x

Efter en årrække med stigende hjemløshed blandt unge, faldt tallet i 2019. Men hver tredje hjemløs er stadig en ung mellem 18-29 år, og det kan have livsvarige konsekvenser for de unge.

Indsats der skal øge boligudbuddet

I Realdania er vi optaget af, hvordan vi kan bidrage til at løse sociale udfordringer gennem det byggede miljø. Derfor går vi nu ind og støtter op om kampen imod hjemløshed blandt de unge med afsæt i den såkaldte ’housing first’-tilgang. Housing first er en veldokumenteret, helhedsorienteret metode, hvor den unge tilbydes en fast, betalelig bolig i et almindeligt byggeri og samtidig får en målrettet social bostøtte.

Vi afsætter 30 mio. kr. til eksempelprojekter med almene, private og kommunale parter for på sigt at bidrage til at udvide udbuddet af betalelige boliger målrettet ’housing first’ og for at øge erfaringen og videndelingen på området.

En rapport fra det Nationale Forsknings- og Videncenter for Velfærd (VIVE) konkluderer bl.a., at det er afgørende, at kommunerne udnytter den eksisterende boligmasse, og at udbuddet af boliger, der er til at betale for denne gruppe, øges. Samtidig er det vigtigt, at der opbygges mere viden om, hvilken type boligmiljø, der egner sig til en ’housing first’-indsats, der på varig vis kan få de unge ud af hjemløshed.

Vores indsats er delt op i fire spor med forskelligartede eksempelprojekter: 

  • Et privat spor med en indsats for at øge udbuddet. 
  • Et alment spor med en indsats for at øge boligudbuddet gennem nye typer af bofællesskaber. 
  • Et kommunalt samarbejde med fokus på at afsøge nye tilgange til ’housing first’ –boligmiljøer i tæt samspil med en bred ungeindsats. 
  • Et videnspor, der både måler effekten af eksempelprojekterne og løbende opbygger mere konkret viden om, hvilke typer boligmiljøer, der egner sig til målgruppen og en ’housing first’-indsats. 

Herudover vil vi i Realdania fortsætte arbejdet med at undersøge muligheder og barrierer for at udnytte den eksisterende boligmasse.