x

Danmarks skolebørn får nyt nationalt skolehavecenter for læring om klima, mad og dyrkning

Pressemeddelelse 17. juni 2021

Den landsdækkende skolehaveforening Haver til Maver får et nyt hovedsæde på Frederiksberg. Foreningen arbejder med at styrke børns viden om madens vej fra jord til bord. Det er det tidligere Økologiske Inspirationshus, som nu genopbygges og ventes at stå klar i starten af 2023 til gavn for eleverne, landets skolehaver og byens borgere. Frederiksbergfonden, den filantropiske forening Realdania og Haver til Maver investerer i og bidrager til projektet med godt 10 mio. kr.

Frederiksberg bliver meget snart hjemsted for et nyt skolehavecenter, der skal vise og udvikle nye måder at lære, lege og leve i samspil med naturen, haven og maden. Allégade 7 ved Frederiksberg Have omdannes til et nyt Haver til Maver-univers, hvor næste generation inspireres og begejstres til en fremtid med mere kålrabi, kimchi og kammeratskab. Frederiksbergfonden køber, renoverer og udlejer ejendommen, som foreningen Realdania bidrager med støtte til den indretningsmæssige og arkitektoniske udformning.
 
Det nye sted får betydning for alle landets skolebørn, fortæller direktør i Haver til Maver, Daniel Hervik: “Haver til Maver har som ambition, at alle landets kommuner inden 2030 har skolehaver. Det nationale skolehavecenter bliver en hjørnesten i at nå den målsætning. På den ene side som hovedkontor for sekretariatet. På den anden side som det sted, hvor vi i sammenhæng med den eksisterende skolehave i Frederiksberg Have eksperimenterer med nye læringsforløb, materialer og værktøjer til landets skolehaver. Det bliver der, vi klæder haveformidlere, lærere og pædagoger på til at arbejde med skolehaver som en del af undervisningen i den danske folkeskole. Derfor er vi både stolte og dybt taknemmelige over denne mulighed,” fortæller han.
 
Huset på 300 m2 i alt, fordelt på to etager og en mindre terrasse på 1. sal, skal rumme et plantebaseret undervisningskøkken og laboratorium for børn og unge. Der vil også være plads til aktivitetsrum og klasseværelse, ligesom 1. salens terrasse skal rumme en minihave. Det kobles til de 3.000 m2 skolehaver i Frederiksberg Have 90 m fra huset. Haver til Mavers sekretariat får sin daglige gang i huset, der også åbner sig op mod lokalsamfundet med mulighed for filmvisninger, fællesspisninger og familieworkshops. Huset vil desuden rumme andre samarbejdspartnere som fx Hello Kitchen, der driver Fars Køkkenskole og Mors Verdenskøkken, og som kan udnytte faciliteterne om eftermiddagen, aftenen og i weekenderne.
 

Opvækst og byliv under forvandling

Haver til Maver har siden 2006 arbejdet for at skabe gastronomiske skolehaver for landets skoleelever og vise, hvordan børnene helt konkret kan bruge virkeligheden som klasseværelse. På lokalt plan er visionen, at huset og den nærliggende skolehave bliver steder, som børn og borgere møder gentagne gange i deres liv i byen. Samtidig kan Haver til Maver-huset og haven være en slags eksemplificering for andre kommuner og lokalsamfund i forhold til, hvordan fremtidens bæredygtige byer, byrum og fællesskaber også kan se ud.
 
”At fonden indgår et langsigtet samarbejde med Haver til Maver, sker ud fra ønsket om at bidrage til børnenes adgang til nye kundskaber og vigtig viden om natur og fødevarer. Allégade er samtidig Frederiksbergs centrale kulturstrøg, som med Haver til Mavers nye, nationale center bliver en endnu vigtigere destination. Frederiksbergs tidlige historie, før bosætningen begyndte i større stil i området, bestod også af fødevaredyrkning og Frederiksbergs oprindelse får på den måde helt nyt liv på Allégade,” siger direktør for Frederiksbergfonden, Martin Dahl.
 
Projektchef i Realdania, Pelle Lind Bournonville, siger: “Genopbygningen af Det Økologiske Inspirationshus fra 1990’erne er et spændende eksempel på, hvordan man kan arbejde videre med de oprindelige tanker i bygningen og se bæredygtighed i en nutidig kontekst med den nyeste viden. Ikke mindst, når det gælder de indlejrede drivhusgasser, hvor vi bruger nye materialer og nye løsninger. Skolehavecentret vil ikke kun være til glæde rent lokalt som et nyt mødested og en ramme om fællesskaber, men vil også fungere som et nationalt eksempel for, hvordan fremtidens bæredygtige fællesskaber også kan se ud i byerne. Vi glæder os til at se resultatet, når skolehavecentret er færdigindrettet om et par år.”

Om Haver til Maver
Haver til Maver er en landsdækkende almennyttig forening, der arbejder for at styrke børn og unges engagement i bæredygtighed, madkultur og sundhed.

Haver til Maver udvikler, udbreder og driver skolehaver i samarbejde med landets kommuner og grønne ildsjæle.

Årligt gennemgår ca. 10.000 børn i Danmark Haver til Mavers undervisningsprogram á otte skoledage i skolehaven - tilsammen ca. 80.000 skoledage eller 420.000 lektioner!

Den første skolehave åbnede i 2004, og Haver til Maver blev stiftet i 2006 på Krogerup Avslgaard i Humlebæk, iværksat af kokken Søren Ejlersen fra Aarstiderne. Siden er projektet udbredt til ca. 150 lokaliteter i Danmark og søsterprogrammer i Sverige, Libanon og Nepal.