x

Inspiration til byplanlægning med fokus på klima

Nyhed 28. oktober 2021

CONCITO, Gate 21, Dansk Byplanlaboratorium og KTC har i fællesskab udgivet hæftet ”Klimamål og planlægning” om klima og fysisk planlægning. Foreningen Realdania har desuden støttet udgivelsen.

Hæftet viser, at det kan være svært at finde CO2-tal for fysiske planlægningsprojekter, men det viser med al tydelighed, at nogle valg er bedre end andre. 

Hæftet indeholder 27 cases – både fra Danmark og internationalt. Læs for eksempel om planlægning for stationsnærhed i Viborg, genbrug af byggematerialer i Høje-Taastrup og byfortætning i Bodø by. 

KTC har taget initiativet til hæftet og til at samle den viden, der er umiddelbart tilgængelig på feltet. Som en del af arbejdet har der været afholdt en workshop med 120 deltagere fra landets kommuner. Workshoppen viste meget klart, at der er et akut behov for netværk, vidensopbygning og inspiration på dette felt.  

> "Klimamål og planlægning"