x

Klimamæssig bæredygtighed bliver et grundfundament i Realdanias støtte til byggeprojekter

Pressemeddelelse 23. juni 2021

Livscyklusanalyser og certificeringer er vigtige redskaber, når der skal bygges mere bæredygtigt. Nu bliver de også et fast kriterium, når Realdania fremover uddeler støtte til bygge- og anlægsprojekter og selv agerer bygherre.

For Halkær Kro i Aalborg skal en kommende ombygning både resultere i et nyt lokalt mad- og kulturhus – og i et mere bæredygtigt byggeri. Halkær Kro er nemlig blandt de første Realdania-støttede projekter, som bliver en del af den filantropiske forenings nye bæredygtighedskriterier.  
 
”Realdania har gennem en lang årrække haft fokus på bæredygtighed bredt set. Lige som flere andre store offentlige og private bygherrer, mener vi, at tiden er moden til at tænke klimamæssig bæredygtighed ind som en standard, når der bygges – og ikke blot som en mulig tilføjelse. Særligt nu, hvor både de rette værktøjer og certificeringer er til rådighed og af en høj kvalitet. Klimamæssig bæredygtighed bliver dermed et grundfundament i vores støtte til byggeprojekter på linje med kriterier som kvalitet og nytænkning,” siger filantropidirektør i Realdania, Nina Kovsted Helk.  
 
Det betyder, at bæredygtighedsanalyser og -certificeringer fremover vil være standardkriterier, når bygge- og anlægsprojekter modtager støtte fra Realdania, og når foreningen selv opfører byggerier i regi af Realdania By & Byg. For Halkær Kro betyder det helt konkret, at ombygningen skal leve op til kravene i den frivillige bæredygtighedsklasse.  

Kriterier bliver en del af et bredt bæredygtigheds-fokus 

De nye kriterier er en del af Realdanias brede og mangeårige bæredygtighedsindsats og en del af foreningens fokus på både økonomisk, social, kulturel og klimamæssig bæredygtighed.
 
Ifølge Nina Kovsted Helk bygger de nye kriterier ovenpå en allerede stor portefølje af indsatser og projekter i Realdania, som skal øge den klimamæssige bæredygtighed ved at sænke klimaaftrykket i byggeriet: 
 
”Det har altid været vores ambition at indtænke bæredygtighed bredt forstået i de bygninger, vi bidrager med at opføre, og i det liv, der leves imellem dem. De seneste år har vi skruet op for dette og især det klimamæssige fokus og for indsatser, der kan nedbringe klimaaftrykket i byggebranchen. Vi har bl.a. støttet kommuner og almene boligorganisationer, så de kan have større fokus på grønne løsninger i en lang række byggeprojekter. Vi har støttet viden og forskning, der kan styrke cirkulært byggeri. Og vi har opført forsøgsbyggerier i Realdania By & Byg med fokus på både klimaaftryk og indeklima. Bare for at nævne et par eksempler.” 

Realdania vil skubbe på udviklingen

De nye bæredygtighedskriterier vil variere alt efter projektets størrelse, økonomi og Realdanias rolle. Det kan f.eks. være krav om, at der i forbindelse med byggeprojektet gennemføres en livscyklusanalyse, eller at byggeriet opnår en DGNB-certificering. På den måde håber Nina Kovsted Helk, at Realdania kan agere katalysator og være med til at skubbe på brugen og videreudviklingen af de tilgængelige bæredygtighedsværktøjer og -certificeringer.

”Realdanias rolle og berøringsflader i byggebranchen er ikke ubetydelige. Både når vi selv agerer bygherrer, og når vi sammen med andre aktører arbejder for at udvikle det byggede miljø. Ved at gøre klimamæssig bæredygtighed til et kernekriterium i vores støtte fremover, håber vi at kunne inspirere både egne ansøgere, men også øvrige aktører i branchen til at prioritere klimamæssig bæredygtighed og i højere grad se det som en ’skal-opgave’ i stedet for en ’kan-opgave’,” siger Nina Kovsted Helk.  

Hun understreger, at Realdanias nye bæredygtighedskriterier selvfølgelig vil være rimelige og proportionelle i forhold til det enkelte projekt. Netop derfor er kriterierne mere ambitiøse for større byggerier og i projekter, hvor Realdania har en betydelig støtteandel.

Læs mere om Realdanias bæredygtighedskriterier for bygge- og anlægsprojekter

Disse analyser og certificeringer bliver en del af Realdanias nye bæredygtighedskriterier


Life Cycle Analysis (LCA)
– på dansk en livscyklusanalyse – en beregning af et produkts CO2-aftryk og en metode til at vurdere, hvordan et produkt påvirker miljøet fra det produceres, til det nedbrydes igen. 
 
Life Cycle Cost Analysis (LCC) – på dansk totaløkonomisk analyse – er en metode til at udregne en bygnings levetidsomkostninger. LCC sætter fokus på et byggeris totaløkonomi og ikke blot på, hvad det koster at opføre byggeriet. 
 
DGNB er en bæredygtig certificering af bygninger, som anvendes af det danske Green Building Council. Ordningen vægter miljø, økonomi og sociale forhold ligeværdigt. DGNB måler blandt andet livscyklus af byggematerialer, transport, forbrug af energi og vand under og efter byggeriet, holdbarhed, tilgængelighed og indeklima. 49 kriterier bliver bedømt og får point, der regnes sammen til en bedømmelse fra sølv til platin. 
 
Den frivillige bæredygtighedsklasse (FBK) under det danske bygningsreglement skal fremme bæredygtigt byggeri i Danmark og sætte fokus på indeklima, livscyklusanalyse og totaløkonomiske beregninger. Målet er, at den frivillige bæredygtighedsklasse bliver obligatorisk i Bygningsreglementet i 2023. Indtil ordningen træder i kraft, vil der være en afprøvningsperiode, hvor bygherrer kan tilmelde projekter til en ”casebank”, som hele branchen derefter kan lære af. Den frivillige bæredygtighedsklasse administreres af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.