x

En undersøgelse fra Gallup viser, at kun 4 % danskerne ikke har interesse i at bo mere bæredygtigt, mens 44 % i høj grad eller meget høj grad er interesseret. I samme undersøgelse svarer 23 %, at manglende viden er en af de største barrierer for at leve bæredygtigt i boligen.

Undersøgelsen blev udført for Videncentret Bolius i november 2019, og du kan læse hele undersøgelsen her:

Undersøgelse: Danskernes viden og interesse for at bo bæredygtig i boligen

Ny indsats skal hjælpe danskerne på vej

Sammen med vores datterselskab Videncentret Bolius ønsker vi at styrke viden og handlemuligheder i forhold til at bo bæredygtigt. Derfor lancerer vi indsatsen Bo Bæredygtigt, der skal arbejde for at få danskerne til at vælge mere bæredygtigt og dermed sænke klimaaftrykket for boligen. Gennem indsatsen bliver der sat fokus på daglig adfærd og forbrug i hjemmet, og de valg, der skal tages ved bygge- og renoveringsprojekter.

At bo bæredygtigt vil sige at vi forholder sig til materialevalg, energiforbrug og -forsyning, genbrug, vedligehold, biodiversitet m.m. Projektet skal gennem en påvirkning af adfærd og handling bidrage til en nedsættelse af den drivhusgasudledning, der stammer fra boligmassen

Oplysningskampagner, samarbejder og erfaringsudveksling

I forbindelse med Bo Bæredygtigt bliver der lanceret en række oplysningskampagner og samarbejder med andre aktører. Herudover er det ambitionen, at få danskerne til at dele deres egne erfaringer og indgå i fællesskaber om at nedbringe CO2-aftrykket.

Indsatsen understøtter vores strategisk mål

Bo Bæredygtigt er en del af vores samlede indsats for at fremme bæredygtighed. Indsatsen støtter op om vores strategiske mål om at ’Fremme bedre boligmiljøer’ og at ’Fremme sundt, effektivt og bæredygtigt byggeri’. Du kan læse mere om målene her:

Fremme bedre boligmiljøer

Fremme sundt, effektivt og bæredygtigt byggeri