x

Skovsgård Hotel står nu foran en mere bæredygtig renovering og udvidelse

Pressemeddelelse 24. juni 2021

Mere plads og bedre arbejdsforhold for de ansatte på særlige vilkår er nu i sigte for den socialøkonomiske virksomhed Skovsgård Hotel i Nordjylland. Opgaven med at renovere og udvide det lokale mødested er lagt i hænderne på Tom Jakobsen A/S, der skal opføre den nye tilbygning efter bæredygtige principper.

Tæt på Brovst har det gamle Skovsgård Hotel de seneste 30 år fungeret som et lokalt centrum for sociale og kulturelle arrangementer og ikke mindst som arbejdsplads for sårbare mennesker med fysiske og psykiske handicap. 

Nu står hotellet foran en større renovering og udvides samtidig med flere værelser, flere muligheder for sociale og kulturelle arrangementer og bedre arbejdsforhold for endnu flere ansatte på særlige vilkår. Efter en licitation er det nu afgjort, at Tom Jakobsen A/S skal stå for totalentreprisen.

”Skovsgård Hotel har en fin bygningskulturel historie, som hotellets nye identitet tager udgangspunkt i. Ambitionen er at bruge hotellets potentialer, renovere de eksisterende facader og skabe nye bygningstiltag, der tager højde for nutidens krav om tilgængelighed og bæredygtighed. Hotellets uformelle stemning registreres nøje og genbruges kreativt, så historien forbliver synlig og nærværende for både de ansatte, gæsterne og Skovsgårds borgere,” siger Lars Juul Thiis, arkitekt fra Cubo Arkitekter A/S 

Målet er, at Skovsgård Hotel i endnu højere grad skal være et socialt og bæredygtigt fyrtårn for udviklingen i lokalområdet med støtte fra en række nationale, regionale og lokale fonde, Jammerbugt Kommune, LAG Jammerbugt-Vesthimmerland og den filantropiske forening Realdania. Samlet set modtager Skovsgård Hotel økonomisk støtte på lidt over 27 mio. kr. 

Ekstra bevilling skal sikre bæredygtighed i byggeriet

For at sikre den højst mulige grad af bæredygtighed i det planlagte byggeri har Realdania givet en ekstrabevilling, der blandt andet er brugt på en Livscyklusanalyse (LCA), som kan beregne bygningens CO2-aftryk og kvalificere de tidlige, bæredygtige valg.

”Skovsgård Hotel er et unikt sted. Hotellet skaber allerede i dag arbejdspladser til en række socialt udsatte og danner samtidig ramme om et mødested for hele lokalområdet. Det kommer det nye projekt kun til at styrke og fremme yderligere. Med den kommende renovering bliver hotellet også et helt særligt eksempelprojekt ift. bæredygtigt byggeri, hvor der er indtænkt bæredygtige løsninger fra starten – blandt andet i tilbygningen, der bliver opført i en CLT-trækonstruktion. Med de tidlige LCA-resultater har vi i byggeprocessen kvalificeret valg, som har sparet os over 30 procent af byggeriets samlede CO2-udledning. Vel at mærke uden at belaste anlægsøkonomien tilsvarende. Vi glæder os meget til sommeren 2022, hvor hele projektet står færdigt,” siger Stig Hessellund, projektleder i Realdania.

Første spadestik til det kommende byggeri foregår 1. juli kl. 11.00-13.00