x

Udviklingsprojektet Fremtidens Urbane Sundhedskultur vil fremme sundhed i det byggede miljø

Nyhed 15. juni 2021

Med støtte fra Realdania og baggrund i internationale samarbejder har Juul | Frost Arkitekter iværksat Fremtidens Urbane Sundhedskultur. Her tager de afsæt i to af FN’s Verdensmål, netop mål 3 om 'Sundhed og trivsel' og mål 11 om 'Bæredygtige byer og lokalsamfund'. Målet med udviklingsprojektet er at fremme en bedre sammenhæng mellem byudvikling og borgernes sundhed og trivsel.

Det byggede miljø har indflydelse på vores sundhedskultur. Med den stigende urbanisering får udformningen af vores byer og det byggede miljø en større betydning for vores generelle trivsel, sundhed og sundhedskultur.

I dag udfordres danskernes sundhed både fysisk, mentalt og socialt af bl.a. overvægt, inaktiv livsstil, ensomhed og dårligt mentalt helbred. ’Den Nationale Sundhedsprofil 2017’ viser bl.a. at 6,3 % af den voksne befolkning oplever at føle sig ensomme, og at der i perioden 2010 til 2017 er sket en 32 % stigning i andelen med dårligt mentalt helbred.

Lad os genstarte samtalen 

Et af Realdanias fem filantropiske mål er at fremme bæredygtige byer. Ved at udvikle mere bæredygtige byer skaber man mere attraktive rammer for menneskers liv og trivsel i byerne. Blandt andet derfor har den filantropiske forening støttet udviklingsprojektet Fremtidens Urbane Sundhedskultur, som Juul | Frost Arkitekter har iværksat. 

Fremtidens Urbane Sundhedskultur stiller sig på skuldrene af Juul | Frost Arkitekters tidligere udviklingsprojekt ’Cities of well-being’, og tager afsæt i FN’s Verdensmål, med særligt fokus på mål 3: 'Sundhed og trivsel' og mål 11: 'Bæredygtige byer og lokalsamfund'.

Ambitionen med projektet er både at udvikle værktøjer og anbefalinger, så det bliver muligt at arbejde mere effektivt og helhedsorienteret med sundhed og sundhedskultur i det byggede miljø. Her skal boligselskaber, private bygherrer og udviklere involveres for at sikre anvendeligheden af de anbefalinger og værktøjer, som bliver udviklet. På baggrund af den netop startede videns- og caseindsamling skal anbefalingerne på sigt afprøves i en række pilotprojekter. 

Tænketank, sundhedslabs og pilotprojekter

Projektet finder sted i samarbejde med hhv. Holbæk- og Aalborg kommune, hvor projektet skal forankres i pilotprojekter. Parallelt vil en tænketank, med repræsentanter fra bl.a. SDU, KU, DGI, mf., sikre innovationen gennem inddragelsen af tværfaglig viden om fysisk, social og mental sundhed set i et helhedsorienteret perspektiv. 

En række åbne sundhedslabs med forskellige temaer, spændende faglige inputs og diskussion skal desuden sikre, at aktører og interessenter kan bidrage med viden og konstruktiv kritik på projektet.