x

Dråben – Næstveds nye byrum indvies

Pressemeddelelse 29. juni 2021

En ny indgang til bymidten og et nyt byrum. Det er Dråben ved Kvægtorvet i Næstved. Det nye byrum indvies fredag den 2. juli 2021 kl. 12.00 med dans, musik, taler og teater. Foreningen Realdania bidrager til projektet gennem kampagnen ”Hovedbyer på forkant”.

Dråben skaber både plads til nye ophold og oplevelser i bymidten samt bedre mulighed for at komme fra Kvægtorvet til Grønnegades Kaserne Kulturcenter. Dråben er udviklet og anlagt med udgangspunkt i den overordnede strategi for udvikling af Næstved Bymidte, så der kommer mere liv i byen og dens mange forskellige oplevelser bliver nemmere tilgængelige.

Dråben og trappen

Det nye byrum er opkaldt efter en stor betonflade formet som en dråbe, som samler pladsen og blandt andet indeholder siddemuligheder og træer. Desuden giver Dråben med sin indretning mulighed for, at bymidtens aktører får en ny platform for optrædener, koncerter og andre arrangementer i bymidten. Rundt om Dråben findes nye og genbrugte granitfliser, belysning, beplantning i form af forskellige træer, buske og græsser samt en ny udkørsel fra Kvægtorvsparkeringen ved Kvickly.

Hvor der før var en græsskråning op mod Grønnegades Kaserne Kulturcenter, står der desuden nu en 14 meter lang trappe, med så store trin i midten, at de også fungerer som siddepladser, der både kan bruges, når der er aktiviteter på pladsen - eller hvis man har brug for en pause i solen. Trappen fører på den ene side op til kulturcenterets billetsalg og kulturrambla og på den anden side op til tagterrassen ved Ny Ridehus.

På selve pladsen er det fortsat muligt for biler at køre fra Farimagsvej til Grønnegade, men nu der er også skabt rum for arrangementer, bedre tilgængelighed for fodgængerne og optimerede forhold for de biler, der skal ud fra parkeringspladsen.

Dråben er tegnet af WERK Arkitekter, med Oluf Jørgensen A/S og RAW Mobility som underrådgivere, og anlagt af Jens H. Hansen.

Binder byen sammen

Byrummet understøtter forbindelsen på Mogenstrup Ås fra handelsgaderne og Kvægtorvet over Høje Plads og Munkebakken til Campus Næstved i Teatergade, og samtidig gør det adgangen til Grønnegades Kaserne endnu mere indbydende. Derudover skaber Dråben en ny platform for arrangementer og oplevelser i bymidten i tæt tilknytning til nogle af bymidtens vigtigste kulturinstitutioner, Næstved Bibliotek & Borgerservice samt Grønnegades Kaserne Kulturcenter.

"Jeg glæder mig til at vi skal indvie Dråben. Det er som om, at det nye byrum siger ”Velkommen indenfor” til alle, der skal en tur ned i byen, fordi der på en gang både er åbnet og skabt et hyggeligt sted. Arbejdet med dråben gik i gang for halvandet år siden, og er nok den hidtil mest markante ændring i bymidten siden bymidtestrategien blev vedtaget," fortæller borgmester Carsten Rasmussen.

Hos Realdania deler de begejstringen: "Vi er meget glade for at have været med til at realisere Dråben i Næstved. Hvad der før var en bagside i byen er nu blevet en forside og forbinder byen på helt nye måder. Samtidig bliver byrummet også et sted til ophold, leg og kultur, og ikke kun en forbindelse, men en destination i sig selv," fortæller projektleder fra Realdania Stig Hessellund.

Program for indvielsen

Fredag d. 2. juli 2021, kl. 12.00:
12.00-12.25: Indvielse med taler fra bl.a. borgmester Carsten Rasmussen og udvalgsformand Tina Højlund Pedersen, Næstved Kommune samt projektleder Stig Hessellund, Realdania.
12.25-13.30: Indslag ved bl.a. Næstved Bibliotek, Dansk Rakkerpak – Næstveds internationale Egnsteater, Næstved Børnekulturhus, Grønnegades Kaserne Kulturcenter samt smagsprøver m.m. fra Kvickly og forplejning fra projektets entreprenør Jens H. Hansen, som entrerer med en pølsevogn.

Om Realdania og ”Hovedbyer på forkant”

Realdania er en filantropisk forening med omkring 170.000 medlemmer. Foreningen arbejder for at skabe livskvalitet gennem det byggede miljø - forstået som de fysiske rammer for vores hverdag. Det er fx byudvikling, byggeri og bevaring af vigtige kulturmiljøer. Bæredygtighed er en rød tråd i en stor del af Realdanias arbejde. Realdania har siden år 2000 støttet flere end 4.300 projekter med mere end 20 mia. kr. Alle, der ejer fast ejendom, kan gratis blive medlem.

”Hovedbyer på forkant” er en kampagne, hvor Realdania har afsat 73 mio. kr. til at styrke hovedbyerne i landets yder- og landkommuner (LAG-kommunerne). En hovedby er i defineret som den eller de større byer i en kommune, som kommunen vurderer, kan trække en udvikling i et større området. Blandt de udfordringer, som hovedbyerne i yderområderne – og yderområderne som helhed - står over for, er en ændret demografi med mange ældre borgere, nye erhvervsstrukturer, hvor traditionelle erhverv forsvinder, ændrede indkøbsmønstre og mulighed for nye placeringer af detailhandlen uden for bymidten. Derfor er der mange steder brug for en ny strategi for bymidten.

Om Udvikling af Næstved Bymidte

Næstved bymidte har meget at tilbyde i forhold til handel, historie, kultur, uddannelse, hyggelige gårdrum og skønne, grønne områder og kan derfor betragtes som hele kommunens hjerte. Selvom bymidten har meget at byde på, så står den også over for en række udfordringer. Derfor har Næstved Kommune sat fokus på udvikling af bymidten, så vi sammen kan arbejde for, at vores bymidte bliver endnu bedre.

I december 2016 godkendte byrådet "Udviklingsstrategi for Næstved Bymidte". Ved at være retningsgivende for bymidtens udvikling samt fremtidige beslutninger om hvilke projekter og investeringer Næstved Kommune skal placere i bymidten, bidrager udviklingsstrategien til at styrke Næstved samt få kommunen synliggjort i både folks og investorers bevidsthed.

Arbejdet med udvikling af Næstved Bymidte har indtil videre bl.a. resulteret i stationsnær placering af uddannelser i Campus Næstved ved Munkebakken, aktiviteter på bl.a. Høje Plads og Munkebakken samt ved den fritlagte Suså, mere liv på Axeltorv i form af nye rammer for torvets brug, fortætning med især boliger, bl.a. i Østergade, Jernbanegade og Vinhusgade, en begrønningsplan for bymidten samt en ny overordnet lokalplan for hele bymidten – og nu altså og så Dråben, en ny pladsdannelse og opholdstrappe ved Kvægtorvet.