x

Nye veje til oplevelser på Vestkysten

Nyhed 1. juli 2021

Det skal være nemmere at finde vej til oplevelser på Vestkysten. Derfor lanceres ny wayfinding, der gennem byrumsinventar, skiltning og kort guider lokale og besøgende til steder og oplevelser langs hele kyststrækningen. En ny app supplerer de fysiske elementer og inspirerer til at udforske mere.

Med knap 18 millioner besøgende er Vestkysten den største kystferiedestination i Danmark. Mange gæster kommer igen år efter år, og de besøger ofte de samme områder og steder. Ny wayfinding skal inspirere gæster og lokale til at opdage nye steder på Vestkysten, både så der er mindre pres på i højsæsonen, og så den sårbare natur bliver friholdt. Wayfinding-projektet kan fungere både i by og på land og langs kysten.

Wayfinding på Vestkysten tager afsæt i Vestkystens identitet og brand, og det kan man se i byrumsinventar, på skilte og kort. På den måde møder gæsten Vestkystens identitet både i søgningen på rejsen før ferien, men også ved ankomst. 

En del af projektet er en app 'Vestkysten', der skal lede besøgende til både etablerede attraktioner og nye oplevelser og supplerer dermed de fysiske elementer. App’en er gratis og kan downloades i App Store.

En anden del af projektet er en kystnær bilrute, som går fra Rudbøl i syd til toppen af Danmark i nord. Ruten er en oplagt mulighed for dem, der ikke skal hurtigt fra A til B, men ønsker en smuk rute gennem Vestkystens alsidige natur – find ruten i appen.

Wayfinding-projektet er netop blevet indviet i Thorsminde. Holstebro Kommune var tovholder på pilotprojektet og har i samarbejde med blandt andet Destination Nordvestkysten og andre lokale interessenter udpeget vandreruter, kulturperler, udsigtspunkter og oplevelser i og omkring Thorsminde.

”Thorsminde viser et glimrende eksempel på wayfinding, og hvordan skiltning og byrumsinventar kan være med til at inspirere gæster til at besøge nye steder i og omkring byen. Det glæder mig, at flere Vestkystkommuner står klar til at implementere wayfinding-projektet, så vi får skabt genkendelighed og sammenhæng langs hele kyststrækningen,” siger Maria Aaen, seniorkonsulent hos Dansk Kyst- og Naturturisme og sekretariatsleder for Partnerskab for Vestkystturisme.

Projektet om udvikling af wayfinding på Vestkysten har været i gang siden 2019 og involverer Vestkystens kommuner, destinationsselskaber, nationalparker og Naturstyrelsen. Rådgiverteamet, der har udviklet konceptet, er et tværfagligt konsortium bestående af Le Bureau, STED By og Landskab, The Central, Peter Svarre og Johanne Bugge. 

Bæredygtig turisme er en vej til udvikling


Wayfinding-projektet udspringer af Udviklingsplan for Vestkysten. Planen er Vestkystens destinationsselskabers og kommuners grundlag for en fælles indsats med udvikling af vestkystturismen. Formålet er at styrke erhverv og bosætning med bæredygtig turisme som redskab. Ét af tiltagene i det samlede løft er at skabe bedre sammenhæng fra syd til nord og øge gæsternes motivation til at opleve nye steder og attraktioner på tværs af kysten:

”Der er grundlag for mere helårsturisme langs Vestkysten – og dermed for mere liv i lokalsamfundet. Men det er vigtigt, at udviklingen ikke sker på bekostning af den rå og uberørte natur og Vestkystens autentiske kulturmiljøer, der er en attraktion i sig selv. Vi vil gerne vise folk vej til de oplevelser, som Vestkysten byder på. Men det skal ske på en balanceret måde, hvor vi sikrer, at turismen kommer lokalsamfund og natur til gode,” siger Henrik Lund, projektchef i den filantropiske forening Realdania. Foreningen har støttet wayfinding-projektet, udarbejdelsen af Udviklingsplan for Vestkysten samt en række afledte projekter, der nu gradvist sætter sig konkrete spor i kystbyerne. 

Udviklingsplan for Vestkysten blev lanceret i 2018 og det var dengang første gang, at alle Vestkystens 11 kommuner gik sammen om at udvikle og styrke vestkystturismen. Siden har kommuner og destinationsselskaber langs Vestkysten i et samarbejde med Dansk Kyst- og Naturturisme og Realdania arbejdet med realisering af planens ambitioner.

Wayfinding-projektet bygger videre på den visuelle identitet, det fælles brand og den kernefortælling, som Partnerskab for Vestkystturisme og Dansk Kyst- og Naturturisme lancerede i 2019. Her er det en central pointe at binde Vestkysten sammen og skabe genkendelighed for gæsten – men også at fremhæve de særligt lokale kvaliteter langs kysten.

Som en del af projektet er der udarbejdet en digital strategi for wayfinding. App’en VESTKYSTEN er udviklet i forlængelse af denne. Den er netop blevet lanceret i et samarbejde mellem Dansk Kyst- og Naturturisme, VisitDenmark, Destination Vesterhavet, Destination Vadehavskysten og Destination Nordvestkysten.