x

Der er ca. 6.600 mennesker i hjemløshed i Danmark, og næsten en tredjedel er unge mellem 18 og 29 år. Tallet har været stigende de seneste ti år.

Unge i hjemløshed har ofte mere end hjemløshed at kæmpe med. Hver tredje har været anbragt uden for hjemmet i løbet af sin opvækst. Mange kæmper med psykisk sygdom og misbrug af alkohol eller stoffer, og dødeligheden er mellem 14 og 20 gange højere end blandt andre unge.

Det er ulykkeligt for den enkelte, og det er et tab for samfundet, som sætter varige spor. Ni år efter, de unge er registreret i hjemløshed, er mere end to tredjedele hverken i beskæftigelse eller uddannelse. 

Kilde: VIVE-rapport. L. Benjaminsen, Hjemløshed i Danmark 2019. National kortlægning (link)

Kilde: Hjem til alle-alliancen (link)

Housing first-tilgangen har vist sin effekt

Realdanias indsats tager udgangspunkt i en housing first-tilgang til arbejdet med hjemløshed. Housing first bygger på et princip om at tilbyde en fast bolig i et almindeligt byggeri i kombination med målrettet social bostøtte. Den unge opøver med andre ord sin ”bo-evne” ved rent faktisk at bo i en bolig – i stedet for at blive mødt med herberger, forsorgshjem og krav om forudgående ”boligparathed”. 

Erfaringerne er overbevisende, både i dansk og international sammenhæng. En evaluering fra Odense Kommune viser, at ca. 80 % af de ca. 500 borgere, som i perioden 2010-2018 fik en bolig efter housing first-principperne, stadig var i bolig efter tre år. Samtidig var de kommunale udgifter faldet, efter borgeren var kommet i egen bolig.  

Behov for mere viden og flere boliger, der kan understøtte housing first

Vores indsats har fokus på den udfordring, at der er behov for at skabe adgang til flere egnede boliger, der kan understøtte arbejdet med housing first. Analyser viser, at borgere i hjemløshed maksimalt kan betale cirka 3000-3200 kr./mdr i husleje, og især i Aarhus og Hovedstaden er der mangel på boliger på trods af et tæt og systematisk samarbejde med den almene boligsektor. 

Samtidig mangler der viden om, hvilken type boligmiljø, der egner sig til at understøtte en housing first-indsats. Undersøgelser peger på, at det er vigtigt at boligerne er placeret i et blandet, ”almindeligt” byggeri, hvor man bor sammen med mennesker med en anden baggrund og historie. Og måske kan der være behov for rammer, som hjælper med at vælge fællesskabet til og fra efter behov. En del af Realdanias indsats handler derfor om at skabe mere viden om boligmiljøets betydning. 

Indsatser for udbud, boligmiljø og ny viden

Realdanias arbejde med unge i hjemløshed bygger på tre indsatser, der på hver sin måde er med til at skabe forudsætningerne for at udbrede og udvikle arbejdet med housing first-tilgangen i Danmark:

  • Vi vil bidrage til at øge udbuddet af betale lige boliger for unge i hjemløshed. Det vil vi gøre gennem pilotprojekter med private og almene bygherrer. Projekterne skal afprøve finansieringsmodeller og udvikle nye boligmiljøer i såvel nyt som eksisterende byggeri. Vi arbejder blandt andet ud fra en antagelse om, at der er potentiale for at omdanne eksisterende byggeri til at understøtte housing first-indsatser – eksempelvis har vi i samarbejde med Aarhus Kommune støttet udviklingen af nye ungdomsboliger det gamle amtssygehus’ patienthotel, hvoraf halvdelen af boligerne er målrettet unge på vej ud af hjemløshed. 

  • Vi vil arbejde med at udvikle nytænkende boligmiljøkoncepter til unge i hjemløshed. Eksempelvis har vi i samarbejde med Københavns Kommune, Danske Funktionærers Boligselskab og Domea.dk vi formuleret fire designværdier, som skal danne udgangspunkt for et kommende ungdomsboligbyggeri i Carlsberg Byen. Her skal op mod hver 10. af boligerne bygges særligt til unge på vej ud af hjemløshed.

  • Vi vil bidrage til at dele viden og skabe ny viden. Vi er allerede godt i gang med at analysere og kortlægge barrierer og muligheder; både i forhold til at etablere nye, betalelige boliger, og for at udnytte den eksisterende boligmasse bedre end man gør i dag. Vi har desuden fokus på viden om arkitektur, boligmiljø og forvaltningsmæssig praksis på området, samt på effektmåling og vidensopsamling fra vores indsatser.  

Realdania er en del af Hjem til alle-alliancen af forskellige partnere, der er gået sammen om at stoppe hjemløshed blandt unge i Danmark.
Alliancen tæller vi de aktører, der har en del af ansvaret for at forandre udviklingen i Danmark.

Hjem til alle-alliancen