x

Danskernes motivation for bæredygtighed er høj

Nyhed 7. september 2021

Næsten 8 ud af 10 danskere vil gerne leve og handle mere bæredygtigt i deres hverdag. Det viser en ny rundspørge, som Realdania og Videncentret Bolius står bag. Også boligen er i fokus, hvor over halvdelen af de adspurgte svarer, at de har ændret adfærd inden for det seneste år ved at foretage bæredygtige ændringer i deres hjem.

”Klimadagsordenen er blevet allemandseje og har fået mange danskere til at leve mere bæredygtigt f.eks. ved at spise mindre kød, køre i elbil eller rejse mindre med fly. I Realdania vil vi gerne inspirere flere til også at bo mere bæredygtigt – eksempelvis ved at skrue én grad ned for temperaturen, bruge husholdningsartikler til de ikke kan mere, vælge bæredygtige byggematerialer og vedligeholde, så der sikres en lang levetid.” 

Sådan lyder det fra Lennie Clausen, programchef i Realdania, der sammen med Videncentret Bolius står bag ’Bo Bæredygtigt’. En Indsats, der skal få danskerne til at træffe flere bæredygtige valg i deres hjem og dermed sænke klimaaftrykket for boligen. Gennem indsatsen bliver der også sat fokus på daglig adfærd og forbrug i boligen og på de valg, der skal tages ved bygge- og renoveringsprojekter. 

Og det tyder på, at langt de fleste af os er motiveret for at træffe flere bæredygtige valg i vores dagligdag.

I en ny rundspørge foretaget for Realdania og Videncentret Bolius svarer 79 procent af de adspurgte, at de handler eller har intentioner om at handle mere bæredygtigt. 

58% mener ligeledes, at de har ændret adfærd inden for det seneste år ved at foretage bæredygtige ændringer i deres bolig. 

Fokus på forbrug og materialers levetid

Når danskerne skal pege på de områder, hvor de – inden for det seneste år – enten allerede har eller overvejer at gennemføre bæredygtige tiltag i boligen, er affaldssortering, el- og varmeforbrug samt vandforbrug blandt topscorerne. Men også energirenoveringer og bæredygtige materialer ligger mere end hver tredje af de adspurgte på sinde.

Rundspørgen viser også, at når der skal foretages bæredygtige ændringer i boligen, er der størst fokus på, om materialerne har en lang levetid. Herefter peger de adspurgte i rundspørgen på bæredygtige materialer og materialers CO2-aftryk som det, de tænker mest over.

”Vi udleder store mængder CO2, når vi bygger nyt, bygger om eller bygger til, men også når vi bare opholder os i vores boliger. Derfor ligger der et stort potentiale i at gøre danskerne mere bevidste om, hvordan de kan bo mere bæredygtigt. Men mens motivationen er høj, ved vi fra tidligere undersøgelser, holder igen, fordi de mangler viden om bæredygtighed, når det kommer til boligen. Her ligger en vigtig fælles formidlingsopgave for Realdania og Bolius, ligesom vi med indsatsen Bo Bæredygtigt også opfordrer danskerne til at søge rådgivning og stille spørgsmål om bæredygtighed til deres lokale håndværker eller i byggemarkedet,” siger Lennie Clausen. 

Den opfordring følger 25 procent af de adspurgte i den nye rundspørge, som Realdania og Videncentret Bolius står bag. Hver fjerde svarer nemlig, at de som minimum i nogen grad har opsøgt fagpersoner og andre videns-kilder for at blive mere oplyst om bæredygtighed i boligen. Især adspurgte i den yngre aldersgruppe samt boligejere opsøger fagpersoner. 

Læs den fulde rundspørge foretaget af KANTAR Gallup for Videncentret Bolius og Realdania