x

To nye publikationer om unges behov i overgangen fra hjemløshed til egen bolig

Nyhed 19. oktober 2021

To nye publikationer sætter fokus på, hvad unge på vej ud af hjemløshed har brug for i overgangen til at få egen bolig, og hvordan samarbejde mellem kommuner og civilsamfund kan støtte op om de unge i processen.

En hjælpende hånd til at hænge en lampe op, køre i IKEA – eller til at træde ind i et nyt fællesskab eller naboskab. Støtte til at få styr på økonomien. Behovet for hjælp og støtte hos de unge, der går fra hjemløshed til egen bolig, bliver nu belyst i to nye publikationer fra Socialt udviklingscenter (SUS) for Realdania. 

Publikationerne tager udgangspunkt i en housing first-tilgang til arbejdet med at hjælpe unge ud af hjemløshed. Her tilbydes den unge en fast bolig så hurtigt som muligt i kombination med social bostøtte fra kommunen til bl.a. at klare overgangen til en hverdag i eget hjem.  

Den første publikation bygger på unges egne erfaringer og perspektiver på, hvad der er vigtigst for, om man lykkes med og trives i et liv i egen bolig på den lange bane.

Fra hjemløshed til egen bolig. Unges perspektiver på, hvad de har brug for i overgangen til at få egen bolig
Fra hjemløshed til egen bolig

Den anden publikation analyserer samspillet mellem kommunen og civilsamfundsaktører i arbejdet med at støtte den unge i overgangen til egen bolig. Kommunens involvering af civilsamfundet kan være centralt for, at de unge ikke blot bliver boende – men også får mere trivsel, bliver en del af nye fællesskaber og lykkes med job og uddannelse. Publikationen omfatter bl.a. to cases fra hhv. Odense og København som eksempler på, hvordan kommunen og civilsamfundsaktører kan støtte op om processen.

Fra hjemløshed til egen bolig – med støtte. Hvordan kommune, civilsamfund og unge sammen kan styrke unges overgang til at flytte og blive i egen bolig
Fra hjemløshed til egen bolig - med støtte

 

Analyserne og interviewene bygger videre på Hjem til Alle Alliancens rapport #Stop hjemløshed – unges erfaringer med hjemløshed.