x
En undersøgelse fra 2024 viser, at 65 procent af danskerne inden for det seneste år har foretaget bæredygtige ændringer i boligen. 8 ud af 10 danskere affaldssorterer, og en tredjedel har gennemført eller overvejet at gennemføre tiltag i hjemmet med bæredygtige byggematerialer. 

Samtidig er manglende viden om at leve bæredygtigt i hjemmet noget, som fylder hos cirka hver fjerde dansker, viser undersøgelsen, som Kantar Gallup har udarbejdet for Videncentret Bolius og Realdania i 2024. 

 

Undersøgelse: Danskernes viden og interesse for at bo bæredygtig i boligen (2024)

Indsats skal hjælpe danskerne på vej

Sammen med vores datterselskab Videncentret Bolius ønsker vi at styrke viden og handlemuligheder i forhold til at bo bæredygtigt. Derfor har vi lanceret indsatsen Bo Bæredygtigt, der skal arbejde for at få danskerne til at vælge mere bæredygtigt og dermed sænke klimaaftrykket for boligen. Gennem indsatsen bliver der sat fokus på daglig adfærd og forbrug i hjemmet, og de valg, der skal tages ved bygge- og renoveringsprojekter.

At bo bæredygtigt vil sige, at man forholder sig til materialevalg, energiforbrug og -forsyning, genbrug, vedligehold, biodiversitet m.m. Projektet skal gennem en påvirkning af adfærd og handling bidrage til en nedsættelse af den drivhusgasudledning, der stammer fra boligmassen

Oplysningskampagner, samarbejder og erfaringsudveksling

I forbindelse med Bo Bæredygtigt bliver der lanceret en række oplysningskampagner og samarbejder med andre aktører. Det er f.eks. muligt at få et overblik over byggematerialers klimaaftryk og levetid og at læse om de fem principper for en mere bæredygtig bolig.  

Indsatsen understøtter vores strategisk mål

Bo Bæredygtigt er en del af vores samlede indsats for at fremme bæredygtighed. Indsatsen støtter op om vores strategiske mål om at ’Fremme bedre boligmiljøer’ og at ’Fremme sundt, effektivt og bæredygtigt byggeri’. Du kan læse mere om målene her:

Fremme bedre boligmiljøer

Fremme sundt, effektivt og bæredygtigt byggeri