x

Nye gratis kurser skal give landets mindre byggevirksomheder et boost i bæredygtigt byggeri

Pressemeddelelse 30. august 2021

Klimavenlige materialer, minimering af spild på byggepladsen og cirkulære renoveringer. Efterspørgslen på bæredygtigt byggeri er stigende. Det er behovet for ny viden og kompetencer hos landets byggevirksomheder også. Nu stiller Realdania i samarbejde med DI Dansk Byggeri og WE BUILD DENMARK gratis kurser og rådgivning til rådighed.

Markedet for bæredygtigt byggeri er i hastig vækst. Men hvilke nye krav stiller det til de byggevirksomheder, der gerne vil med på den grønne vogn? Hvordan bliver bæredygtigt byggeri en god forretning? Og hvad kræver det egentlig som leder at omstille sin virksomhed til en grønnere forretningsmodel? 
 
Det forsøger fem nye kurser at give svar på. Kurserne er målrettet landets små og mellemstore byggevirksomheder og kan fra 1. september søges ganske gratis. Det samme kan en række nye rådgivningsforløb, som blandt andet ser på, hvordan man som udførende virksomhed i byggeriet griber de bæredygtige projekter an, og hvordan bæredygtigt byggeri kan være en løftestang for ens virksomhed. 
 
Både kurser og rådgivningsforløb finansieres af den filantropiske forening Realdania i form af en pulje på 5 mio. kr. Den skal styrke de små og mellemstore udførende virksomheders kompetencer i forhold til bæredygtigt byggeri.  
  
”Byggesektoren i Danmark står for godt en tredjedel af landets affaldsproduktion og for 30 procent af den samlede CO2-udledning. Skal den udvikling vendes, er det afgørende, at alle led i kæden – fra bygherrer til udførende – har viden og kompetencer til at løfte den grønne omstilling. Med puljen her vil vi gerne bidrage til at løfte de bæredygtige kompetencer blandt særligt de mindre udførende virksomheder i byggeriet, fordi de, med deres samlede volumen, spiller en absolut nøglerolle i den bæredygtige omstilling af byggeriet,” siger Lennie Clausen, programchef i Realdania.  

Grundlæggende introduktion til bæredygtigt byggeri

På de 5 nye kurser, som kører hen over efteråret og vinteren 2021, kan medarbejdere og ledere i landets mindre byggevirksomheder blandt andet få en grundlæggende introduktion til bæredygtigt byggeri, ny viden om hvordan man etablerer og driver en bæredygtig byggeplads, kendskab til byggematerialer med lav klimabelastning med henblik på bedre kunderådgivning og kompetencer til at drive en forretning baseret på bæredygtigt byggeri - uanset om det drejer sig om nybyggeri eller renoveringsprojekter.  
 
Det er WE BUILD DENMARK – Danmarks erhvervsklynge for byggeri og anlæg – der gennemfører indsatsen. 
 
”Byggebranchen har ikke haft så travlt siden boligboblen, alt imens antallet af jobopslag stiger, og manglen på hænder har nået et kritisk niveau. Samtidig er kundernes interesse for bæredygtighed stærkt stigende, og det stiller store krav til branchens virksomheder. Med kursusrækken ønsker vi at øge de grønne kompetencer hos de mindre entreprenørvirksomheder og styrke deres forretning. Ved at prioritere og investere i de ansattes kompetenceudvikling, kan entreprenørerne være med til at fastholde, rekruttere og tiltrække nye medarbejdere,” siger Christina Melvang, administrerende direktør i WE BUILD DENMARK.

Virksomhed ser store muligheder i grønne kompetencer 

En af de virksomheder, der ser store muligheder i Realdanias pulje til grøn kompetenceudvikling, er HP Byg A/S, hvor bæredygtigt byggeri fylder stadigt mere: 
 
“Som branche har vi et stort potentiale for at gøre en forskel, og vi mærker fortsat en større efterspørgsel på bæredygtige løsninger fra både det offentlige og erhvervskunder. På den måde betyder arbejdet med bæredygtighed også, at vi kan gøre os gældende på en større andel af byggeprojekter – især de mere komplekse, der eksempelvis skal bæredygtighedscertificeres. Vi kan se, at den bæredygtige udvikling vil kræve mere specialiserede kompetencer – f.eks. i forhold til de kommende krav i bygningsreglementet om beregning af bygningernes klimaaftryk. Derfor får vi brug for at opkvalificere vores medarbejdere, og i den forbindelse er disse kurser meget relevant, fordi det er kompetencer, vi som udførende netop ikke er vant til at skulle have,” siger Henrik Petersen, administrerende direktør i HP Byg A/S. 
 
Ifølge DI Dansk Byggeri er bæredygtighed kommet for at blive, og ny viden om emnet er derfor et ”must”, hvis man vil fremtidssikre sin virksomhed. 
 
”Der er ingen tvivl om, at viden og kompetencer inden for bæredygtigt byggeri bliver et konkurrenceparameter i fremtiden, hvor både store og små virksomheder skal kunne levere på en bæredygtig efterspørgsel. Initiativet vil være med til at klæde udførende entreprenører på i kontakten med kunder og andre af byggeriets parter. Det er et vigtigt skridt, da den grønne omstilling involverer hele branchen,” siger Frederik W. Søborg, chef i DI Dansk Byggeri.

Mere om kurser, rådgivningsforløb og ansøgningsproces

Puljen til grøn kompetenceudvikling er en del af Realdanias indsats ’Sammen om bæredygtigt byggeri’, som blev lanceret i foråret 2020 i forbindelse med COVID-19.

Målgruppen for puljen er mindre udførende virksomheder inden for byggeriet, der har behov for hjælp til at komme i gang eller komme videre med virksomhedens kompetenceopbygning i forhold til bæredygtighed i deres opgaver.  
 
Kurser 
Kurserne afholdes forskellige steder i landet og repræsenterer en værdi på 5.000 kr. pr. person pr. kursusdag.  
 
1. Introduktion til bæredygtigt byggeri - 1 dag (obligatorisk for alle deltagende virksomheder)  
2. Den bæredygtige byggeplads - 1 dag  
3. Materialer til bæredygtigt byggeri - 1 dag  
4. Bæredygtig renovering - 1 dag  
5. Omstilling til bæredygtigt byggeri (forandringsledelse) - 4 dage  
 
Rådgivningsforløb  
Et rådgivningsforløb repræsenterer en værdi på 50.000 kr. Man kan som udførende virksomhed vælge en rådgiver fra en liste over godkendte rådgivere. Indholdet i forløbet afstemmes med rådgiveren inden for én af følgende overskrifter:  

1. Hvordan griber vi de bæredygtige projekter an?  
2. Bæredygtigt byggeri som løftestang for forretningsudvikling i min virksomhed  
3. Salg og markedsføring af ydelser til bæredygtigt byggeri.  
 
Ansøgningsproces  
Udførende virksomheder i byggeriet, der ønsker at deltage i et eller flere kurser eller i et rådgivningsforløb, skal udfylde et ansøgningsskema, som findes på WE BUILD DENMARK’s hjemmeside. Her kan man også finde rådgiverlisten og en detaljeret beskrivelse af de enkelte kurser.  
 
Man kan indsende en ansøgning i perioden den 1/9 – den 15/10 2021. Ansøgningerne behandles efter først til mølle-princippet. De første kurser starter medio november 2021.