skyldes hovedsageligt den meget stejle grund, det begrænsede byggefelt og hensynet til den følsomme natur i området. Foruden de tekniske vanskeligheder har det tillige været en økonomisk udfordring, som museet og ejendomsfonden er meget taknemmelige for, at Realdania, Augustinusfonden, Rebild Kommune og Aalborg Kommune har været villige til at løfte. 

Pressen er velkommen til første spadestik tirsdag den 25. maj klokken 13, men da der på grund af corona og forsamlingsloft vil være et begrænset antal deltagere, beder vi om en tilmelding på mail helle.noergaard@aalborg.dk senest fredag 21. maj.

Åbningsdagen for Koldkrigsmuseet REGAN Vest ligger lidt mere end et år ude i fremtiden, og en mere eksakt tidshorisont herfor meldes formentlig ud i slutningen af 2021. 

Projektets samlede anlægsbudget var til at begynde med 74 mio. kr., men er ved yderligere donationer nu på 78,12 mio. kr. Støtten kommer fra foreningen Realdania (31,3 mio. kr.), Augustinus Fonden (10,5 mio. kr.), Nordea-fonden (3,15 mio. kr.) Spar Nord Fonden (2 mio. kr.) og Jutlander Fondene Himmerland 0,5 mio. kr., Region Nordjyllands Vækst Forum (1,2 mio. kr.), Aalborg Kommune (4,15 mio. kr.) og Rebild Kommune (5,22 mio. kr.). Dertil en anlægsbevilling fra Folketinget (20,1 mio. kr.).

REGAN Vest (Regeringsanlæg Vestdanmark) er en 5.500 m2 stor atomsikker bunker, der i al hemmelighed blev opført i årene 1963-1968 med det formål at huse regering og regent i tilfælde i af en atomkrig. Anlægget var en del af beredskabet frem til 2012, men blev fredet i 2014 og kan snart åbne for offentligheden.