x

Klimamål og planlægning

Rapport

Udgivelsesdato
oktober 2021

Sideantal
44 sider

Forfatter(e)
Andreas Hvidt, Dansk Byplanlaboratorium
Anja Meier Sandreid, Dansk Byplanlaboratorium
Anne Møller og Ellen Højgaard Jensen, Dansk Byplanlaboratorium
Andreas Lindahl, CONCITO
Anna Esbjørn, CONCITO
Dominic Balmforth, CONCITO
Isabelle Lecuelle, CONCITO
Camilla Rosendahl, Gate 21
Charlotte Hauerslev, Gate 21
Sif Enevold, Gate 21

Download

Den fysiske planlægning spiller en stor rolle for CO₂-udslippet i Danmark. Den er med til at bestemme, hvor og hvordan vi bor og hvordan vi transporterer os.

Alle redskaber skal i brug, hvis vi skal nå de ambitiøse klimamål. 

Den fysiske planlægning, der regulerer byernes vækst, bygningernes udformning og vejenes udbygning er af afgørende betydning. 
I denne publikation er der samlet en række eksempler og viden, vi kan stå på, når vi skal planlægge for en bæredygtig fremtid.

Parterne bag publikationen er Kommunalteknisk Chefforening, Concito, Gate 21 og Dansk Byplanlaboratorium og arbejdet er støttet af os.