x

Bygge- og anlægsprojekter

Ansøgningsvejledning

Du skal bruge denne ansøgningsvejledning og det tilhørende skema, hvis din ansøgning omhandler støtte til et bygge- og anlægsprojekt

Falder dit projekt ikke umiddelbart ind under dette område, så skal du anvende et af vores øvrige ansøgningsskemaer:

 • Underværker – lokale ildsjæleprojekter
 • Publikationer
 • Aktuelle calls/puljer 
 • Øvrige projekter

Til oversigt med alle støttemuligheder

Det er vigtigt, at du læser vejledningen grundigt inden du søger. Du kan også downloade ansøgningsvejledningen som pdf i boksen til højre.

Realdanias filantropiske arbejde

I Realdania ønsker vi at gøre en forskel og være med til at løse udvalgte samfundsmæssige udfordringer inden for det byggede miljø. Vi arbejder problemdrevet og efter nogle filantropiske mål. De projekter, som vi støtter, skal derfor være med til at understøtte en udvikling, løse problemer og skabe livskvalitet gennem det byggede miljø.

Vores filantropiske mål tydeliggør ambitionerne for, hvad vi ønsker at opnå med den samlede filantropiske indsats. 

Vores filantropistrategi

Hvem kan søge?

Alle kan søge om støtte til projekter, men dit projekt skal matche vores måde at arbejde på og passe med vores filantropiske strategi.

 Vores filantropistrategi

Hvordan søger jeg støtte?

Du ansøger om støtte her på realdania.dk gennem vores ansøgningsskema. Vi modtager kun ansøgninger via vores online-ansøgningsskema.

Har du ikke tidligere søgt støtte, skal du først oprette en profil. 

Du har mulighed for at gemme din ansøgning og vende tilbage og rette i ansøgningen.  Det er dog ikke muligt at ændre i en ansøgning efter den er sendt afsted til os.

Hvornår kan jeg søge?

Der er ingen ansøgningsfrist, når du søger støtte til et bygge- og anlægsprojekter.  Vi behandler løbende de ansøgninger, som vi modtager. Du skal forvente en behandlingstid på 2-3 måneder. I ferieperioder kan der være længere behandlingstid.

Hvor meget kan jeg søge i støtte?

Alle beløb kan komme i betragtning, og der er i princippet ingen nedre eller øvre grænse for, hvor meget du kan søge i støtte.  Men projektet skal være medfinansieret gennem egenfinansiering og/eller økonomisk støtte fra andre parter. 

Vi lægger vægt på at støtte projekter, der er generel opbakning til, også økonomisk. Du skal derfor dokumentere, at den efterfølgende drift af projektet er sikret organisatorisk og økonomisk. 

Kriterier 

Det er vigtigt, at du beskriver hvordan dit projekt understøtter vores filantropiske mål og den filantropiske strategi i øvrigt. Desuden skal projektet være med til at gøre en forskel, skabe forandring og udvikling.

Læs mere om vores filantropiske mål og initiativer:

Vores filantropistrategi

Det er også vigtigt, at dit projekt rummer en klar filantropisk opgave for at komme i betragtning.  Det kan f.eks. være en opgave, som markedet eller det offentlige ikke løfter af sig selv.

Derudover skal dit projekt som hovedregel: 

 • tilføre kvalitet i det byggede miljø 
 • have defineret en klar rolle for Realdania og en exitstrategi 
 • udvikle, forandre og nytænke.

Vi lægger vægt på at:

 • store bygningsprojekter skal have væsentlig regional eller national værdi
 • små bygningsprojekter skal styrke livskvalitet gennem lokale fællesskaber, engagement og/eller lokalt initiativ.

Samtidig lægger vi også stor vægt på, at projektet skal:

 • formidle den opnåede viden til relevante interesser 
 • være økonomisk bæredygtigt både i etablering og drift
 • omfatte en vurdering af den miljømæssige, sociale og kulturelle bæredygtighed.

Bæredygtighedskriterier

Nybyggeri
Hvis der søges støtte til nybyggeri, skal det altid afdækkes, om der er alternativer til at bygge nyt. Konkret skal muligheden for at indplacere projektet i eksisterende bygninger afsøges og begrundes. 

Ved nybyggeri med anlægssum* på over 15 mio. kr., hvor Realdanias støtteandel af anlægssummen er på 33% eller mere, skal byggeriet certificeres på DGNB platin- eller guldniveau eller lignende certificering på tilsvarende niveau.  

Renoverings-, restaurerings- og transformationsprojekter
Ved renoverings-, restaurerings- og transformationsprojekter i eksisterende bygninger med anlægssum* på over 5 mio. kr. skal der gennemføres LCA på skitse- eller forprojekt og igen efter opførelse. I de tilfælde, hvor det er værdiskabende og formålstjenstligt for projektet, udføres også LCC. 

Byudviklingsprojekter
Ved byudviklingsprojekter med en anlægssum* på over 15 mio. kr., hvor Realdanias støtteandel af anlægssummen er på 33% eller mere, og projektet opfylder DGNB’s basiskrav for certificering af bykvarterer, skal byområdet certificeres efter DGNB Bykvarterer eller lignende certificering på tilsvarende niveau. 
Ved byudviklingsprojekter på planniveau, hvor Realdanias støtteandel af planprojektets budget er på 33% eller mere, skal planen screenes efter DGNB Bykvarterer eller tilsvarende.  

Anlægsprojekter
I projekter af anlægskarakter, f.eks. klimatilpasningsprojekter eller byrum, med en anlægssum* på over 15 mio. kr., skal der udvises opmærksomhed på materialemæssigt ressourceforbrug i et livscyklusperspektiv. 

* Anlægssum defineres som den samlede byggesum, inkl. rådgivning, men ekskl. moms og afgifter o.l.  
Det gælder for alle forundersøgelser og planlægningsprojekter, at der ud fra anlægssummens størrelse tages højde for de gældende bæredygtighedskriterier i analyse-/planlægningsarbejdet.  

Selvom et projekt kan leve op til alle relevante kriterier, er det ikke ensbetydende med, at projektet opnår støtte.  

Er du i tvivl om dit projekt lever op til vores kriterier, så anbefaler vi, at du kontakter os, inden du søger 

Har du spørgsmål, så er du velkommen til at kontakte os.

Du modtager en kvitteringsmail, når du har indsendt formularen. Vær opmærksom på, at kvitteringsmailen kan ende i din “Uønsket mail”-mappe - så tjek gerne den, hvis mailen ikke dukker op.

Spørgsmål og svar

Nej. Tilsagn eller afslag har intet med ansøgningstidspunktet at gøre. Store og små projekter tildeles støtte, hvis de er relevante uanset tidspunkt, og uanset hvor meget vi i øvrigt har uddelt i løbet af året. Som udgangspunkt skal der ikke betales moms af støttebeløb modtaget fra os. Der kan dog være særlige undtagelser og reglerne kan ændre sig. Derfor anbefaler vi altid, at du tager kontakt til Skat for at høre nærmere.

Nej, det har ingen betydning.

Ja. Ansøgninger modtages kun via vores online ansøgningsskema:

Du skal bruge vores online-ansøgningsskema. Ansøgningen bør være så kort og præcis som muligt. Bilagsmateriale skal være i A4-format.

Vi yder kun i meget sjældne tilfælde fuld støtte til et projekt. Vores støtte vil typisk være betinget af, at projektet har delvis egenfinansiering og/eller modtager støtte fra andre kilder.